asyan.org
добавить свой файл
1
Аналіз

регуляторного впливу рішення виконкому Кременчуцької міської ради "Про впорядкування обліку та встановлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг у місті Кременчуці"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

Крім того, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи місцевого самоврядування забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму.

З набранням чинності Податкового кодексу України з 1 січня 20911 року Кременчуцькою міською радою скасовано видачу дозволів на розміщення об’єктів торговельно-побутового призначення, якими, в першу чергу, й регулювалось питання погодження режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також було створено міську базу даних щодо їх кількості на території міста та приналежності. На сьогодні міська влада не володіє повною інформацією щодо стану розвитку мережі об’єктів торговельно-побутового призначення, що унеможливлює оперативне здійснення делегованих повноважень з питань захисту прав споживачів.

Для вирішення цієї проблеми міською радою 1 листопада 2011 року було прийняте рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2010р. «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кременчука». Цим рішенням в тому числі встановлено правила для власників об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побуту щодо порядку їх розміщення, режимів роботи, вимоги щодо додержання тиші у нічний час та передбачено відповідальність за недодержання Правил благоустрою території міста Кременчука.

Даний проект регуляторного акту розроблено з метою забезпечення дотримання Правил благоустрою території міста Кременчука, затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01.11.2011, впорядкування обліку та встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг.
2. Цілі регулювання.
Головною метою даного регуляторного акту є впорядкування обліку та встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг на території міста Кременчука та особливо захист населення, яке мешкає в житлових будинках, від негативного впливу шуму від роботи закладів, які знаходяться в цих будинках або у вбудовано-прибудованих до них приміщеннях.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановленої мети доцільно розглянути наступне:

Перша альтернатива. Збереження існуючого стану. Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, тобто збереження існуючого стану, залишить не вирішеними інтереси міської влади, суб’єктів господарювання та громадян. Виконання Правил благоустрою території міста Кременчука та повноважень міської влади , передбачених ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» залишається проблемним на невизначений час.

Друга альтернатива. Прийняття регуляторного акту. Прийняття регуляторного акту, положення якого узгоджуються з вимогами чинного законодавства, створить сприятливі умови для здійснення виконавчими органами влади обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а для суб’єктів господарювання прозорість в погодженні режиму робити підприємств.

Крім того, прийняття рішення дозволить виконавчим органам Кременчуцької міської ради Полтавської області впливати на забезпечення зручного для населення міста режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, що, в першу чергу, стосується цілодобового режиму роботи підприємств, які розташовані у житлових будинках.

 

4. Механізм розв’язання проблеми.
Для вирішення проблеми пропонується затвердити єдиний механізм отримання суб’єктами господарювання погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, що надасть можливість здійснювати їх облік та моніторинг розвитку торгівельно-побутової мережі міста.


5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.

Досягнення встановлених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання та установ виконувати встановлені вимоги.

  Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі, в разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв’язку з тим, що метою проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

  Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та міської влади. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту приносить вигоди без залучення додаткових коштів як з боку суб’єктів господарювання, так і міського бюджету.

  Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

  1. Забезпечення умов для покращення рівня обслуговування населення міста .

  2. Захист населення, яке мешкає в житлових будинках, від негативного впливу шуму від роботи закладів, які знаходяться в цих будинках або у вбудовано-прибудованих до них приміщеннях.

Інтереси суб’єктів господарювання

Створення прозорого механізму врегулювання питань погодження режимів роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг.

Інтереси органів місцевого самоврядування

  1. Забезпечення територіальній громаді міста відповідних умов для дотримання шумового режиму об’єктами роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг.

  2. Забезпечення дотримання правил благоустрою міста.
За таблицею вигод та витрат:Вигоди

ВИТРАТИ

держава

Забезпечення дотримання Правил благоустрою території міста Кременчука та вимог законодавства щодо захисту населення від впливу шуму, можливість здійснення обліку закладів торговельно-побутового призначення

Додаткових витрат не потребує

суб’єкти господарювання

Єдиний для усіх прозорий механізм погодження на встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та відсутність матеріальних витрат на його оформлення

На ознайомлення з даним рішенням та час, затрачений на отримання погодження на встановлення режиму роботи підпорядкованого закладу

населення

Захист від негативного впливу шуму, що створюють об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

Не вбачається


7. Обґрунтування терміну дії рішення

Оскільки розробник на даний час не бачить інших, більш придатних до втілення варіантів вирішення проблеми впорядкування обліку та встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг на території міста Кременчука та особливо захисту населення, яке мешкає в житлових будинках, від негативного впливу шуму, що створюють заклади, які знаходяться в цих будинках або у вбудовано-прибудованих до них приміщеннях, термін дії цього рішення планується встановити постійним.

Запровадження дії цього регуляторного акту без встановлення обмежень в часі пояснюється тим, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які, на сьогодні, не є можливим.


  1. Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності регуляторного акту пропонується встановити такі показники:

-       рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень;

-       кількість виданих погоджень на встановлення режиму роботи об’єктів:

-       кількість об’єктів, розташованих на території міста Кременчука:

  • торгівлі;

  • ресторанного господарства:

  • сфери послуг;

- кількість об’єктів, які працюють з подовженим режимом роботи;

- кількість об’єктів, які працюють цілодобово;

- кількість скарг від мешканців міста на порушення тиші закладами торговельно-побутового обслуговування.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акту

будуть використані статистичні данні управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавського області та контролюючих служб міста.

Відстеження будуть виконані у строки, які передбачені Законом України „Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності”.

Перший заступник міського голови А.М.ПОГРІБНИЙ

Вик. Жорняк

3-00-60