asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Варіант 1

Рівень 1

1. Яка ймовірність того, що в результаті одного пострілу буде влучено в ціль?

А - 1 Б - 0,2 В - 0 Г - 0,5

2. Значення виразу  дорівнює

А - 8 Б - -2 В - 2 Г - 3

3. Після спрощення вираз cos2 α + 1 + sin2 α має вигляд

А - 2 sin2 α Б - cos 2α В - 0 Г - 2
Рівень 2

4. Знайти границю функції5. Розв’яжіть рівняння6. Покажіть на одиничному колі розв’язки нерівності

cos α ≥ Рівень 3

7. Обчисліть інтеграл 

8. Складіть частотну таблицю та визначте середнє значення , використовуючи такі дані:

Номер учня за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість балів отриманих учнем на іспиті


10


9


10


811


89


10


8

9. Розв’яжіть рівняння 9X-4∙3X+3=0

Рівень 4

10. Дослідіть функцію y= 3x2 – x3 і побудуйте її графік

11. У колоді 36 карт , із них 4 тузи . Скількома способами можна вибрати 6 карт так , щоб серед них було два тузи ?

Варіант 2

Рівень 1

1. Коренями рівняння =3 є пара чисел

А 4 і-2 Б 2 і -2 В 0 і -4 Г 2 і -4

2. Значення виразу Р5 дорівнює

А - 100 Б - 120 В - 240 Г - 90

3. Розв’язком рівняння 4х = 16 є число

А - 4 Б - 2 В - -2 Г - 0
Рівень 2

4. Зі скриньки, що містить 4 білих і 6 чорних кульок навмання беруть одну. Яка ймовірність того, що навмання взята кулька буде білого кольору?

5. Знайти область значень функції6. Обчисліть

 ∙ 
Рівень 3

7. Знайдіть екстремуми функції у = 3х2 - 12х + 5

8. Розв’яжіть нерівність9. Розв’яжіть рівняння


Рівень 4

10. Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t) = t2 - 5t (м/с).

Обчислити шлях пройдений тілом за інтервал часу від t1 = 1

до t2 =2.

11. Дано вибірку

xі

6

9

10

11

ni

4

2

6

3

Знайдіть середнє значення і середнє квадратичне відхилення.

Варіант 4

Рівень 1

1. Первісною для функції f(x) = x4 є функція

А - F(x)=4x3 Б - F(x)=x5+4 В - F(x)= + 2 Г - F(x)=5x5- 3

2. Медіаною сукупності даних: 2; 7; 9; 11; 15 є число

А - 7 Б - 9 В - 11 Г - 10

3. Скільки коренів має рівняння cos х = 3

А - один Б - два В - жодного Г - безліч
Рівень 2

4. Обчисліть Р54

5. Знайдіть значення похідної функції у=2х3+lnх у точці х0=1

6. Розв’яжіть нерівність

log3 (2x-1)>2

Рівень 3

7. Обчисліть 2tg2 

8. Розв’яжіть рівняння9. Розв’яжіть нерівність

<8

Рівень 4

10. 2% деталей, які виробляють на заводі, браковані. Серед якісних

деталей 50% - вищого ґатунку. Яка ймовірність того, що взята

навмання деталь є вищого ґатунку?

11. Розв’яжіть нерівність

 < 3x+5


Варіант 3

Рівень 1

1. Похідною функції у = х3 є функція

А - у’=4x4 Б - y’=3x2 В - y’=3x3 Г - y’=x2

2. Обчисліть значення виразу 5

А - 20 Б - 10 В - -10 Г - 5

3. Значення виразу log216 – lg1000 дорівнює

А - 2 Б - 1 В - -1 Г - 3
Рівень 2

4. Обчисліть інтеграл

5. Дано вибірку 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7 . Знайдіть моду, медіану і

середнє значення.

6. Розв’яжіть рівняння

31-7х = 32-9х
Рівень 3

7. Розв’яжіть рівняння =20

8. З 20 білетів, занумерованих числами від 1 до 20, навмання

вибирають один. Яка ймовірність того, що номер взятого білета -

це число, що не ділиться 2 і на 3.

9. Обчисліть:Рівень 4

10.Побудуйте графік функції y = Ι2 sin x - 1Ι

11. Розв’яжіть рівняння

4

Варіант 5

Рівень 1

  1. 1.Яка ймовірність того, що в результаті одного підкидання монети

випаде “герб” ?

А - 1 Б - 0,2 В - 0 Г - 0,5

2. Значення виразу  дорівнює

А - 7 Б - -2 В - 2 Г - -3

3. Після спрощення вираз cos2 α - 1 + sin2 α має вигляд

А - 2 sin2 α Б - cos 2α В - 0 Г - 2
Рівень 2

4. Знайти границю функції5. Розв’яжіть рівняння6. Покажіть на одиничному колі розв’язки нерівності cosx ≥
Рівень 3

7. Обчисліть інтеграл 

8. Складіть частотну таблицю та визначте середнє значення, використовуючи такі дані:

Номер пари взуття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розмір

35

38

37

38

36

39

38

36

35

9. Розв’яжіть рівняння 
Рівень 4

10. Дослідіть функцію y= 3х-х3 і побудуйте її графік

11. З 10 різних троянд і 8 різних гербер потрібно скласти букет, що містить 2 троянди і 3 гербери. Скільки різних букетів можна

скласти?

Варіант 6

Рівень 1

1. Коренями рівняння =1 є пара чисел

А 4 і-2 Б 2 і -2 В -2 і -4 Г 2 і -4

2. Значення виразу 10Р4 дорівнює

А - 100 Б - 120 В - 240 Г - 90

3. Розв’язком рівняння 2х = 16 є число

А - 4 Б - 2 В - -2 Г - 0
Рівень 2

4. . Зі скриньки, що містить 3 білих , 5 чорних і 2 зелених кульок навмання беруть одну. Яка ймовірність того, що навмання взята кулька буде не білого кольору?

5. Знайти область значень функції6. Обчисліть

∙∙

Рівень 3

7. Знайдіть екстремуми функції у = -х2 - 4х +1

8. Розв’яжіть нерівність9. Розв’яжіть рівнянняРівень 4

10. Обчисліть інтеграл11. Дано вибірку

xі

5

6

7

8

ni

14

10

15

11

Знайдіть середнє значення і середнє квадратичне відхилення.

Варіант 8

Рівень 1

1. Первісною для функції f(x) = х3 є функція

А - F(x)=x4 Б - F(x)=x3+4 В - F(x)= - 5 Г - F(x)=4x4+6

2. Медіаною сукупності даних: 5; 7; 9; 11; 13; 15;17 є число

А - 12 Б - 9 В - 11 Г - 10

3. Скільки коренів має рівняння  = 2

А - один Б - два В - жодного Г - безліч
Рівень 2

4. Обчисліть 3Р4+2Р3

5. Знайдіть значення похідної функції у=4lnх+3х2 у точці х0=2

6. Розв’яжіть нерівність

log4(2x+6)<2

Рівень 3

7. Обчисліть 

8. Розв’яжіть рівняння9. Розв’яжіть нерівність
Рівень 4

10.Із п’яти гвинтівок , серед яких 3 снайперські і 2 звичайні, навмання

вибирають одну і здійснюють постріл. Знайдіть ймовірність того,

що влучили саме із снайперської гвинтівки, якщо ймовірність

влучення із снайперської гвинтівки дорівнює 0,95.

11. Розв’яжіть нерівність

 ≥ x+9


Варіант 7

Рівень 1

1. Похідною функції у = х4 є функція

А - у’=4x3 Б - y’=4x4 В - y’=3x3 Г - y’=x3

2. Обчисліть значення виразу 2

А - 20 Б - 10 В - -10 Г - 5

3. Значення виразу log3 27- lg100 дорівнює

А - 2 Б - 1 В - -1 Г - 3
Рівень 2

4. Обчисліть інтеграл 

5. Дано вибірку 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 . Знайдіть моду, медіану і

середнє значення.

6. Розв’яжіть рівняння

52х-5 = 57+4х
Рівень 3

7. Розв’яжіть рівняння =156

8. У книжці 50 сторінок. Яка ймовірність того , що навмання відкрита

сторінка матиме порядковий номер, який закінчується цифрою 4

або 5?

9. Обчисліть:


Рівень 4

10. Побудуйте графік функції у=| 3sin x|- 1

11. Розв’яжіть рівняння

2следующая страница >>