asyan.org
добавить свой файл
1
С.А. Злидень

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ НА 2006-2008 рр.

І. Регіональна політика:

 • Створення саморегулюючих об’єднань під егідою АФНУ на основі регіональних відділень.


 • Створення і становлення нових регіональних відділень.

 • Побудова чіткої регіональної структури.

 • Подальше розмежування повноважень АФНУ та регіональних відділень.

 • Зміна системи членства та членських внесків з урахуванням їх диференціації.

 • Коректне вирішення проблеми прямого членства.

 • Створення необхідних умов для проведення конференцій, з’їздів та засідання Рад в регіональних центрах.

 • Сприяти регіональним відділенням у проведенні міжрегіональних конференцій по обміну та обговоренню нових технологій в рієлторському бізнесі.

ІІ. Політика членства в АФНУ:


 • Залучення нових членів АФНУ шляхом укріплення регіональних відділень.

 • Проведення роботи серед керівників агенцій нерухомості щодо залучення до членства в АФНУ їх співробітників.

 • Активне залучення в АФНУ учасників ринку нерухомості та суміжних ринків, які не займаються рієлторською діяльністю.

 • Актуалізація членської бази, її публікація в ЗМІ та Інтернеті.

 • Розробка додаткових критеріїв входження в АФНУ.

 • Інформування членів АФНУ про нові прогресивні методи та технології роботи.

 • Створення відділу юридичної допомоги для членів АФНУ.

ІІІ. Робота з органами управління та апаратом АФНУ:

 • Широке обговорення перспективних цілей та задач АФНУ, розробка Концепції розвитку АФНУ до 2008 року.

 • Розподіл повноважень між органами управління АФНУ.

 • Забезпечення прозорості бюджету, фінансів, принципів прийняття рішень, критеріїв та оцінки їх виконання.

ІV. Зовнішня політика АФНУ:

 • Законотворча та лобістська діяльність, експертиза законопроектів на загальнодержавному та місцевих рівнях з залученням регіональних відділень. Допомога регіональним відділенням в цій діяльності.

 • Взаємодія з пресою та органами виконавчої влади в нейтралізації несумлінних учасників ринку нерухомості.

 • Роз’яснення рієлторам та споживачам рієлторських послуг їхніх прав та обов’язків.

 • Подальший розвиток відносин з національними Асоціаціями рієлторів інших держав.

 • Участь в міжнародних рієлторських форумах на новому якісному рівні, в тому числі з урахуванням широкого представництва України та АФНУ.

 • Вважати пріоритетними заходами АФНУ проведення щорічних міжнародних конференцій під егідою АФНУ в м. Ялті та Одесі.

 • Проведення необхідних дій щодо забезпечення вільного доступу учасників ринку нерухомості до інформації про статистику проведених правочинів, про об’єкти, суб’єкти та права на нерухоме майно.

 • У взаємодії з банками та іпотечними установами створення та впровадження іпотечних програм для обслуговування ринку нерухомості.

V. Освітня діяльність АФНУ:

 • Створення концепції роботи діючих навчальних закладів з нерухомості під егідою АФНУ.

 • Навчання керівників регіональних відділень.

 • Розробка навчальних програм для регіональних відділень та учбових закладів.

 • Навчання керівників та офіс-менеджерів компаній.

 • Допомога у створенні вищого навчального закладу для рієлторів на базі Київського коледжу нерухомості.

 • Створення системи дистанційного навчання на базі діючих навчальних закладів.

VI. Сертифікація та професійні стандарти:

 • Розробка заходів щодо впровадження та пропаганди програми добровільної сертифікації серед членів АФНУ, а також серед учасників ринку нерухомості загалом.

 • Створення програми сертифікації юридичних осіб та відповідного реєстру.

 • Проведення необхідних рекламних заходів з метою пропаганди програми добровільної сертифікації серед учасників ринку нерухомості України.

 • Вдосконалення Кодексу етики АФНУ, забезпечення дотримання його вимог членами АФНУ.

 • Розробка та втілення єдиних стандартів надання рієлторських послуг.

 • Вдосконалення Національних стандартів професійної діяльності, затверджених Радою АФНУ 30.01.2004 року, в частині внесення змін з урахуванням змін діючого законодавства України.

 • Розробка та втілення правил проведення спільних правочинів, розподіл відповідальності та винагороди в них. Створення на основі таких правил регіональних мультилістингових систем.

VII. Маркетингова політика АФНУ:

 • Розвиток та активне просування головного сайту та сайтів регіональних відділень АФНУ.

 • Створення єдиного порталу АФНУ на базі головного сайту з метою взаємодії та обміну інформації інтернет-ресурсів серед членів АФНУ.

 • Висвітлення в ЗМІ передових технологій роботи провідних рієлторських компаній.

 • Проведення PR-акцій та рекламних компаній щодо формування позитивного іміджу АФНУ.

 • Публікації та просування серед потенційних клієнтів і серед владних структур сертифікованих рієлторів, в майбутньому сертифікованих компаній.

 • Надання допомоги регіональним відділенням в боротьбі з монополіями на ринку нерухомості.