asyan.org
добавить свой файл
1

Анкета здобувача при прийомі на роботу, анкетування


1. Посада, на яку ви претендуєте:___________________________

2. Загальні відомості:

 • Прізвище, ім'я, по батькові __________

 • Дата й місце народження ___________

 • Паспорт: серія ____ № _______ видана ____________________________________

 • дата видачі_________________

 • Адреса по прописці _____________________

 • Адреса фактичний_______________________

 • Родиний стан________________

 • Склад родини ____________________________________

 • Релігійні переконання ___________________________

 • Утворення (у тому числі курси) ___________________
  ________________________________________________
  ________________________________________________

3. Навички роботи на комп'ютері (потрібне підкреслити):
Немає / Знання основ / Користувач / Програмування

Комп'ютерні програми, якими ви володієте ___________________________________________________________

4. Наявність прав водія (перелічити категорії) ______________________

5. Трудовий досвід (перелічити три останніх місця роботи у зворотному порядку)

 • Організація ____________________________
  Період роботи____________________________
  Посада _____________________________
  ФИО керівника і його телефон _____________

 • Організація __________________________
  Період роботи _____________________________
  Посада _____________________________
  ФИО керівника і його телефон ____________

 • Організація __________________________
  Період роботи _____________________________
  Посада _____________________________
  ФИО керівника і його телефон ____________

6. Бажана зарплата ______________________

7. Коли готові приступитися до роботи ___________________________________

8. Негативні риси вашого характеру _____________________________

9. Позитивні риси вашого характеру ____________________________

10. Шкідливі звички ___________________________________________________

Підпис __________ Дата заповнення______________