asyan.org
добавить свой файл
1
100 АФОРИЗМІВ, ЦИТАТ І ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ МАТЕМАТИЦІ

 


 • ...Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього.

Арістотель

 • У самій лише математиці є наука і доведення в найточнішому і власному розумінні.

Гросетест

 • Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки.

А.Дюрер

 • Вимірюй усе, що піддається вимірові, і зроби таким усе, що не піддається вимірові.

 Г.Галілей

 • Все має бути доведеним, і при доведенні не можна послуговуватись нічим, крім аксіом та раніш доведених теорем.

 Б.Паскаль

 • Об'єкт  математики  настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим.

 Б. Паскаль

 • Наше знання перших принципів, таких, як простір, час, рух, число, таке саме вірогідне, як і будь-яке знання, одержуване шляхом міркування.

 Б. Паскаль

 • У математичних питаннях не можна нехтувати й найменшими похибками.

 І.Ньютон

 • ...При вивченні наук приклади корисніші від правил.

 І. Ньютон

 • Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить.

 М.В.Ломоносов

 • Бодай хоч раз постав усе під сумнів, нехай це навіть буде твердження, що двічі по два — чотири.

Г.Ліхтенберг

 • Перши   умова,    якої   треба дотримуватися у математиці, — це бути точним, друга — бути ясним і, наскільки можливо, простим.

 Л.Карно

 • Вивчення математики подібне до Нілу, що починається невеличким струмком, а закінчується великою рікою.

 Ч.К.Колтон

 • В науках математичних, як і в усіх інших, особистість і різноманітність неминучі.

 Д.Ф.Араго

 • У житті немає нічого кращого, як вивчати й викладати математику.

 С.Д.Пуассон

 • Математику слід вивчати у школі ще й з тією метою, щоб одержані тут знання були достатні для звичайних потреб у житті.

 М.І.Лобачевський

 • Багато що з математики не лишається в пам'яті, але коли зрозумієш її, тоді легко при нагоді згадати призабуте.

 М.В.Остроградський

 • Легше знайти квадратуру круга, ніж перехитрити математика.

 О. Де Морган

 • Кожен, хто розуміється на алгебраїчних позначеннях, одним поглядом схоплює в рівнянні результати, досягненні арифметичним шляхом з великою працею і напруженням.

А. Курно

 • ...Діти не повинні вивчати ніяких арифметичних правил, а самі відкривати їх.

 К.Д.Ушинський

 • Спостереження є багатющим джерелом відкриттів як у світі суб'єктивних феноменів, так і в світі реальних явищ, що їх сприймають наші чуття.

 Ш.Ерміт

 • ...У математичних працях мова відіграє дуже неістотну роль. Тут головне — зміст, ідеї, поняття, а далі вже для вираження їх у математиків існує своя мова — це формула.

С.В.Ковалевська

 • Математичне поняття за самою своєю природою абстрактне; але його абстрактність звичайно вищого порядку, ніж абстрактність логіки.

Дж.Крістал

 • Кожну математичну книжку, варту читання, треба перечитувати «вздовж і впоперек», якщо дозволено буде вжити такий вислів. Дещо змінивши Лагранжеву пораду, я б сказав: «Ідіть далі, але частіше повертайтеся, щоб скріпити віру». Якщо вам трапиться важкий чи нудний абзац, пропустіть його; ви повернетеся до нього пізніше, коли побачите його важливість або відчуєте потребу в ньому для подальшого читання.

Дж.Крістал


 • Завдання полягає не в тому, щоб навчати математиці, а в тому, щоб за посередництвом математики дисциплінувати розум.

В.Шрадер

 • Обчислювальна сторона відіграє в математиці найнєзначнішу роль; набагато важливіша сторона логічна.

В.П.Єрмаков

 • Математичні і фізичні дослідження є вірогідним свідченням інтелектуального прогресу.

Ф.Кеджорі

 • Без розгляду порядку неможливе ніяке розуміння основ математики.

Б.Рассел

 • Один з головних тріумфів новітньої математики — це відкриття, в чому, власне, полягає математика.

Б.Рассел

 • Як література розвиває емоції, взаєморозуміння... так математика розвиває спостережливість, уяву і розум.

В.Чанселор

 • Формули — могутні, але сліпі!

Ф.Клейн

 • Головна мета навчання математики — розвинути певні здібності розуму, а між цими здібностями інтуїція аж ніяк не найменше цінна.

А.Пуанкаре

 • Математика — це мистецтво давати однакову назву різним речам... Доведення, зроблені для певного об'єкта, безпосередньо застосовані до багатьох нових об'єктів без подальших змін.

А.Пуанкаре

 • Математична практика — це абсолютна свобода.

Г.Адамс

 • Так звана самостійна робота — це вершки математики... Без роботи такого характеру вивчення математики — майже даремна річ...

Дж.В.Янг

 • Міркування в математиці — приклад досконалого міркування.

П.Барнет

 • Практика, ставлячи нову математичну задачу, дає завжди дані для здогадів про шуканий розв'язок задачі.

Д.О.Граве

 • Числові обчислення потрібні вам будуть щодня, тим-то методи їх створення слід засвоїти найперше.

О.М.Крилов

 • Важливе те, чому навчають у школі, а ще важливіше те, як навчають. Одне математичне положення, що його учень справді зрозумів, варте більше за десять формул, що їх він вивчив напам'ять і навіть знає, як застосовувати, хоч не збагнув справжнього їхнього сенсу. Функція школи не в тому, щоб дати спеціальний досвід, а в тому, щоб виробити послідовне методичне мислення.

М.Планк

 • Математична теорема виражає чисто емпіричний факт, а саме — успіх певної побудови... Математика — це вивчення певних функцій людського мозку.

А.Гейтінг

 • Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю і цим допомогти у вихованні в учнів патріотичних почуттів... [Крім того] велике значення має народна математика для зацікавлення учнів шкільною математикою...

К.М.Щербина

 • ...Оволодіння такою максимально абстрактною дисципліною, як математика, показує, до якого максимуму підіймається абстрактне мислення школярів різного віку.

П.П.Булонський

 • Математики належить до числа наук, які мають величезне значення для вироблення вміння логічно мислити, робити узагальнення.

Н.К.Крупська

 • ...Математика — це ланцюг понять: випаде одна ланка — і не зрозуміле буде наступне.

Н.К.Крупська

 • Необхідно, щоб школа розвивала в дітей уміння спостерігати явища життя крізь «математичні окуляри».

Н.К.Крупська

 • Для математика обчислювати — це означає міркувати, це означає ще глибше аналізувати геометричні факти...

А.Лебег

 

 • ...Здатність розуміти значущість положень математики виробляється лише після багатьох років дослідження цієї науки.

 Г.Харді

 • Математичне мислення — це свого роду знаряддя. Не варто оволодівати цим знаряддям, якщо ми не збираємося ним користуватись.

В.Сойєр

 • Узагальнення — це, мабуть, найлегший і найочевидніший шлях розширення математичних знань.

В.Сойєр

 • Майже всі математичні відкриття мають в основі дуже просту ідею. Підручники часто приховують цей факт. Вони звичайно містять громіздкі висновки і цим створюють враження, ніби математики — це люди, які все життя просиджують за письмовими столами і списують тонни паперу.

В.Сойєр

 • Розв'язати задачу означає звести її до простішої задачі.

В.Сойєр

 • Найкращий спосіб вивчити що-небудь — це відкрити самому.

Д.Пойа

 • Перебувайте по змозі ближче до задачі, але будьте готові відійти від неї настільки далеко, наскільки вас примушують обставини.

Д.Пойа

 • Той, хто розв'язує задачу, повинен знати свій розум... як жокей знає своїх коней.

Д.Пойа

 • Важкість розв'язання якоюсь мірою входить у саме поняття задачі: там, де немає труднощів, немає і задачі.

Д.Пойа

 • Якщо ви хочете навчитися плавати, то сміливо ступайте у воду, а якщо хочете навчитися розв'язувати задачі, то розв'язуйте їх!

Д.Пойа

 • Математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати.

Д.Пойа

 • Аналіз полягає в думках, синтез — у діях.

Д.Пойа

 • Навчання мистецтву розв'язувати задачі — це виховання волі.

Д.Пойа

 • Арабські цифри... демократизували математику.

Дж.Бернал

 • У математиці... не можна безкарно допускати, щоб утворилася прірва між відкриттям і доведенням.

Н.Бурбакі

 • ...«Математична істина» міститься виключно в логічній дедукції із засновків, довільно встановлених аксіомами.

Н.Бурбакі

 • Математика — наука молодих. Інакше й не може бути. Заняття математикою — це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодості.

Н.Вінер

 

 • Якщо двічі по два не бути чотири, то існують відьми.

Ф.Хаусдорф

Л.Вітгенштейн

Неодмінна умова істинності кожної математичної теорії — її несуперечливість...

В. М. Молодший

 • І в математиці свобода створення нового ґрунтується на пізнанні необхідності.

В. М. Молодший

 • ...Довести незалежність аксіоми — означає обґрунтувати нову теорію.

В. М. Молодший

 • Розв'язання задач — зовсім не привілей математики. Усе людське пізнання — це не що інше, як постійна постановка і розв'язування все нових питань, проблем.

Е.Ільєнков

 • Для математики лаконізм думки — це непорушний закон, канонізований століттями.

О.Я.Хінчин

 • Я вважаю, що вивчення математики завжди сприяє розвиткові чіткості та ясності мислення.

А.Картан

 • Ясності у математиці досягають шляхом обговорення класів, а не окремих властивостей.

У.В.Куайн

 • ...Математик може вважати свою проблему розв'язаною, лише коли збагне суть оптимального підходу до розв'язання.

Р.Беллман

 • У математиці більше, ніж будь-де, проявляється прислів'я: хто говорить А, повинен сказати Б.

М.І.Кованцов

 • Розумова праця на уроках математики — пробний камінь мислення.

В. О. Сухомлинський

 • Без звички працювати, без уміння долати труднощі, без дисципліни праці немає людини. А саме до цього й привчає математика.

М.І.Кодак


 • У математиці немає авторитетів. Єдиний аргумент істинності — доведення.

К.Урбанік

 • Математичні здібності визначаються двома основними рисами: умінням мислити логічно і умінням мислити нешаблонне.

В.І.Шевченко

 • Число живе в мистецтві.

Августин Аврелій

 • Як сонце затемнює зорі своїм сяйвом, так людина освічена може затьмарити славу інших у товаристві, якщо вона пропонуватиме математичні задачі, а ще більше, якщо вона розв'язуватиме їх.

Брахмагупта

 • Найбільшу радість тілу дає світло сонця, найбільшу радість духові — ясність математичної істини. Ось чому науці про перспективу, в якій споглядання світлої лінії — найвеличніша втіха очей — поєднується з ясністю математики — найвеличнішою втіхою розуму, треба віддавати перевагу перед усіма іншими людськими дослідженнями та науками.

Леонардо да Вінчі

 • Всілякі є обдарування, що прикрашають розум людський, але жоден з них не оздоблює і не прикрашає його такою великою мірою, як обдарування математичне.

Г.Біллінгелі

 • Математика привчає розум бути уважливим до розглядуваних об'єктів. Досягає вона цього, подаючи йому силу-силенну різноманітних істин, чарівних та очевидних, хоч і не зовсім явних. Істина — це те саме для розуму, що музика для вуха і краса для ока.

Дж.Арбатнот

 • Музика — це прихована арифметична вправа душі, що не вміє себе обчислювати.

Г.Лейбніц

 • Як свідчить досвід, ніщо так сильно не спонукає високі уми до роботи над збагаченням пізнання, як важка, але водночас і корисна задача.

Й.Бернуллі

 • Існує така дивовижна річ, як уява, навіть у математиці... Кажуть, що в голові Архімеда уяви були набагато більше, ніж у голові Гомера.

Вольтер

 • Суть математики у математичному методі. Математиком є той, хто повністю опанував цей метод.

Новаліс

 • Справжній математик — це щирий ентузіаст. Без ентузіазму немає математики.

Новаліс

 • Той, хто не бере святобливо до рук математичну книжку і не читає її як одкровення, той її не розуміє.

Новаліс

 • У музиці чимало подібного до алгебри.

Новаліс

 • Глибоке вивчення природи — найплідніше джерело математичних відкриттів.

Ж.Фур'є

 • Математика — жриця означеності і ясності.

Й.Ф.Гербарт

 • Найбільше математика корисна тим, що прямо сприяє розвиткові чіткого мислення і духу відкриття.

Й.Ф.Гербарт

 • У математиці людський розум діє як знаряддя, повсякчас спрямоване в тому самому напрямку.

Жермен де Сталь

 • З усіх мов світу найкраща — це мова штучна, вельми стисла мова, мова математики...

М.І.Лобачевський

 • Всі гадають, ніби математика — наука суха, що полягає вона тільки в умінні рахувати. Це безглуздя. Цифри в математиці відіграють наймізернішу, найостаннішу роль. Це — найвища філософська наука, наука найбільших поетів...

М.В.Остроградський

 • Рушійна  сила  математичної творчості — не міркування, а уява.

О.Де Морган

 • Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи й поетом.

К.Вейєрштрасс

 • У математиці ми більше служники, аніж господарі.

Ш.Терміт

 • Справжня математика — найменш суха з усіх наук; вона відкриває широке поле для творчої фантазії та спекулятивних поглядів; сухість предмета залежить, так би мовити, від гілок, якими по світовому дереву підіймаються та спускаються.

С.В.Ковалевська

Л.М.Толстой