asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
ХАРЦИЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ІЛОВАЙСЬКА ЗОШ І-ІІІ ступенів №14Підготувала вчитель фізики

Іловайської ЗОШ І-ІІІ ст.. №14

Чаленко Л.А.


Матеріал відповідає програмним вимогам профільної програми 11 річної школи. Дані таблиці складалися учнями під час групової роботи або під час фронтальної бесіди після роботи учнів з підручником.

Агрегатні стани речовини з точки зору МКТ

Назва стану

Причини які його визначають

Відстань між молекулами

Характер руху та розміщення молекул в речовині

Фізичні властивості речовини

Газ

Wn(min)<к

Набагато більше розмірів молекул

r >> d

r- відстань між молекулами;

d – діаметр молекули.

В ідеальному газі молекули рухаються безперервно, хаотично, поступово. В реальному газі молекули також ще здійснюють обертальний рух

Легко стискаються, займають весь об’єм , не мають форми, здійснюють тиск на стінки сосудів.

Рідина

Wn(min)≈Wк

Близька до розмерів молекул

r ~ d


Здійснюють коливання навколо тимчасового положення рівноваги, здійснює перескоки через проміжки часу , яке має назву «часом осілого життя», в нове тимчасове положення рівноваги.

Текучі, важко, практично

нестискаються , зберігають об’єм , приймають форму сосуду, в якому знаходиться

Тверде тіло

Wn(min)>>Wк

Менше, ніж розміри молекул

r << d


Утримуються відносно одне одного в певних положеннях рівноваги, утворюючи кришталеву грату, коливаються навколо постійних положень рівноваги.

Зберігають форму та об’єм , важно стискаються.Умови існування електричного струму. Закони постійного струму


Основні положення

Характеристики

1. Умови існування електричного струму
2. Джерела струму
3.Дія струму

4. Напрямок електричного струму

5. Сила струму

6.Напруга


7. Опір
8. Закон Ома для ділянки кола

Наявність вільних носіїв електричних зарядів, електричне поле, замкнене електричне коле

∆φ = const, але ∆φ ≠ 0, F = Eq
Сили неелектричного походження виконують роботу щодо розділення «+» та «-» зарядів
Теплове , магнітне, хімічне

φ> φ

I= ( А , ампер) - амперметр, підключається послідовно
U = (В, вольт) - вольтметр, підключається паралельно

U = φ - φ= ∆φ= , 1В =

R = ; R = ρ (Oм), 1Ом =

I = , I U, I 


Порівняння фізичних властивостей аморфних та кристалічних тіл


Параметри порівнянн

Аморфні тіла

Кристалічні тіла

Визначення

Аморфні тіла – це стан твердої речовини, при якому молекули не розміщені в певному порядку.


Кристалічні тіла – це стан твердої речовини, при якому частини, які його утворюють, – атоми, молекули, іони, розміщуються в певному порядку. .

Порівняння фізичних властивостей:

1)плавлення

2)Залежність властивостей від направлення

3)зберігання форми та об’єму

Не має певної температури плавлення. Графік процесу розмягчіння має вигляд:

t°C


Tp E


0 t(с)

т.Е – точка перегину графіку; Tp – умовно називається температурою розмягчіння.

Тепловий ефект при розмягчінні та отвердіванні не спостерігається.


Ізотропні, а саме фізичні властивості не залежать від обраного у тілі напрямку. До таких властивостей відносяться:

  • механічні – пружність за всіма напрямками однакова, що призводить до розколювання тіл у любому напрямку;

  • теплові – теплопровідність за всіма напрямками однакова;

  • оптичні – заломлення світла за всіма напрямками однаково;

  • електричні – опір струму за всіма напрямками однаковий.


Зберігає об’єм , форма з часом при незмінній температурі змінюється (явище тікучесті).

Має певну температуру плавлення та кристалізації:

t°CB C

tпл
0 t(c)

ВС – графік плавлення;

tпл = tкр, при плавленні та кристалізації спостерігається тепловий ефект, сутність якого полягає у поглинанні або виділенні деякої кількості теплоти без зміни температури тіла.
Анізотропні, а саме фізичні властивості залежать від напрямку в кристалі. До таких властивостей відносяться:

  • механічні – пружність різна за різними напрямками, тому кристали розколюються по певним граням;

  • теплові – теплопровідність різна за різними напрямками;

  • оптичні – у деяких кристалів спостерігається явище подвійного заломлення променів;

  • електричні – опір струму залежить від обраного напрямку в провіднику.Зберігає об’єм , має правильну геометричну форму, яка з часом не змінюється, кожний кристал має свою відмінну від інших форму.

следующая страница >>