asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6

Спеціальна відзнака
За ефективне рішення в галузі озброєння
Винахід: Снаряд зі зниженою заперешкодною дією
патенту: 94304

Патентовласник: Державний науково-дослідний інститут МВС України

Автори: Лоторєв В.О., Марченко О.С., Криворучко А.В.

Регіон: Київський

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали
Винахід належить до споряджених у патрони до гладкоствольної стрілецької зброї спеціальних снарядів, які можуть бути використані для миттєвого відчинення дверей, та забезпечує безпеку особового складу і сторонніх осіб шляхом зменшення заперешкодної дії снаряду.

В основу винаходу поставлена задача шляхом зміни конструкції та спорядження патрона додатковими елементами, які дозволили б зі значним ступенем вірогідності нанести пошкодження, забезпечити миттєве відчинення дверей та безпеку особового складу і сторонніх осіб шляхом зменшення заперешкодної дії снаряду.

Суть винаходу полягає в тому, що у снаряді зі зниженою заперешкодною дією, що містить гільзу, в якій послідовно розміщені капсуль-запалювач, метальний заряд та контейнер з розташованими у ньому металевими вражаючими елементами у вигляді дробу, гільза виконана переважно з пластичного або будь-якого іншого на зразок картону, контейнер виконано краще з пластичних високотемпературних матеріалів, зазначена гільза в районі розміщення капсуля-запалювача закрита зовнішньою металевою оболонкою, а вільний кінець гільзи завалькований усередину гільзи. Суть винаходу полягає також і в тому, що він додатково містить контейнер з кришкою, вражаючі елементи виконано у вигляді часток металевого порошку.

Снаряд зі зниженою заперешкодною дією за винаходом, застосовується в боєприпасах для гладкоствольної зброї та використовується співробітниками силових структур в разі потреби миттєвого відкриття дверей.

Використання (постріл) зазначеного снаряду підвищує безпеку особового складу, виключаючи можливість рикошету; повністю зламати металеві деталі замка та зруйнувати дерев’яні елементи дверей при їх терміновому відчиненні; підвищити безпеку сторонніх осіб шляхом зниження заперешкодної дії снаряду.

Більша ефективність досягається зміною конструкції та спорядження патрона додатковими елементами, що дозволяє зі значним ступенем вірогідності завдавати пошкоджень, які забезпечують миттєве відчинення вхідних дверей, підвищувати безпеку для сторонніх осіб та виключати можливість рикошету.

Спеціальна відзнака
За ефективні рішення в галузі екології
Комплекс винаходу та корисної моделі:

Спосіб мокрої очистки димових газів вугільних котлів від оксидів сірки
патенту: 88845

Автори: Сігал І.Я., Сміхула А.В., Колчев В.О., Дубошій О.М., Домбровська Е.П.

Галузь: ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота
Спосіб очищення і утилізації відхідних агломераційних газів від діоксинів
патенту: 45809

Автори: Сігал І.Я., Торчинський А.І., Сігал О.І., Лисенко І.С., Циба В.П.,

Кравченко С.В., Кравченко В.В., Срібняк С.В.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали
Патентовласник: Інститут газу Національної академії наук України

Регіон: Київський
Комплекс винаходів належить до способів очищення вихідних агломераційних газів від діоксинів та інших шкідливих компонентів абсорбцією газів, що знаходяться у газових викидах котлів теплоелектростанцій (ТЕС), що спалюють вугілля, і може бути використаний на ТЕС при роботі в парі двох котлів, один з яких обладнано відомою системою уловлення оксидів сірки та електрофільтрами.

Спосіб мокрої очистки димових газів від оксидів сірки включає взаємодію димових газів з розпиленим реагентом – лужною водою, яку отримують, змішуючи золу, що містить лужні компоненти з електрофільтрів іншого котла, і воду. Тверді частини осаджують і одержану лужну воду розпилюють в запиленому потоці димових газів. Спосіб очищення і утилізації агломераційних газів від діоксинів, в якому в результаті проходження відхідних аглогазів крізь адсорбційний псевдозріджений шар забезпечується повне поглинання діоксинів і за рахунок цього здійснюється глибоке очищення відхідних агломераційних газів. 

Запропонований спосіб є одним із найдешевших способів очистки димових газів ТЕС, який не потребує значних капітальних та експлуатаційних затрат і дозволяє, за наявності будь-якої іншої газоочистки на одному блоці ТЕС з електрофільтрами, обладнати газоочисткою будь-який інший блок такої ж або меншої потужності на ТЕС без суттєвих капітальних та експлуатаційних витрат.

Спосіб може бути використаний в чорній та кольоровій металургії, хімічній промисловості, де використовують безпосередньо хлорні технології.
Спеціальна відзнака
Спеціальна відзнака за ефективне рішення в галузі медицини
Комплекс 6 винаходів:

Інструментарій для хірургічного лікування хронічних захворювань носа

з використанням зварювальних технологій
№№ патентів: 94807, 93621, 92559, 92558, 96641, 96640

Патентовласники: Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика (94807, 93621),

Косаковський А.Л. (92559, 92558, 96641, 96640)

Автори: Косаківська І.А.(усі 6), Косаковський А.Л.(усі 6), Семенов Р.Г.(усі 6),

Семенов В.Р.(усі 6), Вільчинський О. І.(93621), Зельніченко О.Т.(94807)
Регіон: Київський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром

Комплекс винаходів належить до оториноларингології і застосовується для хірургічного лікування хронічних захворювань носа, зокрема, для проведення операцій аденотомії, тонзилектомії, для видалення синехій носа та інших ЛОР-операцій методом біполярного високочастотного зварювання.

Комплекс винаходів вирішує завдання створення такого хірургічного інструментарію для ЛОР-операцій, який би забезпечував з’єднання тканин без накладання швів і введення тампонів, попередження кровотечі, скорочення часу операції, можливість візуального контролю за місцем розтину тканин при обмеженому доступі до операційного поля та полегшення праці хірурга.

Результатом удосконалення існуючого інструментарію стало створення біполярного високочастотного електропристрою (скальпеля) для проведення ЛОР-операцій. Перевагами такого інструменту є попередження опіків шкіри в місці накладання пасивного електроду та негативного впливу на організм, що перебуває під дією електричного струму (при застосуванні монополярного скальпеля), полегшення праці хірурга, скорочення часу операції, забезпечення візуального контролю за місцем розтину та попередження рецидиву захворювання.

Впровадження біполярного високочастотного електроскальпеля для хірургічних втручань на тканинах людини та використання нових способів проведення операцій аденотомії, тонзилектомії, для видалення синехій носа та інших ЛОР-операцій дає технічний результат у вигляді попередження кровотечі, скорочення часу операції, забезпечення візуального контролю за місцем розтину тканин при обмеженому доступі до операційного поля, полегшення праці хірурга, скорочення часу операції, запобігання травмування прилеглих органів та попередження рецидиву захворювання, здешевлює витратні матеріали.

Номінанти на Медаль ВОІВ у категорії «Жінки-Винахідники»
Винахід: Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин
патенту: 95593

Патентовласник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Автори: Стрельцова О.О., Волювач О.В., Пузирьова І.В., Єгорцева В.О.

Регіон: Одеський

Галузь: ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота
Винахід належить до галузі очистки стічних вод від органічних забруднювачів, зокрема від катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) (солей алкіламонію, алкілпіридинію, четвертинних амонійних солей, а також технічних препаратів: ГІПХ-ЗА, вирівнювач-А, цетазол та ін.) у широких діапазонах температур, і може бути використаний для очистки стічних вод підприємств хімічної, текстильної, нафтопереробної, гірничозбагачувальної, машинобудівної галузей промисловості.

Задача, на вирішення якої спрямований винахід, – це зменшення кількості реагентів, усунення енергоємної стадії емульгування, скорочення тривалості флотації, трудо- та енерговитрат проведення процесу очистки.

Автори запропонували використання як реагенту доступної та нетоксичної речовини, а саме натрієвої солі карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ). Це дозволяє спростити технологію очистки води, що скорочує час обробки стічних вод, виключаючи використання двокомпонентного реагенту (токсичного СМНВ і ПАА-1) та стадію емульгування СМНВ.

Час флотації скорочується від 20 до 10 хвилин. Спосіб за винаходом характеризується високою ефективністю очистки води (99 %), що сприяє охороні навколишнього середовища. Після процесу очистки води в ній не міститься Na-КМЦ. Важливою перевагою запропонованого способу також є можливість обробки стічних вод, які містять неорганічні електроліти та завислі часточки. Також очищена вода може використовуватися у повторному технологічному процесі на підприємстві, що дає значний економічний ефект.

Спосіб за винаходом відрізняється не тільки недефіцитністю, дешевизною реагенту-осаджувача (Na-КМЦ), його малою витратністю і легкістю приготування, але й технічною простотою, усуненням додаткових стадій утилізації продуктів, регенерації (при повторному використанні реагенту-сорбенту, мембранних елементів) та емульгування, високою ефективністю процесу очистки при загальному скороченні часу обробки забрудненої води.

Винахід може бути застосований для глибокої очистки стічних вод виробництв синтетичних миючих засобів, підприємств хімічної, текстильної, нафтопереробної, гірничозбагачувальної, машинобудівної та інших галузей промисловості, де використовують індивідуальні і технічні катіонні поверхнево-активні речовини.

Номінанти на Медаль ВОІВ у категорії «Жінки-Винахідники»
Винахід: Спосіб прогнозування ефективності терапії

глюкокортикоїдами та цитостатиками у дітей,

хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом
патенту: 96065

Патентовласник: Державна установа «Інститут нефрології АМН України»

Автори: Фоміна С.П., Багдасарова І.В., Мигаль Л.Я., Король Л.В., Попова Л.В.

Регіон: Київський

Галузь: медицина, біотехнології, агропром
Винахід належить до галузі медицини, а саме до дитячої нефрології, і може бути використаний для прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, ще до початку лікування та оптимізації на цій підставі схем їх адекватного лікування.

Гломерулонефрит – одна з найбільш частих причин розвитку хронічної ниркової недостатності у дітей та підлітків. Розповсюдженість нефротичного синдрому у дітей, хворих на гломерулонефрит, становить 15,5 на 100 тис. населення.

В основу винаходу поставлена задача удосконалити спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, шляхом визначення в сечі хворих дітей до початку програмної терапії рівнів активності лізосомного канальцевого ферменту N-ацетил-β-D-глюкозамінідази, що дозволить залежно від кількісних величин показників активності ферменту ще до початку лікування прогнозувати ефективність впливу імунотропної терапії на кінцевий результат лікування, та у випадках прогностично несприятливих варіантів захворювання завчасно провести корекцію протоколу лікування.

Спосіб прогнозування за винаходом включає визначення у сечі активності лізосомного ферменту, а саме рівня активності лізосомного ферменту N-ацетил-β-D-глюкозамінідази у сечі дітей після фізіологічного сечовипускання до початку програмного лікування, і якщо величини активності цього ферменту перевищують його середнє контрольне значення у 9–11 разів, прогнозують, що імунотропна терапія буде ефективною, якщо перевищують у 15–17 разів – частково ефективною, а якщо величини активності цього ферменту перевищують його середнє контрольне значення у 20 та більше разів – неефективною.

Спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії за винаходом у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, є точним, абсолютно безпечним для хворого та нескладним у виконанні, добре відтворюваним та діагностично інформативним: діагностична ефективність способу дорівнює 89,5 %.
ПОВНІ ОПИСИ ПАТЕНТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ БАЗІ ДАНИХ «ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ) УКРАЇНИ» НА САЙТІ WWW.UKRPATENT.ORG ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ»


<< предыдущая страница