asyan.org
добавить свой файл
1
Будник Олена

ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ:

ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
“Майбутнє віднині належить двом типам людей: людям думки і людям праці. Насправді, обидва вони складають одне ціле, бо мислити – означає трудитися”.

В.-М. Гюго.

Завдання господарсько-економічного виховання школярів:

 1. Забезпечення оволодіння господарсько-економіч­ними, техніко-технологічними, політехнічними, екологічними, загальнотрудовими знаннями та основами комп’ю­терної грамотності; усвідомлення змісту низки економічних понять.

 2. Ознайомлення з різними видами праці (самообслуговування, робота в майстернях, з благоустрою території школи); формування культури споживання, плекання дбайливого ставлення до результатів праці, поваги і шани до людини як творця матеріальних і духовних цінностей, інтересу до народних промислів та ремесел.

 3. Вивчення історичних пам’яток та фольклору про господарську діяльність українців. Виховання шанобливого ставлення до народних трудових звичаїв і обрядів.

 4. Формування культури праці, умінь раціонально використовувати бюджет часу (дотримання режиму дня, планування часу при виконанні навчальних завдань, організація дозвілля та відпочинку тощо).

 5. Розвиток господарсько-економічного мислення школярів, їх підприємливості та ініціативності. Своєчасне виявлення технічних захоплень учнів, підготовка їх до активного вибору майбутньої професійної діяльності.

Система господарсько-економічного виховання

учнів у сучасній загальноосвітній школі
Форми організації господарсько-економічного

виховання дітей та молоді:

 • у процесі навчання шляхом реалізації його виховувальної функції;

 • у позаурочній та позашкільній виховній роботі;

 • в родинному соціумі.

Дієвим чинником поліпшення господарсько-економічного виховання дітей та молоді є український етнопедагогічний досвід навчання і виховання.

Народна педагогіка про господарсько-економічне виховання дітей:

Господаря видно по господарству.

Де господар добре робить, там і поле добре родить.


Звикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.

Не навчишся плавати, поки у вуха води не набереш.

Праця – ключ до щастя.


Щастя не в хмарах ховається, а працею здобувається.

Гірка праця – солодкий спочинок.

Як будеш ґаздувати, так будеш і мати.

Відкладений лише сир добрий.

Де дві господині, там каша несолена і хата неметена.


Не дім господаря красить, а господар дім.

Що сьогодні збережеш, завтра знадобиться

Краще зберегти старе, ніж придбати нове.

Етнопедагогічні засоби господарсько-економічного виховання школярів:


 • традиції господарювання

 • фольклор

 • прикмети

 • святині

 • народна архітектура

 • ремесла і промисли

 • символіка

 • ігри, що імітують трудові дії,

 • народні іграшки

 • національний одяг

 • народна кулінарія

 • свята (толоки)

 • родинні реліквії

 • господарські знаряддя праці

 • народний календар


Орієнтовна структура шкільного клубу “Господар”Шкільний клуб “Господар”