asyan.org
добавить свой файл
1
ВАРІАНТ 15
Т Е С Т И


 1. Кирило – Мефодіївське братство виникло у Києві у:

А. 1845 р.;

Б. 1846 р.;

В. 1847 р.;

Г. 1848 р.;

 1. Маніфест про скасування кріпосного права у Росії було видано:

А. 19 січня 1860 р.;

Б. 19 лютого 1861 р.;

В. 19 січня 1862 р.;

Г. 19 лютого 1862 р.;

 1. Визначте, про яку подію йдеться в наведеному тексті: « Стали розповсюджуватися чутки про представлення царем свободи селянами в Криму. Селяни селами рушили до Криму.»;

А. «Київська козаччина »;

Б. Похід в « Таврію за волею»;

В. Антиросійські повстання М. Чайковського;

Г. Кримська війна;

 1. Позначте прізвище діяча, який не входив до «Руської трійці»;

А. Іван Вагилевич;

Б. Яків Головацький;

В. Іван Могильницький;

Г. Маркіян Шашкевич;

 1. Станово – представницький орган в Речі Посполитій називався:

А. Державна дума;

Б. Парламент;

В. Сейм;

Г. Конгрес;

 1. Яку назву мала полтавська масонська ложа, що діяла у 1818-1819 рр.:

А. «Любов до вітчизни»;

Б. «Любов до істини»;

В. «Любов до правди»;

Г. «Любов до свободи»;

 1. Коли було засновано Київський університет:

А. 1805 р.;

Б. 1810 р.;

В. 1824 р.;

Г. 1834 р.;

 1. Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню:

_____________ незалежність держави в зовнішніх і внутрішніх справах:

А. Нейтралітет;

Б. Суверенітет;

В. Автономія;

Г. Конкордат;

 1. «Декларація прав людини і громадянина» була ухвалена:

А.14 липня 1789 р.;

Б. 26 серпня 1789 р.;

В. 10 серпня 1792 р.;

Г. 2 червня 1793 р.;

 1. Перша залізниця на українських землях була збудована:

А. Між Одесою і Києвом;

Б. Між Одесою і Москвою;

В. Між Одесою і Балтою;

Г. Між Одесою і Харковом;

 1. Перші монополії виникають в Україні:

А.У 70-х рр. XIX ст.;

Б. У 80-х рр. ХІХ ст.;

В. У 90-х рр. ХІХ ст.;
Г. На поч. ХХ ст.;

 1. Закон про скасування панщини на Буковині було прийнято у :

А. 1847 р.;

Б. 1848 р. ;

В. 1849 р.;

Г. 1850 р.;

 1. Назвітьідеолога “хлопоманів»:

А. Тадей Рильський;

Б. Борис Познанський;

В. Кость Левицький;

Г. Володимир Антонович.

 1. В 1861 році громадівці заснували свій журнал, що мав назву:

А. «Основа»;

Б. «Мета»;

В. «Зоря»;

Г. «Діло».

 1. Назва договору, укладеного між Московською державою і Польщею у

1667 р.:

А. Гадяцький;

Б. Слободищенський;

В. Андрусівський;

Г. Переяславський.


 1. Відзначте подію, яка відбулася 14 липня 1789 р.:

А.Скликання генеральних штатів;

Б. Захоплення Бастилії;

В. Ухвалення «Декларації прав людини і громадянина»;

Г. Ухвалення Конституції Франції.

 1. Позначте назву міста, у якому було відкрито Волинський ліцей:

А. Житомир;

Б. Кременець;

В. Луцьк;

Г. Острог.

 1. Коли було створене Літературне товариство імені Т.Шевченка:

А. 1869р.;

Б. 1868р.;

В. 1873р.;

Г. 1892р..

 1. Коли було видано Валуєвський циркуляр:

А. 20 липня 1862 р.;

Б. 18 червня 1863р.;

В. 20липня 1863р.;

Г. 18 червня 1864 р.

 1. Позначтеправильнупослідовністьрозташування (із сходу на захід) античнихміст-колонійПівнічногоПричорномор’я, Приазов’я та Криму:

  А

  Фанагорія, Феодосія, Херсонес, Ольвія, Тіра;

  Б

  Феодосія, Херсонес, Ольвія, Тіра, Фанагорія;

  В

  Ольвія, Тіра, Фанагорія, Феодосія, Херсонес;

  Г

  Тіра, Фанагорія, Феодосія, Херсонес, Ольвія;

  Д

  Херсонес, Ольвія, Тіра, Фанагорія, Феодосія.

 2. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А. Виникнення Кирило-Мефодіївського братства;

Б. Початок Французької Революції;

В. Діяльність «Руської Трійці»;

Г. Видання «Енеїди» І.Котляревського;

Д. Повстання декабристів у Петербурзі.

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-В; 5-А.

 1. Установіть послідовність подій:

А. Скасування кріпосного права в Росії;

Б. «Доктрина Монро»;

В. Кримська війна;

Г. «Чигиринська змова»;

Д. Відкриття Університету в Чернівцях;

Е. Виникнення товариства «Просвіта».

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Е; 5-Д; 6-Г.

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А. Продаж Росією Аляски США;

Б. Вихід журналу «Основа»;

В. Створення Літературного товариства імені Т.Шевченка;

Г. Заснування Головної Руської Ради;

Д. Берлінський конгрес;

Е. «Київська козаччина».

1-Г; 2-Е; 3-Б; 4-А; 5-В; 6-Д.


 1. Установіть послідовність подій:

А. Відкриття Харківського університету;

Б. Відкриття Чернівецького університету;

В. Відкриття Львівського університету;

Г. Відкриття Київського університету;

Д. Заснування науково-дослідного інституту «Оссолінських»;

Е. Відкриття університету в Одесі.

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Г; 5-Е; 6-Б. 1. Співвіднесіть поняття і терміни:

А. Чартизм 1. Прагнення до відокремлення, відособлення.

Б. Аболіціонізм 2. Рух за возз’єднання націй, народів, які з

В. Лібералізм певних історичних причин були роз’єднані.

Г. Сепаратизм 3. Напрям політичної думки, яка обґрунтовує

необхідність надання громадянам широких

політичних та економічних свобод.

4. Рух за скасування рабства.

5. Рух за виборчу реформу.
А-5; Б-4; В-3; Г-1.

 1. Співвіднесіть дати і події:

А.1859 р. 1. В Чернівцях засновано культурно-освітнє

Б. 1862р. товариство «Руська бесіда».

В. 1865 р. 2. Відкриття в Києві першої в Російській імперії

Г. 1869 р. недільної школи.

3. Відкриття Новоросійського університету в

Одесі.

4. Емський указ Олександра ІІ.

5. П.Чубинський написав вірш «Ще не вмерла

Україна».

А-2; Б-5; В-3; Г- 1.


 1. Установіть відповідності між особами та літописними уривками, що стосуються їх життєписів:А

Ольга; 2

Б

Володимир Великий; 6

В

Ярослав Мудрий; 5

Г

Роман Мстиславович; 3

Д

Данило Галицький. 1
1

«Сей же король був князем, добрим, хоробрим і мудрим, якийспорудив городи многі, і церкви поставив … та братолюбствомвінсвітивсябувіз братом своїм Васильком...»;

2

«Була вона предвісницеюхристиянськоїземлі, як ранкова зоря перед сходом сонця. вона сяяла, як місяцьуночі, так і вона світиласередязичників…»;

3

«Буввін самодержцем усієїРуськоїземлі ... кидавсябув на поганих, як той лев ... і переходив в землю їх, як той орел, а хоробрийбув, як той тур, бовінревнонаслідував предка свого Мономаха...»;

4

«Вінбувщедрим, милостивим і правосудним, через те безлічіноземцівйому служило. Навченийбувмов, багато книг читав, у церковному чинібагатощовиправляв ... і навчаючи, зловір’яскореняв, а мудрості й правдивоївіринавчав і вчитиспонукав...»;

5

«І при нім стала вірахристиянськамножитися в Русі і розширятися… І до книг вінмавнахил, читаючи часто вдень і вночі... ОтецьбойогоВолодимир землю зорав і розм’якшив, себтохрещеннямпросвітив, а сей, синВолодимирів, засіявкнижними словами серцявіруючих людей, а ми пожинаємоученняприймаючикнижнеє…»;

6

«І оплакувалийогобояри яко заступника земліїхньої, вбогії – яко заступника і кормителя… Він є новимКостянтином великого Риму, щоохрестився сам і люди [охрестив] свої».