asyan.org
добавить свой файл
1

АНКЕТА ОПИТУВАННЯ
«Перспективи України очима діаспори»
Дослідження стану та думки сучасного закордонного українства

Вельмишановне панство!

Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків проводить опитування українців, що проживають за кордоном, спрямоване на оцінку ними становища України в найближчому майбутньому.
Просимо Вас відповісти на запитання анкети.

Вам пропонується запитання з можливими варіантами відповідей. Позначте, будь ласка, обрані Вами варіанти відповідей жирним шрифтом або маркером і надішліть заповнену анкету на нашу електронну адресу.
Будь ласка, анкету з Вашими відповідями надішліть до ­­­­22 листопада 2008 року.
Наша електронна адреса: n_komisia@yahoo.com

Наші контактні телефони: 221-86-84


Дякуємо за співпрацю!
Київ – 2008

АНКЕТА

1. Стать ____________ 2. Вік _______________ 3. Національність ______________


4. Громадянство _______________

5. Освіта ­­­­­­­­­­­­­­­­

з/п

Варіант відповіді

1

Середня

2

Середньо-спеціальна

3

Вища


6. Спеціальність, що Ви отримали в Україні?

з/п

Варіант відповіді

1

Педагог

2

Науковец

3

Інженер

4

Економіст, бухгалтер

5

Медичний працівник

6

Працівник сфери торгівлі

7

Робітник

8

Харчова промисловість

9

Легка промисловість

10

Житлово-комунальний комплекс

11

Сільське господарство

12

Працівник культури

13

Державний службовець

14

Інше (вкажіть, що саме)


7. Сімейний стан

з/п

Варіант відповіді

1

Одружений (-а)

2

Неодружений (-а)

3

Розлучений (-а)

4

Вдова/вдівець8. Чи маєте ви дітей?

1. Так

2. Ні9. Вікові категорії дітей

з/п

Варіант відповіді

1

1-7 років

2

8-14 років

3

15-21 років

4

22-27 років

5

28 років і більше


10. Ваші діти:

з/п

Варіант відповіді

1

Перебувають з Вами за кордоном

2

Залишилися в Україні

3

Інше (вкажіть, що саме)

11. Причини еміграції з України?

з/п

Варіант відповіді

1

Навчання за кордоном

2

Низькі зарплати і пенсії та/або їх невиплата

3

Запропонована гідна праця

4

Політичні причини

5

Сімейні обставини

6

Висока вартість освіти дітей

7

Безлад, безперспективність в країні

8

Безробіття

9

Борги

10

Допомога дорослим дітям

11

Витрати на охорону здоров’я

12

Інше (вкажіть, що саме)


12. Скільки часу ви перебуваєте закордоном?

з/п

Варіант відповіді

1

1–5 років

2

6–10 років

3

11–15 років

4

16–20 років

5

20 і більше


13. Вид Вашої праці закордоном?

з/п

Варіант відповіді

1

Навчання

2

Промисловість

3

Економіка, фінанси

4

Освіта, наука

5

Культура

6

Громадська діяльність

7

Сільське господарство

8

Сфера обслуговування

9

Медицина

10

Догляд за хворими, особами похилого віку

11

Домогосподарка

12

Догляд за дітьми

13

Інше (вкажіть, що саме)

14. Як Ви оцiнюєте матерiальний стан Вашої сiм’ї?

з/п

Варіант відповіді

1

Низький рівень достатку

2

Середній рівень достатку  

3

В цiлому на життя вистачає

4

Матерiальних труднощiв не вiдчуваємо 


15. Ставлення іноземців до вас?

з/п

Варіант відповіді

1

Дуже позитивне

2

Позитивне

3

Байдуже

4

Негативне

5

Вкрай негативне


16. Оцінка роботи українських дипломатичних установ закордоном

з/п

Варіант відповіді

1

Відмінна

2

Добра

3

Задовільна

4

Незадовільна

5

Вкрай незадовільна

6

Не знайома(-ий) з їх роботою


17. Оцінка роботи українських громадських організацій закордоном

з/п

Варіант відповіді

1

Відмінна

2

Добра

3

Задовільна

4

Незадовільна

5

Вкрай незадовільна

6

Не знайома(-ий) з їх роботою


18. Ваші плани на майбутнє?

з/п

Варіант відповіді

1

Повертаюсь через 1-2 роки

2

Повертаюсь найближчим часом

3

Не планую повертатись

4

Не знаю коли повернусь

5

Лише у відпустку

6

Через 5-10 років

7

При змінах на краще

19. Якi життєвi проблеми в Україні є найактуальнішими? (Вкажіть ТРИ варіанти)

з/п

Варіант відповіді

1

Зростання рівня безробiття 

2

Полiтична нестабiльнiсть    

3

Зростання цiн      

4

Зростання рівня злочинностi 

5

Низький рiвень зарплат, пенсiй 

6

Непрофесiоналiзм представникiв центральних органiв влади     

7

Екологiчна ситуацiя   

8

Криза моралi, мови, культури    

9

Медичне обслуговування   

10

Транспортне обслуговування    

11

Якiсть та доступнiсть освiти     

12

Корупцiя                    

13

Житлова проблема

14

Зловживання владою   

15

Розповсюдження алкоголізму, наркоманiї та СНIДу        

16

Непрофесiоналiзм представникiв мiсцевих органiв влади   

17

Приватизацiя землi                                              

18

Криза в роботi Верховної Ради       

19

Вступ України до ЄС i НАТО           

20

Інше    (вкажіть, що саме)       

20. Як Ви оцiнюєте перспективи України на найближчi роки?

з/п

Варіант відповіді

1

Можна розраховувати на помiтне покращення стану 

2

Можна очiкувати деяких зрушень на краще     

3

Все залишиться, як є                                    

4

Слiд очiкувати деякого погiршення стану    

5

Слiд очiкувати значного погiршення стану    

6

Важко вiдповiсти               

21. Ви би хотiли,   щоб   Україна   у   майбутньому:

з/п

Варіант відповіді

1

Розвивалась як незалежна держава  

2

Об`єдналася в союзi з Європою

3

Посилила відносини з Росією

4

Інше (вкажіть, що саме)                

5

Важко вiдповiсти           

22. Чи пiдтримуєте Ви iдею вступу України до НАТО?                                                       

з/п

Варіант відповіді

1

Однозначно пiдтримую    

2

Скорiше пiдтримую, нiж не пiдтримаю   

3

Скорiше не пiдтримую, нiж пiдтримаю   

4

Однозначно не пiдтримую        

5

Важко вiдповiсти            

23. Який напрям зовнішньої політичної діяльності України, на Ваш погляд, є пріоритетнішим?

з/п

Варіант відповіді

1

Європейська інтеграція

2

Євроатлантична інтеграція (ЄС та НАТО)

3

Напрямок на посилення відносин з Росією (ЄЕП)


24. Як Ви вважаєте, з якою організацією зовнішні зв’язки найбільш важливі для України?

з/п

Варіант відповіді

1

Європейський Союз

2

НАТО

3

ЄЕП

4

СНД

5

Важко відповісти


25. Які вагомі зміни відбулися, на Ваш погляд, в Україні з 1991–2008 роки?

Викладіть, будь ласка, Вашу думку.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________