asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Київської обласної ради

від .12.2011 № -14-VI


П р о г р а м аохорони довкілля та раціонального використання

природних ресурсів Київської області

на період до 2016 року

м. Київ

2011 рік

ЗМІСТ

стор.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3
ВСТУП

4

1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


6

1.1.

Соціально-економічна та екологічна характеристика області


6

1.2.

Основні екологічні проблеми області

13

1.3.

Обґрунтування основних напрямів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів


16

2.

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОБЛАСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ


17

2.1.

Атмосферне повітря


17

2.2.

Водні ресурси


23

2.3.

Земельні ресурси і ґрунти

30

2.4.

Лісові ресурси


37

2.5.

Біологічне різноманіття та заповідні території


38

2.6.

Тверді побутові відходи


44

2.7.

Радіаційне забруднення


50

2.8.

Природно-техногенна (екологічна) безпека


51

3.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОБЛАСТІ53

3.1.

Інформаційне забезпечення

58

3.2.

Організаційне забезпечення


60

3.3.

Фінансово-економічне забезпечення


62Паспорт


64Таблиця 9Таблиця 10Таблиця 11следующая страница >>