asyan.org
добавить свой файл
1


Аналітична довідка за ІV квартал 2012 року


  1. Стан атмосферного повітря в регіоні


Спостереження за станом атмосферного повітря здійснюють Державна екологічна інспекція у Волинській області (спостереження за джерелами промислових викидів в атмосферу); обласний центр гідрометеорології (спостереження здійснюється на 3 стаціонарних постах спостереження м.Луцьк).

В ІV кварталі 2012 року за даними спостереження на трьох стаціонарних постах, рівень забруднення атмосферного повітря в м.Луцьку перевищував середньомісячні концентрації по 3 інгредієнтах: двоокису азоту в 2,3 рази, фенолу в 1,5 рази та формальдегіду в 2,2 рази.

Випадків екстремального забруднення атмосферного повітря в м.Луцьку, за ІV квартал 2012 року не встановлено.    1. Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

За даними Державної екологічної інспекції у Волинській області на протязі ІV кварталу 2012 року було перевірено 11 підприємств області. Всього обстежено 20 джерел викидів по 11 інгредієнтах. Перевищення гранично допустимих викидів не встановлено.

2. Стан водних об’єктів Волинської області

В результаті спостережень за станом поверхневих вод на річках Волинської області за ІV квартал 2012 року, які були надані Державною екологічною інспекцією у Волинській області, Волинським обласним управлінням водних ресурсів та Волинським центром гідрометеорології було відібрано та проаналізовано 48 проб поверхневих вод.

Дослідження проводилися по річках: Західний Буг, Луга, Стир, Прип’ять, Турія, Стохід, Зеленка, Пруднік, Путилівка, Вижівка, Серна, Ягодинка, Гнила Липа, Гапа, Чорногузка, Луга Свинорейка.
Річка Західний Буг. Значний вплив на стан якості води річки Західний Буг мають забруднення, що потрапляють у річку із зворотними водами Львівської області та прилеглих до неї територій.

Протягом звітного кварталу річка контролювалась в 4 створах: с.Литовеж, с. Ягодин.

В даних створах виявлено забруднення по залізу загальному до 1,9 разів та по амонію сольовому у 2,3 рази. Решта гідрохімічних показників знаходяться нижче норми гранично допустимої концентраці для водойм господарсько-побутового призначення.
Річка Луга. На забруднення річки Луга мають вплив стічні води населених пунктів Іваничі, Локачі, Павлівка та очисні споруди м. Володимир-Волинського.

Контроль якості води в річці проводився у 7 створах – 500 м вище та нижче КОС м. Володимир-Волинського УВКГ, Іваничівського ВУЖКГ. За результатами дослідженнь концентрація вища від допустимих норм по залізу загальному у 1,8 разів та по амонію сольовому у 1,8 разів.
Річка Стир. На якість води річки Стир і створі вище міста мають вплив забруднення, які потрапляють з р. Іква (м. Дубно та смт. Млинів), а також стічні води , що переносяться з м. Броди Львівської області.

На якість води у створі нижче міста Луцька впливають стічні води КП „Луцькводоканал”.

Кисневий режим річки задовільний. Протягом кварталу виявлено забруднення води у створ нижче КОС КП „Луцькводоканал”, що перевищило ГДК по залізу загальному у 2,9 рази, БСК5 в 1,5 рази, амонію сольовому в 2,6 рази та по нітритах в 5 разів.
Річка Прип'ять. Забруднення води річки Прип’ять в пунктах спостереженнь смт.Ратно, с.Люб'язь та с.Річиця обумовлюють стічні води смт.Ратно та госпобутові стоки прилеглих населених пунктів.

Вміст розчиненого кисню в межах 12 мг/дм3. Перевищення виявлено по залізу загальному у 9,6 разів, по БСК5 в 1,3 рази та амонію сольовому у 2,2 рази.
Річка Турія. На якість води р.Турія впливають стічні води УВКГ м.Ковель та с. Бузаки.

Кисневий режим річки задовільний. Вміст кисню 8-13 мг/дм3 при нормі не нижче 4 мг/дм3.

Перевищення спостерігалось по залізу загальному до 10 разів в створі на річці Турія м.Ковель, по нітритах в 10 разів, амоній сольовий у 2,2 рази та БСК5 в 1,3 рази.
Річка Пруднік. На забруднення р. Пруднік мають вплив очисні споруди КП Дубищенського ЖКГ. Контроль якості води проводився в створі 500 м нижче випуску КОС КП Дубищенське ЖКГ. Перевищення виявлено по залізу загальному в 2,5 рази.
Річка Вижівка. Основний вплив на річку здійснюють очисні споруди Старовижівського ВУЖКГ.

В створі с.Ягушів в результаті перевірки перевищення виявлено по залізу загальному в 6,8 рази та по БСК5 у 1,3 рази.
Річка Стохід. Організованих джерел на р.Стохід немає. На якість води можуть впливати змиви з сільгоспугідь та забруднення приватного сектора.

Перевищило рівень ГДК в створі річка Сто хід смт. Любешів залізо загальне в 6,4 рази. Решта гідрохімічних показників знаходяться в межах ГДК.
Річка Гапа. В створі 500 км вище скиду КОС "Любомльводоканал" виявлено перевищення по залізу загальному у 2,4 рази.
Річка Луга-Свинорейка. Основний вплив на річку здійснюють очисні споруди Локачинського ВУЖКГ.

В створах нище випуску КОС Локачинського ВУЖКГ в результаті перевірки перевищення виявлено по залізу загальному в 1,7 рази .
Річка Гнила Липа. Контроль якості води в річці проводився у 4 створах – 500 м вище та нижче КОС Горохівського ВУЖКГ та ВАТ «Горохівський цукровий завод», За результатами дослідженнь концентрація по фосфатах вища від допустимих норм у 9,4 рази нижче скиду КОС Горохівського ВУЖКГ.
У ІV кварталі 2012 року було досліджено воду із озера Світязь, в якому перевищень ГДК у воді не встановлено.
Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у воді річок Путилівка, Ягодинка, Зеленка та Чорногузка дослідженнями не зафіксовано.
Для покращення екологічного стану річок області необхідно, перш за все, забезпечити ефективну роботу очисних споруд підприємств-забруднювачів Львівської та Волинської областей, а також провести необхідні роботи по реконструкції та модернізації діючих та будівництва нових каналізаційних очисних споруд.


3. Радіаційний стан
Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря здійснюється Волинським обласним центром з гідрометеорології. Перевищень радіоактивного забруднення атмосферного повітря за ІV квартал 2012 року не виявлено, рівень природного фону становив в середньому від 9 до 12 мкР/год., що не перевищує гранично допустимий рівень Гамма-фону.

Спостереження за радіаційним забрудненням поверхневих вод у зонах впливу атомних станцій здійснює Рівненська гідрогеолого-меліоративни експедиція по пунктах спостереження в зоні Рівненської АЕС, що розташовані на території області на річках Турія, Стир, Західний Буг, Стохід. Кількість забруднення 90Sr та 137Cs коливаються в допустимих межах. Вміст 137Cs у воді не перевищує 3,0 Пки, що у 14 разів нижче норми для питної води. Вміст 90Sr неперевищує 0,25 Пки, що у 306 разів нижче норми.
4. Моніторинг відходів
Протягом ІV кварталу 2012 року, Державною екологічною інспекцією, було перевірено 4 об’єктів господарювання та надано 3 приписів. За виявлені порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 2 осіб, накладено штраф на суму 170 грн. (стягнуто 85 грн).

В цілому по області виявлено 8 несанкціонованих сміттєзвалищ у Ківерцівському, Ковельському та Шацькому районах загальною площею 0,8431 га, об’єм накопичених на них відходів – 780 м3.

За ІV квартал пред’явлено 1 позови на суму 73315,12 грн (стягнуто 990,49 грн). Всього притягнуто до адміністративної відповідальності 1 особи, з загальною сумою накладених штрафів – 85,0 грн.