asyan.org
добавить свой файл
1
ВУГЛЕВОДНІ

Автор: БОСЕЦЬКА Т.К.
Завдання №1
Вкажіть емпіричну формулу бутану:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) C4H6

2) C4H10

3) C4H2

4) C4H8
Завдання №2
Вкажіть назву ряду сполук, молекули яких мають однотипну будову та відрізняються на одну або кілька - CH2 - груп:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) ізомери

2) мономери

3) гомологи

4) полімери
Завдання №3
Виберіть твердження щодо будови молекул нормальних вуглеводнів
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) містять розгалужений карбований ланцюг

2) містять нерозгалужений карбований ланцюг

3) містять четвертинний атом Карбону

4) містять третинний атом Карбону
Завдання №4
Вкажіть формулу гомологу бутану:

Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) C4H6

2) C3H8

3) C3H6

4) C4H8
Завдання №5
Вкажіть назву типу реакції відщеплення водню від молекули алкану:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) дегідрогалогенування;

2) гідрування;

3) гідратація;

4) дегідрування.
Завдання №6
Вкажіть тип зв'язку в молекулах алканів:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) потрійний;

2) одинарний;

3) подвійний;

4) одинарний та подвійний.
Завдання №7
Назвіть сполуку СН3 -СН - СН3 за номенклатурою ІЮПАК:

|

СН3

Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) триметилметан;

2) ізопропілметан;

3) 2-метилпропан;

4) н-бутан.
Завдання №8
Вкажіть найпростіший одновалентний насичений радикал:

Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) етил

2) вініл

3) феніл

4) метил
Завдання №9
Виберіть гомологічну різницю:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) - CH2 -

2) CH4

3) - CH =

4) - CH3
Завдання №10
Вкажіть продукти горіння вуглеводнів у надлишку кисню:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) CO2 та H2O;

2) CO та H2;

3) CH4 та H2O;

4) C та H2O.
Завдання №11
Вкажіть ізомер 2,2-диметилпропану:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) 2-метилбутан;

2) 2-метилпропан;

3) 2,3-диметилбутан;

4) 2-метилпентан.
Завдання №12
Визначте кількість σ-зв'язків у молекулі метану:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) 4;

2) 1;

3) 3;

4) 2.

Завдання №13
Вкажіть сполуку, що є ізомером гексану:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) бензен;

2) циклогексан;

3) 2,2-диметилбутан;

4) пентан.
Завдання №14
Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів (алканів):
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) CnH2n-2

2) CnH2n+2

3) CnH2n

4) CnH2n-6
Завдання №15
Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) IV;

2) II;

3) III;

4) IV або II.
Завдання №16
Визначте тип реакції, найхарактерніший для насичених вуглеводнів.
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) приєднання;

2) заміщення;

3) полімеризація;

4) циклізація.


Завдання №17
Визначте загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є пропан:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) CnH2n-2

2) CnH2n+2

3) CnH2n

4) CnHn+2
Завдання №18
Вкажіть назву фрагмента молекули, що залишається після уявного відділення атома Гідрогену від молекули насиченого вуглеводню:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) алкен

2) алкін

3) алкіл

4) аріл
Завдання №19
Визначте гомолог алканів, з якого починається явище ізомерії:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) пропан;

2) бутан;

3) пентан;

4) гептан.
Завдання №20
Вкажіть назву типу реакції заміщення атомів Гідрогену в молекулах органічних сполук на атоми галогенів:
Виберіть один з чотирьох варіантів відповіді:

1) галогенування;

2) гідрування;

3) дегалогенування;

4) дегідрування.
Відповіді:

1) Вірна відповідь: 2;

2) Вірна відповідь: 3;

3) Вірна відповідь: 2;

4) Вірна відповідь: 2;

5) Вірна відповідь: 4;

6) Вірна відповідь: 2;

7) Вірна відповідь: 3;

8) Вірна відповідь: 4;

9) Вірна відповідь: 1;

10)Вірна відповідь: 1;

11)Вірна відповідь: 1;

12)Вірна відповідь: 1;

13)Вірна відповідь: 3;

14)Вірна відповідь: 2;

15)Вірна відповідь: 1;

16)Вірна відповідь: 2;

17)Вірна відповідь: 4;

18)Вірна відповідь: 3;

19)Вірна відповідь: 2;

20)Вірна відповідь: 1.
Список використаної літератури:

1. Хімія. Тести. 8-11 класи: Посібник / Автори-укладачі: Курмакова І.М., Куратова Т.С., Грузнова С.В. та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 2008. – 280 с