asyan.org
добавить свой файл
1

1. Наявність кримінальних, адміністративних справ, допущених особовим складом правопорушень, грубих дисциплінарних проступків, надзвичайних подій, звернень громадян на неправомірні дії працівників, звільнених за негативними мотивами --- (на підставі аналізу розробляються заходи по їх недопущенню правопорушень особовим складом у подальшому).

2. Відображається проведена робота по недопущенню правопорушень, корупції.

3. Безпосередньо аналіз стану роботи по попередженню правопорушень, корупції, де відображаються недоліки, проблемні питання в роботі, дається оцінка роботи посадових осіб по недопущенню правопорушень, корупції:

- стан виконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” (обмеження, спеціальна перевірка, фінансовий контроль, обмеження щодо роботи близьких осіб тощо);

- стан виконання комплексного плану попередження правопорушень, корупції;

- стан якості розробки та виконання планів робіт підрозділів, індивідуальних планів робіт посадових осіб, у яких є підлеглі, з питань попередження правопорушень, корупції;

- стан виконання рішень оперативних нарад, зборів колективів з питань попередження правопорушень, корупції;

- стан виконання заходів попереднього аналізу роботи з питань попередження правопорушень, корупції;

- стан виконання наказів, вказівок, оглядів, телефонограм ТУ МНС з питань попередження правопорушень, корупції;

- стан індивідуально-виховної роботи, направленої на запобігання правопорушень, корупції;

- стан роботи з молодими працівниками (наставництво) по попередженню правопорушень, корупції;

- стан роботи з особами групи посиленої уваги, щодо недопущення ними правопорушень;

- стан роботи громадських організацій по попередженню правопорушень, корупції;

- стан роботи по вивченню з особовим складом антикорупційного законодавства (вивчення документів, які надійшли з ТУ МНС, якості проведення занять з особовим складом, рівень знань особового складу (результати тестування) тощо);

- оцінка роботи посадових осіб з питань запобігання правопорушенням, корупції.

4. Заходи, які необхідно виконати для усунення недоліків, які виявлені в результаті аналізу роботи (заходи повинні бути конкретними по суті, термінам виконання та виконавцям, виходити з недоліків, що виявлені).


«ЗАТВЕРДЖУЄ»

Начальник ДПРЧ-____

майор служби

цивільного захисту

І.І. Іванов
«_05_»_квітня_2012 р.
ЗРАЗОК

АНАЛІЗ

стану роботи з попередження правопорушень серед особового складу, виконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” за 1-й квартал 2012 рік.

Протягом 1-го кварталу 2012 року в ДПРЧ-___ проведений певний обсяг роботи з метою недопущення порушень законності, профілактики корупційних діянь.

В цілому, стан забезпечення дисципліни, законності й попередження корупції в підрозділі оцінюється як задовільний. Протягом кварталу відносно особового складу підрозділу не порушувались кримінальні справи, не складались адміністративні протоколи за порушення Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”. Не допущено випадків управління транспортом особовим складом в нетверезому стані та надзвичайних подій, які пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами. Не надходили подання, протести від прокуратури щодо порушень адміністративного та антикорупційного законодавства.

Разом з тим перевірки, проведені фахівцями сектору з питань запобігання та виявлення корупції ТУ МНС, засвідчили наявність недоліків в організації роботи по запобіганню правопорушень, корупції. Як результат недостатньої роботи протягом кварталу звільнено 1 особу за негативними мотивами, а саме: по факту вживання алкогольних напоїв на роботі начальника 1-го караулу лейтенанта служби цивільного захисту Петрова П.П..

Крім цього спостерігається зростання кількості грубих дисциплінарних проступків у підрозділі: 6 проти 4 у 2011 р. Були притягнуті до дисциплінарної відповідальності: заступник начальника ДПРЧ-___ капітан служби цивільного захисту Сидоров І.І. за невиконання вимог наказу ТУ МНС № 8 від 10.01.2012 року (догана - наказ начальника ТУ МНС № 187 від 31.03.2012 року), пожежний сержант служби цивільного захисту Пупкін С.А. за невихід на роботу без поважних причин (догана - наказ начальника ДПРЧ-___ № 59 від 25.02.2012 року).

Така ситуація свідчить про недоліки в організації роботи по попередженню правопорушень та корупційних діянь.

Питання стану роботи по попередженню правопорушень серед особового складу підрозділу та хід виконання вимог Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” щомісячно розглядалися на оперативних нарадах. В цілому, по результатам розгляду оперативних нарад, з початку 2012 року було включено в рішення й виконано у встановлені терміни 9 заходів. Але, наявність такої кількості дисциплінарних стягнень засвідчує, що оперативні наради, суттєво не впливають на поліпшення стану роботи, а організаційна діяльність по якісному проведенню аналітичної роботи, оперативних нарад, планувальній діяльності й розгляду питань на зборах колективу потребує значного покращення. При проведенні караульних зборів щодо розгляду питання попередження корупції зазначається формалізм.

Не в повній мірі проводяться заходи направлені на попередження правопорушень, корупції з особовим складом з боку начальників караулів. В їх індивідуальних планах робіт недостатньо планується заходів з цього питання.

В системі службової підготовки організовано вивчення особовим складом караулів вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України «Дисциплінарний статут служби цивільного захисту», наказу МНС України № 85 від 30.01.2012 року, Кримінального Кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Наказу МНС № 838 від 14.12.2009 року. При проведенні тестування знань законодавчих та нормативних документів пожежні Зінченко А.В., Заліщук В.В. та Кабанов В.О., ще показують низькі знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Кодексу України про адміністративні правопорушення. А тестування начальницького складу ДПРЧ-___, показують недостатній рівень знань нормативних документів, начальник караулу Никітін Ю.П. та Сидоров В.Р. слабо знають вимоги наказу МНС України від 14.12.2009 № 838.

На службовій підготовці в січні - лютому 2012 року, документи, направлені ТУ МНС на зміцнення дисципліни, законності не вивчалися особовим складом підрозділу.

З метою підвищення правових знань серед особового складу підрозділу 1 раз у квартал проводяться додаткові заняття на тему: «Про законодавче врегулювання питання боротьби з корупцією з запрошенням ст. о/у ДСБЕЗ УМВС Панченко В.Б. (17.03.2012 р.).

Не використовується вплив Ради зборів в питаннях попередження правопорушень, корупції: за 1-й квартал 2012 рік не проведено засідання з розглядом на ній грубого дисциплінарного проступку.

Проведення службових розслідувань щодо співробітників підрозділу і вжиття мір реагування керівників на виявлені факти законності, грубих дисциплінарних проступків бажає бути кращим. Аналіз службових розслідувань, проведених підрозділом, свідчить, що вимоги щодо знання та безумовного виконання наказу МНС № 838 в повному обсязі не виконуються, а саме: відсутні пояснення в деяких службових розслідуваннях. Не зазначається характеристика особи, що скоїла правопорушення, наявність або відсутність у неї діючих дисциплінарних стягнень. Мають місце лексичні та граматичні помилки, в преамбулі відсутній зрозумілий зміст правопорушення, з наказами не ознайомлені та відсутні аркуші бесід. Тобто, проведення службового розслідування не завжди сприяє головній цілі: уточненню причин та умов, що сприяли правопорушенню, грубому дисциплінарному проступку для недопущення такого у подальшому.

Щомісячно проводиться робота по упередженню і припиненню фактів корупції, інших злочинних дій та правопорушень з боку осіб рядового і начальницького складу, співробітників. Але, на зборах колективу питання щодо попередження правопорушень розглядалось лише один раз, при вимозі МНС та ТУ МНС розглядати щомісячно.

Звільнення начальника 1-го караулу лейтенанта служби цивільного захисту Петрова П.П., свідчить про незадовільний стан профілактичної роботи з особовим складом щодо недопущення правопорушень на службі та в побуті, особливо в нетверезому стані.

Вищевикладені факти свідчать про необхідність більш жорсткого контролю зі сторони керівників підрозділу за станом роботи щодо упередження проявів корупції та правопорушень в колективі.
З метою поліпшення стану роботи щодо попередження правопорушень, корупції необхідно:

1. Даний аналіз вивчити з усім особовим складом ДПРЧ-___.

Термін: 12-15.04.2012 року

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.
2. Забезпечити якісне планування та проведення оперативних нарад, розгляд питань щодо дисципліни та законності, попередження корупції на зборах колективів.

Термін: щомісячно.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.

3. Налагодити взаємодію з місцевими правоохоронними органами: МВС, СБУ, прокуратурою, судом щодо своєчасного реагування на інформацію отриману вказаними відомствами відносно посадових осіб підрозділів МНС.

Термін: щомісячно.

Відповідальний: І.І. Кузнецов.
4. Забезпечити ефективне використання можливостей Рад зборів, керівників стажування, наставників у застосуванні заходів, спрямованих на зміцнення законності, недопущення корупційних діянь. Спрямувати заходи індивідуальної виховної роботи на всебічне вивчення особистих якостей підлеглих та своєчасне попередження негативних проявів, як під час служби, так і в побуті.

Термін: щомісячно.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів., голова Ради Зборів, керівники стажування, наставники.
5. Провести комплекс профілактичних заходів по недопущенню особовим складом корупції, правопорушень на службі та в побуті, в тому числі в нетверезому стані й в період святкування Великодня та Травневих свят.

Термін: квітень-травень.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.
6. Забезпечити проведення занять з запрошенням працівників правоохоронних органів, прокуратури, судів по вивченню антикорупційного законодавства.

Термін: щоквартально.

Відповідальний: І.І. Кузнецов.
7. Забезпечити якісний розгляд питань щодо попередження правопорушень, корупції на караульних зборах: якісну підготовку доповідей, розробку заходів щодо проведення роботи.

Термін: щоквартально.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.
8. Провести додаткові заняття з начальницьким складом по вивченню вимог порядку проведення службового розслідування в органах і підрозділах цивільного захисту, затвердженого наказом МНС № 838 від 14.12.2009 року.

Термін: квітень 2012 року.

Відповідальний: І.І. Кузнецов.
9. Забезпечити перевірку матеріалів службових розслідувань за проведення роботи по попередженню корупції перед наданням їх на затвердження начальнику ДПРЧ-___. По завершенню службового розслідування надавати матеріали на перевірку до сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін: щомісячно, по факту.

Відповідальний: І.І. Кузнецов.
10. Провести додаткові заняття в системі службової підготовки по вивченню антикорупційного законодавства з особовим та начальницьким складом підрозділу.

Термін: щомісячно.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.
11. При підведенні підсумків за навчальний квартал проводити прийняття заліку (тестування) з особовим та начальницьким складом підрозділу. Забезпечити зберігання матеріалів, які підтверджують складання заліків. Прийняття заліку оформити загальною відомістю.

Термін: щоквартально.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.
12. Заслухати на оперативній нараді звіт відповідального щодо стану роботи по попередженню правопорушень, корупції. Щоквартально розглядати питання щодо якості та повноти виконання Комплексного плану щодо попередження корупції та правопорушень на 2012 рік.

Термін: щомісяця, щоквартально

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.
13. Спланувати та провести комплекс профілактичних заходів з особовим складом щодо недопущення правопорушень, дисципліни в нетверезому стані.

Термін: ІІ квартал 2012 року.

Відповідальний: І.І. Кузнецов, начальники караулів.

Заступник начальника ДПРЧ-

капітан служби цивільного захисту І.І. Кузнецов

«_04_»_квітня_ 2012 р.