asyan.org
добавить свой файл
1 2
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ВІРУСОЛОГІЯ


 1. Дайте найбільш вичерпне визначення вірусів:

а) облігатні (абсолютні) внутрішньоклітинні паразити;

б) облігатні внутрішньоклітинні паразити на генетичному рівні;

в) автономні генетичні структури, які репродукуються лише в чутливих клітинах еукаріотів і прокаріотів;

г) неклітинна форма життя – віріони, які не мають власних органел і не розмножуються на штучних живильних середовищах.

 1. Назвіть кардинальну відмінність вірусів від клітинних форм життя:

а) неклітинна будова і різноманітність генетичного матеріалу;

б) облігатний внутрішньоклітинний паразитизм на генетичному рівні;

в) відсутність власних систем синтезу білків;

г) диз’юнктивний спосіб розмноження.

 1. Які ви знаєте форми існування вірусів?

а) віріон; б) вірусний геном; в) капсид; г) суперкапсид.

 1. Як називається неактивна форма існування вірусів (метаболічно інертна вірусна частка)?

а) провірус; б) епівірус; в) віроїд; г) віріон.

 1. Що є активною формою існування вірусів?

а) віріон; б) вірусний геном; в) капсид; г) суперкапсид.

 1. Назвіть основні структурні компоненти віріона:

а) плазмолема, цитоплазма, нуклеоїд;

б) геном, капсид, суперкапсид;

в) нуклеокапсид, білкова мембрана;

г) геном, рибосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі.

 1. Які нуклеїнові кислоти є в складі віріона?

а) 2-ланцюгова ДНК і 3 класи РНК (іРНК, тРНК, рРНК);

б) 2-ланцюгова ДНК та 1-ланцюгова РНК;

в) 2-ланцюгова ДНК або 1-ланцюгова РНК;

г) ДНК або РНК різноманітних форм.

 1. До якої групи за ступенем небезпеки для людей належать збудники особливо небезпечних вірусних інфекцій: віруси Ебола, Марбург, Ласса, Мачупо, натуральної віспи, В-вірус?

а) І група; б) ІІ група; в) ІІІ група; г) ІV група.

 1. До якої групи за ступенем небезпеки для людей належать збудники висококонтагіозних епідемічних вірусних захворювань: арбовіруси та аренавіруси, віруси гепатитів А і В, сказу, імунодефіциту людини?

а) І група; б) ІІ група; в) ІІІ група; г) ІV група.

 1. До якої групи за ступенем небезпеки для людей належать збудники вірусних хвороб, виділених у самостійні нозологічні одиниці: віруси грипу, поліомієліту, групи віспи?

а) І група; б) ІІ група; в) ІІІ група; г) ІV група.

 1. До якої групи за ступенем небезпеки для людей належать збудники вірусних септицемій, менінгітів, пневмоній, ентеритів: ентеро-, рино-, адено-, корона-, реовіруси та ін.

а) І група; б) ІІ група; в) ІІІ група; г) ІV група.

 1. *Як зберігають вірусні штами в лабораторії?

а) у холодильнику при 4°С;

б) глибоке заморожування при –20°С, –30°С і –70°С;

в) додавання білкових стабілізаторів;

г) ліофілізація.

 1. Як називається висушування вірусних штамів у замороженому стані в умовах вакууму?

а) консервація; б) стабілізація; в) ліофілізація; г) вакуумування.

 1. Назвіть основну вимогу при роботі з вірусовмісним матеріалом:

а) особиста техніка безпеки;

б) не допускати поширення вірусів у довкіллі;

в) попередити бактеріальну контамінацію віруcoвмісного матеріалу;

г) усі перелічені.

 1. *Які дезінфікуючі розчини найчастіше використовують у вірусологічній лабораторії?

а) 0,5–5%-й формальдегід; б) 0,5–5%-й хлорамін;

в) 3–5%-ві фенол і лізол; г) 2–3%-й натрію гідроксид.

 1. Як стерилізують повітря боксів?

а) 0,5–0,5%-ві формальдегід і хлорамін;

б) 3–5%-ві фенол і лізол;

в) 2–3%-й натрію гідроксид;

г) УФ-промені, пари формаліну.

 1. Як знезаражують інструменти?

а) автоклавування; б) кип’ятіння; в) 70%-й спирт; г) 5%-й хлорамін.

 1. Як знезаражують піпетки, предметні скельця, посуд?

а) автоклавування; б) кип’ятіння;

в) 70%-й спирт; г) дезінфікуючі розчини.

 1. Як знезаражують халати, шапочки, маски?

а) автоклавування; б) кип’ятіння; в) 70%-й спирт; г) 5%-й хлорамін.

 1. Як знезаражують захисні окуляри?

а) автоклавування; б) кип’ятіння; в) 70%-й спирт; г) 5%-й хлорамін.

 1. Як знезаражують гумові рукавиці, фартух, спецвзуття?

а) автоклавування; б) кип’ятіння; в) 70%-й спирт; г) 5%-й хлорамін.

 1. Як знезаражують відпрацьований вірусовмісний матеріал (трупи лабораторних тварин, залишки курячих ембріонів)?

а) автоклавування; б) 2–3%-й натрію гідроксид;

в) 70%-й спирт; г) 5%-й хлорамін.

 1. Як знезаражують пробірки і матраци з інфікованою культурою клітин?

а) автоклавування; б) 2–3%-й натрію гідроксид;

в) 70%-й спирт; г) 5%-й хлорамін.

 1. *Назвіть основні об’єкти ветеринарно-санітарного вірусологічного дослідження:

а) стічні води, вода відкритих водойм для господарсько-побутових потреб, ґрунт, осад стічних вод;

б) харчові продукти;

в) повітря закритих приміщень, змиви з предметів побуту;

г) патологічний матеріал від хворих і загиблих тварин.

 1. *Назвіть послідовність етапів санітарно-вірусологічного дослідження:

а) відбір проб з об’єктів довкілля та підготовка їх до дослідження;

б) концентрація вірусів;

в) деконтамінація;

г) вірусологічне дослідження.

 1. *У чому полягають вірусологічні методи дослідження:

а) ізоляція вірусу на лабораторних тваринах;

б) ізоляція вірусу на курячих ембріонах;

в) ізоляція вірусу в культурі клітин;

г) серологічна ідентифікація вірусу.

 1. *Назвіть експрес-методи ідентифікації вірусних геномів у досліджуваному матеріалі:

а) ізоляція вірусу на чутливих тест-об’єктах;

б) серологічна ідентифікація вірусу;

в) полімеразна ланцюгова реакція;

г) метод ДНК-зондів.

 1. *Назвіть методи культивування вірусів у лабораторних умовах?

а) природно сприйнятливі тварини; б) лабораторні тварини;

в) курячі ембріони; г) культура клітин.

 1. Назвіть найдосконаліший тест-об’єкт для культивування вірусів у лабораторних умовах?

а) природно сприйнятливі тварини; б) лабораторні тварини;

в) курячі ембріони; г) культура клітин.

 1. Як називається здатність вірусів розмножуватися в певних типах клітин організму хазяїна?

а) інфекційність; б) патогенність; в) вірулентність; г) тропізм.

 1. Які лабораторні тварини використовують для виділення вірусів із проб з об’єктів довкілля та харчових продуктів?

а) білі мишенята; б) білі щури;

в) сірійські хом’ячки; в) морські свинки.

 1. Який фактор є визначальним при виборі методу зараження лабораторних тварин?

а) вид тварин; б) вік тварин; в) стать тварин; г) тропізм вірусу.

 1. *Які методи експериментального зараження білих мишенят використовують при виділенні вірусів із проб з об’єктів довкілля та харчових продуктів?

а) підшкірний; б) внутрішньом’язовий;

в) внутрішньочеревний; г) внутрішньовенний.

 1. *Назвіть ознаки розмноження вірусів у організмі лабораторних тварин:

а) неспецифічні клінічні симптоми; б) специфічні клінічні симптоми;

в) загибель; г) патологоанатомічні зміни.

 1. Назвіть основну мету розтину заражених лабораторних тварин?

а) аналіз патологоанатомічних змін;

б) відбір вірусовмісного матеріалу для ідентифікації виділеного вірусу;

в) відбір вірусовмісного матеріалу для проведення наступного пасажу;

г) відбір вірусовмісного матеріалу для консервування.

 1. З якого досліджуваного матеріалу проводять виділення вірусу грипу на курячих ембріонах?

а) стічні води, вода відкритих та підземних водойм;

б) ґрунт, осад стічних вод;

в) повітря закритих приміщень, змиви з предметів побуту;

г) харчові продукти.

 1. Який метод експериментального зараження курячих ембріонів використовують при виділенні вірусу грипу з проб повітря та змивів із предметів побуту?

а) в алантоїсну порожнину; б) в амніотичну порожнину;

в) на ХАО і в жовтковий мішок; г) у тіло зародка і в судини ХАО.

 1. Який фактор є визначальним при виборі методу зараження курячих ембріонів?

а) вік ембріона; в) доза зараження;

в) тропізм вірусу; г) вірулентність вірусу.

 1. *Назвіть ознаки розмноження вірусів у курячих ембріонах:

а) клінічні ознаки;

б) загибель;

в) патологоанатомічні зміни;

г) гемаглютинація з ембріональними рідинами.

 1. Назвіть основну мету розтину заражених курячих ембріонів:

а) аналіз патологоанатомічних змін;

б) відбір вірусовмісного матеріалу для ідентифікації виділеного вірусу;

в) відбір вірусовмісного матеріалу для проведення наступного пасажу;

г) відбір вірусовмісного матеріалу для консервування.

 1. Як називається здатність вірусовмісних ембріональних рідин склеювати еритроцити?

а) гемоліз; б) гемадсорбція;

в) гемаглютинація; г) непряма гемаглютинація.

 1. За якої температури зберігають вірусовмісний матеріал, отриманий від заражених тест-об’єктів (лабораторних тварин, курячих ембріонів, культури клітин)?

а) 2–4°С; б) –15–20°С; в) –20–70°С; г) –196°С.

 1. Як називається система in vitro, в якій фрагменти тканин, цілі органи або їхні частини зберігають життєздатність, структуру і функції?

а) культура тканин; б) органна культура;

в) культура клітин; г) перещеплювана культура клітин.

 1. Як називаються клітини, отримані внаслідок ферментативної дезагрегації тканин, які живуть і розмножуються in vitro без утворення тканини?

а) культура тканин; б) органна культура;

в) культура клітин; г) перещеплювана культура клітин.

 1. Як називаються клітини, отримані безпосередньо з тканин організму шляхом ферментативної дезагрегації, які живуть і розмножуються in vitro з утворенням моношару?

а) культура тканин; б) органна культура;

в) первинна культура клітин; г) перещеплювана культура клітин.

 1. Як називаються клітини in vitro, що отримують із первинних культур шляхом тривалих пересів (не менше ніж 70 разів із триденними інтервалами), які мають гетероплоїдний набір хромосом, необмежений строк життя та онкогенні властивості?

а) культура тканин; б) органна культура;

в) культура клітин; г) перещеплювана культура клітин.

 1. Який протеолітичний фермент найчастіше використовують для диспергування тканин на окремі клітини?

а) папаїн; б) трипсин; в) панкреатин; г) колагеназа.

 1. *Назвіть послідовність фаз розвитку культури клітин та її наступного старіння і загибелі:

а) фаза адаптації; б) фаза логарифмічного росту;

в) стаціонарна фаза; г) фаза неспецифічної дегенерації.

 1. Яка перещеплювана культура клітин отримана з карциноми шийки матки жінки?

а) КВ; б) НеLа; в) Нер-2; г) RD.

 1. Яка перещеплювана культура клітин, отримана з карциноми гортані людини?

а) КВ; б) НеLа; в) Нер-2; г) RD.

 1. Яка перещеплювана культура клітин отримана з карциноми ротової порожнини людини?

а) КВ; б) НеLа; в) Нер-2; г) RD.

 1. Яка перещеплювана культура клітин отримана з рабдоміосаркоми людини?

а) КВ; б) НеLа; в) Нер-2; г) RD.

 1. Яка перещеплювана культура клітин отримана з нирки ембріона людини?

а) RН; б) НеLа; в) Нер-2; г) RD.

 1. Яка перещеплювана культура клітин отримана з нирки зеленої мавпи?

а) МА-104; б) FRhK-4; в) FRhK-6; г) Vero.

 1. Яка перещеплювана культура клітин отримана з нирки макаки-резус?

а) МА-104; б) FRhK-4; в) FRhK-6; г) Vero.

 1. *Яка перещеплювана культура клітин отримана з нирки ембріона макаки-резус?

а) МА-104; б) FRhK-4; в) FRhK-6; г) Vero.

 1. Назвіть основну ознаку розмноження вірусів у культурі клітин:

а) цитопатогенна дія; б) трансформувальний ефект;

в) гемадсорбція; г) бляшки.

 1. Як називаються будь-які морфологічні зміни в культурі клітин унаслідок репродукції вірусу?

а) цитопатогенна дія; б) трансформувальний ефект;

в) гемадсорбція; г) бляшки.

 1. *Назвіть форми прояву цитопатогенної дії вірусу в культурі клітин:

а) округлення клітин; б) фрагментація клітин;

в) симпласти (синцитії); г) бляшки.

 1. Як називаються гігантські багатоядерні клітини, що утворюються в зараженій культурі внаслідок злиття плазмолем сусідніх клітин?

а) бляшки; б) фокуси трансформації;

в) симпласти (синцитії); г) тільця-включення.

 1. Як називаються обмежені осередки загиблих під дією вірусу клітин у суцільному моношарі культури?

а) бляшки; б) фокуси трансформації;

в) симпласти (синцитії); г) тільця-включення.

 1. *Яке середовище використовують для отримання бляшок у культурі клітин?

а) агарове покриття; б) бентонітове покриття;

в) середовище 199; г) середовище Ігла.

 1. Як називається прикріплення еритроцитів до поверхні культури клітин, що заражена гемаглютинувальним вірусом?

а) адгезія; б) гемадсорбція; в) гемаглютинація; г) гемоліз.

 1. Титр вірусу – це його кількість:

а) у досліджуваному патматеріалі;

б) у досліджуваній вірусовмісній суспензії;

в) в одиниці об’єму вірусовмісного матеріалу;

г) в одиниці об’єму вакцинного або антигенного препарату.

 1. *В яких одиницях вимірюється інфекційний титр вірусу?

а) ЕД50; б) ЛД50; в) ТЦД50; г) БТО.

 1. *Назвіть одиниці виміру інфекційного титру вірусу зі статистично оцінюваним ефектом:

а) ЕД50; б) ЛД50; в) ТЦД50; г) БТО.

 1. Назвіть одиниці виміру інфекційного титру вірусу з одиничним ефектом:

а) ЕД50; б) ЛД50; в) ТЦД50; г) БТО.

 1. Як називається доза вірусу, що спричинює інфекційний ефект у 50% заражених біологічних систем?

а) ЕД50; б) ТЦД50; в) ЛД50; г) IД50.

 1. Як називається доза вірусу, що спричинює загибель 50% заражених лабораторних тварин?

а) ЕД50; б) ЛД50; в) ТЦД50; г) БТО.

 1. Як називається доза вірусу, що спричинює цитопатичний ефект у 50% пробірок із зараженою культурою клітин?

а) ЕД50; б) ЛД50; в) ТЦД50; г) БТО.

 1. Як називається доза вірусу, що спричинює утворення однієї бляшки в культурі клітин?

а) ЕД50; б) ЛД50; в) ТЦД50; г) БТО.

 1. В яких одиницях вимірюється гемаглютинувальний титр вірусу?

а) ЛД50; б) ТЦД50; в) БТО; г) ГАО.

 1. Як називається доза вірусу, що спричинює гемаглютинацію не менше ніж на 50%?

а) ЛД50; б) ТЦД50; в) БТО; г) ГАО.

 1. *РГА використовується для індикації гемаглютинувальних вірусів (грипу), виділених із проб повітря та змивів із предметів побуту:

а) у патматеріалі заражених білих мишенят;

б) в алантоїсній рідині курячих ембріонів;

в) в амніотичній рідині курячих ембріонів;

г) у культуральній рідині зараженої культури клітин.

 1. Яка серологічна реакція ґрунтується на властивості антитіл блокувати інфекційну активність вірусу (здатність репродукуватися в чутливих біологічних системах)?

а) РЗГА; б) РЗГАд; в) РН; г) РЗК.

 1. Яка серологічна реакція ґрунтується на здатності антитіл гальмувати гемаглютинувальну активність вірусу за рахунок блокування гемаглютиніну на поверхні віріона?

а) РЗГА; б) РЗГАд; в) РН; г) РЗК.

 1. Яка серологічна реакція ґрунтується на взаємодії антитіл із модифікованою поверхнею клітин культури, зараженої гемаглютинувальним вірусом, унаслідок чого клітини втрачають здатність адсорбувати еритроцити?

а) РЗГА; б) РЗГАд; в) РН; г) РЗК.

 1. Яка серологічна реакція ґрунтується на взаємодії вірусних антигенів з антитілами в присутності комплементу, внаслідок чого затримується гемоліз при додаванні гемолітичної системи?

а) РЗГА; б) РЗГАд; в) РН; г) РЗК.

 1. Яка серологічна реакція ґрунтується на взаємодії вірусних антигенів із міченими флуорохромом антитілами, внаслідок чого виникає світіння при люмінесцентній мікроскопії?

а) РЗГА; б) РЗК; в) РІФ; г) ІФА.

 1. Яка серологічна реакція ґрунтується на взаємодії вірусних антигенів із міченими ферментом антитілами, внаслідок чого утворюється кольоровий продукт ферментативної реакції при додаванні індикаторного субстрату?

а) РЗГА; б) РЗК; в) РІФ; г) ІФА

 1. Як називаються вірусні хвороби, що властиві тільки людині й джерелом збудника інфекції є людина?

а) зооантропонози; б) антропозоонози; в) антропонози; г) зоонози.

 1. Як називаються вірусні хвороби, що властиві лише тваринам і джерелом збудника інфекції є тварина?

а) зооантропонози; б) антропозоонози; в) антропонози; г) зоонози.

 1. Як називаються вірусні хвороби, що спільні для людини і тварин, а джерелом збудника інфекції є тварина й дуже рідко людина?

а) арбовірусні інфекції; б) зооантропонози (антропозоонози);

в) антропонози; г) зоонози.

 1. Заражений організм, де вірус зберігається, розмножується і виділяється в довкілля або безпосередньо передається іншому сприйнятливому індивіду, – це:

а) резервуар збудника інфекції;

б) джерело збудника інфекції;

в) фактор передавання збудника інфекції;

г) механізм передавання збудника інфекції.

 1. Сукупність тварин певних видів, які є природними хазяями даного вірусу і забезпечують його розмноження та існування в природі, – це:

а) резервуар збудника інфекції;

б) джерело збудника інфекції;

в) фактор передавання збудника інфекції;

г) механізм передавання збудника інфекції.

 1. Об’єкти неживої природи, контаміновані виділеннями хворих тварин, трупи тварин, сировина і продукти тваринництва – це:

а) резервуар збудника інфекції;

б) джерело збудника інфекції;

в) фактори передавання збудника інфекції;

г) механізм передавання збудника інфекції.

 1. *Назвіть основні вхідні ворота інфекції для більшості вірусів:

а) шкіра;

б) слизові оболонки дихальних шляхів;

в) слизові оболонки травного тракту;

г) слизові оболонки статевих органів.

 1. Яким шляхом проникають в організм респіраторні віруси?

а) аерогенний (повітряно-крапельний);

б) аліментарний (фекально-оральний);

в) контактний;

г) трансмісивний.

 1. Яким шляхом проникають в організм кишкові віруси (збудники гастроентеритів)?

а) аерогенний (повітряно-крапельний);

б) аліментарний (фекально-оральний);

в) контактний;

г) трансмісивний.

 1. *Які збудники належать до групи кишкових вірусів?

а) віруси грипу, парагрипу, РС, риновірус;

б) рео-, ентеро-, адено-, коронавіруси;

в) рота-, астро- і каліцивіруси;

г) вірус гепатиту А.

 1. *Назвіть збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій:

а) віруси грипу, парагрипу, РС, риновірус;

б) рео-, ентеро-, адено-, коронавіруси;

в) рота-, астро- і каліцивіруси;

г) вірус гепатиту А.

 1. *Назвіть ентеровіруси:

а) вірус поліомієліту; б) віруси Коксакі та ЕСНО;

в) ентеровірус типи 68–71; г) рота- і реовіруси.

 1. *Які ентеровіруси спричинюють респіраторні інфекції?

а) вірус поліомієліту; б) вірус Коксакі;

в) ентеровірус типи 68–71; г) вірус ЕСНО.

 1. До якої родини належать ентеровіруси?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae; в) Adenoviridae; г) Coronaviridae.

 1. До якої родини належить вірус поліомієліту?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae; в) Adenoviridae; г) Coronaviridae.

 1. До якої родини належить вірус Коксакі?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae; в) Adenoviridae; г) Coronaviridae.

 1. До якої родини належить вірус ЕСНО?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae; в) Adenoviridae; г) Coronaviridae.

 1. До якої родини належить вірус гепатиту А?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae; в) Adenoviridae; г) Coronaviridae.

 1. До якої родини належать ротавірус?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae; в) Adenoviridae; г) Coronaviridae.

 1. До якої родини належить вірус грипу?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae;

в) Orthomyxoviridae; г) Paramyxoviridae.

 1. До якої родини належить вірус парагрипу?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae;

в) Orthomyxoviridae; г) Paramyxoviridae.

 1. До якої родини належить респіраторно-синцитіальний вірус?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae;

в) Orthomyxoviridae; г) Paramyxoviridae.

 1. До якої родини належить риновірус?

а) Picornaviridae; б) Reoviridae;

в) Orthomyxoviridae; г) Paramyxoviridae.

 1. Структура віріонів ентеровірусів:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів вірусу гепатиту А:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів ротавірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів реовірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів аденовірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів коронавірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів астровірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів каліцивірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

в) ікосаедральний капсид, 2-ланцюгова ДНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів вірусу грипу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова фрагментована РНК;

в) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів вірусу парагрипу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова фрагментована РНК;

в) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Структура віріонів риновірусу:

а) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

б) суперкапсид, спіральний капсид, 1-ланцюгова фрагментована РНК;

в) ікосаедральний капсид, 1-ланцюгова РНК;

г) 2 ікосаедральні капсиди, 2-ланцюгова фрагментована РНК.

 1. Який клінічний прояв хвороби спричинює вірус поліомієліту?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит; в) пневмонія; г) міокардит.

 1. *Який клінічний прояв хвороби спричинює вірус Коксакі?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит; в) пневмонія; г) міокардит.

 1. *Який клінічний прояв хвороби спричинює вірус ЕСНО?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. *Який клінічний прояв хвороби спричинює ентеровірус типи 68–71?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. Який клінічний прояв хвороби спричинює ротавірус?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. Який клінічний прояв хвороби спричинює астровірус?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. Який клінічний прояв хвороби спричинює каліцивірус?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. *Який клінічний прояв хвороби спричинює коронавірус?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. *Який клінічний прояв хвороби спричинює аденовірус?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. *Який клінічний прояв хвороби спричинює реовірус?

а) ураження ЦНС; б) гастроентерит;

в) пневмонія; г) ураження очей.

 1. *Назвіть основні об’єкти ветеринарно-санітарного вірусологічного дослідження води:

а) стічні води; б) осад стічних вод;

в) відкриті та підземні водойми; г) питна вода.

 1. *Назвіть послідовність етапів ветеринарно-санітарного вірусологічного дослідження води:

а) відбір та підготовка проб; б) концентрація вірусів;

в) деконтамінація; г) вірусологічне дослідження.

 1. *Яке обладнання використовують для відбору проб води?

а) пробовідбірники; б) батометри;

в) фільтр Зейтца; г) марлеві тампони.

 1. *Назвіть місця відбору проб стічних вод:

а) оглядові колодязі; б) відкриті частини колектора;

в) очисні споруди; г) підземні водойми.

 1. *Назвіть методи концентрації вірусів у пробах води:

а) фізичні; б) хімічні; в) фізико-хімічні; г) адсорбційні.

 1. *Назвіть методи концентрації вірусів із стічних вод?

а) метод марлевих тампонів за Мооrе та фільтрація крізь фільтри Петрянова;

б) адсорбція на іонообмінних смолах;

в) осадження алюмінію сульфатом;

г) адсорбція бентонітом.

 1. *Назвіть методи концентрації вірусів із води відкритих водойм?

а) фільтрація крізь фільтри Петрянова;

б) адсорбція на іонообмінних смолах;

в) осадження алюмінію сульфатом;

г) адсорбція бентонітом.

 1. *Назвіть методи концентрації вірусів із питної води?

а) фільтрація крізь фільтри Петрянова;

б) адсорбція на іонообмінних смолах;

в) осадження алюмінію сульфатом;

г) адсорбція бентонітом.

 1. *Назвіть методи деконтамінації вірусного концентрату з проб води?

а) фільтрація крізь фільтри Петрянова; б) адсорбція бентонітом;

в) обробка етиловим ефіром; г) обробка антибіотиками.

 1. *У чому полягає вірусологічне дослідження вірусного концентрату з проб води?

а) ізоляція вірусу на білих мишенятах;

б) ізоляція вірусу на курячих ембріонах;

в) ізоляція вірусу в культурі клітин;

г) титрування та серологічна ідентифікація вірусу.

 1. *Які культури клітин використовують для виділення ентеровірусів із проб води?

а) первинна культура клітин нирок мавп;

б) первинна культура фібробластів ембріона людини;

в) перещеплювані культури клітин Нер-2, Неla, КВ;

г) перещеплювані культури клітин Vero, RD, RН.

 1. *Які культури клітин використовують для виділення реовірусу з проб води?

а) первинна культура клітин нирок мавп;

б) первинна культура фібробластів ембріона людини;

в) перещеплювані культури клітин Нер-2, Неla, КВ;

г) перещеплювані культури клітин Vero, RD, RН.

 1. *Які культури клітин використовують для виділення аденовірусу з проб води?

а) первинна культура клітин нирок мавп;

б) первинна культура нирок ембріона людини;

в) перещеплювані культури клітин Нер-2, Неla, КВ;

г) перещеплювані культури клітин FRhK-4, FRhK-6.

 1. *Які культури клітин використовують для виділення вірусу гепатиту А з проб води?

а) первинна культура клітин нирок мавп;

б) первинна культура нирок ембріона людини;

в) перещеплювані культури клітин Нер-2, Неla, КВ;

г) перещеплювані культури клітин FRhK-4, FRhK-6.

 1. Які культури клітин використовують для виділення ротавірусу з проб води?

а) перещеплювані культури клітин Нер-2, Неla, КВ;

б) перещеплювані культури клітин FRhK-4, FRhK-6;

в) перещеплювана культура клітин МА-104;

г) органна культура кишечнику ембріона людини.

 1. Які культури клітин використовують для виділення коронавірусу з проб води?

а) перещеплювані культури клітин Нер-2, Неla, КВ;

б) перещеплювані культури клітин FRhK-4, FRhK-6;

в) перещеплювана культура клітин МА-104;

г) органна культура кишечнику ембріона людини.

 1. Які віруси не культивуються в культурах клітин?

а) рота- і коронавіруси; б) рео- та аденовіруси;

в) ентеровіруси; г) каліци- та астровіруси.

 1. *За якими генетичними маркерами проводять диференціацію вакцинних і вірулентних штамів вірусу поліомієліту, виділеного з вірусного концентрату?

а) нейровірулентність при зараженні білих мишенят і/ц;

б) нейровірулентність при зараженні мавп і/ц;

в) репродукція при 40 оС,


следующая страница >>