asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Проект
УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Двадцять третя сесія VІ скликання
Про порядок розміщення

зовнішньої реклами

в місті Синельниковому
З метою приведення рішення міської ради від 04.09.2009 №561-369/V з доповненнями від 22 .12.2009 №652-41/У «Про механізм справляння та порядок сплати податку на рекламу» до вимог чинного законодавства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. №2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", керуючись Законами України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», міська рада вирішила:
1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому згідно з додатком.

2. Установити, що це рішення вступає в силу з моменту його прийняття та поширюється на об’єкти, що погоджуються вперше.

3. Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цього рішення, є дійсними до закінчення строку їх дії.

4. Призначити управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради робочим органом щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами.

5. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради ( Вісіч В.В.):

5.1.  забезпечити дотримання вимог Порядку щодо розміщення в місті зовнішньої реклами;

5.2. не допускати розміщення зовнішньої реклами без дозволу;

5.3. своєчасно вживати передбачені чинним законодавством заходи щодо дотримання цього Порядку.

6. Призначити Синельниківське міське комунальне підприємство «Виробниче об’єднання житлово – комунального господарства» відповідальним за здійснення демонтажу та зберігання демонтованих рекламних засобів.

7. Координацію діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами покласти на першого заступника міського голови Яковіна В.Б.

8. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 04 вересня 2009 року №561-36/V та від 22 грудня 2009 року №652-41/V.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства /Мєлікян Г.А./ та з питань містобудування, землекористування та навколишнього середовища /Верченко О.В./.

 


Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Додаток

до рішення міської ради

від
Порядок

розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому та визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу
І. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому (надалі – Порядок) розроблений у відповідності із Законом України „Про рекламу” і визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Порядок є обов'язковим для всіх суб`єктів господарювання в регулюванні правовідносин, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Синельникового та під час надання дозволів.

1.2. Визначення термінів:

1.2.1. дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на визначений термін та у певному місці;

1.2.2. зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

1.2.3. місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, транспортний засіб рухомого складу комунальної власності міста, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування;

1.2.4 пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

1.2.5 алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

1.2.6 реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару;

1.2.7 рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

1.2.8 рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва;

1.2.9 розповсюджувач реклами – особа, що здійснює розповсюдження реклами;

1.2.10 соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

1.2.11спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

1.3. Терміни, які не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

2. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої

реклами в місті

2.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

2.2. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища з додержанням правил благоустрою території населених пунктів.

2.3. Надання розповсюджувачам зовнішньої реклами завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів здійснює начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради.

2.4.До повноважень робочого органу належать:

2.4.1.Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами для надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.

2.4.2. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

2.4.3. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні.

2.4.4. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру.

2.4.5. Подання Дніпропетровському обласному управлінню у справах захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

2.4.6. Укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста.

2.4.7. Стягнення у порядку, встановленому законодавством України, з розповсюджувачів зовнішньої реклами простроченої плати за договорами на право тимчасового користування місцями розташування об'єктів зовнішньої реклами, що укладені з робочим органом;

2.4.8. Здійснення контролю за розміщенням, утриманням та технічним станом рекламних засобів, станом благоустрою місць розташування рекламних засобів, демонтажем, обліком та зберіганням рекламних засобів, призначених для розміщення зовнішньої реклами.

3. Порядок надання дозволів

3.1 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається робочим органом на підставі рішення виконавчого комітету через державного адміністратора в приміщенні Дозвільного центру.

Видача дозволу здійснюється в три етапу:

- встановлення пріоритету за заявником на заявлене місце розташування рекламного засобу;

- процедура погодження узгоджувальної частини дозвілу;

- прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про видачу дозволу чи надання вмотивованої відмови в його отриманні.

  1. Для встановлення за заявником пріоритету на місце розташування рекламного засобу та отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі-заявник) надає робочому органу заяву згідно з додатком 1, до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менше як 6 х 9см, на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця,

або Витяг з Єдиного Державного реєстру;

- топогеодезичний знімок місцевості( М1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу, згідно з додатком 3;

- ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу згідно з додатком 3.

3.2.1. За наявності документів, передбачених у пункті 3.2. цього Порядку, робочий орган реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться за формою згідно з додатком 2, видає заявнику довідку з описом поданих документів.

3.2.2. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви перевіряє наявність раніше виданого та зареєстрованого в установленому порядку дозволу на заявлене місце, перевіряє місце розташування рекламного засобу та приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету або про відмову у встановленні пріоритету на заявлене місце.

3.2.3. В разі встановлення за заявником пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу згідно з додатком 3 та визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

3.2.4. В разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету, робочий орган, протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

3.2.5. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

3.2.6. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом не більш як на три місяці у разі:

а) продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з виконанням архітектурно-планувальних робіт та розроблення технічної документації;

б) письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу із зазначених підстав робочий орган повідомляє про це заявника.

3.2.7. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

3.2.8. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

3.2.9.Протягом строку, передбаченого пунктами 3.2.5, 3.2.6а цього Порядку, заявник сплачує кошти за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, у розмірі 25% плати, встановленої цим Порядком.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до пункту 3.2.6.б цього Порядку заявник щомісяця сплачує кошти за тимчасове користування місцем, яке перебуває в комунальній власності, у розмірі 100% плати, встановленої цим Порядком.

3.2.10. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пунктах 3.2.5, 3.2.6 цього Порядку, та ненадання ним в установлений термін документів, зазначених у пункті 3.3. цього Порядку, заява на встановлення пріоритету вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається.

Плата, внесена заявником згідно з договором тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, не повертається.

3.2.11. Протягом строку, передбаченого пунктами 3.2.5, 3.2.6а, заявник оформлює два примірники дозволів у послідовності, зазначеній в його погоджувальній частині.

3.2.12. Дозвіл погоджується з:

-  відділом архітектури та містобудування міської ради;

- власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою);

- Державтоінспекцією у місті Синельниковому - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинках транспорту загального користування;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

У разі необхідності погодження дозволів з Державтоінспекцією у місті Синельниковому заявник звертається до дозвільного центру з метою отримання документа дозвільного характеру "Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг) згідно регламенту, наданому вищезазначеним дозвільним органом .

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

3.2.13. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в п.3ункті 2.12 цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення про причини відмови за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмову в погодженні дозволу може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Для прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами заявник звертається до дозвільного центру протягом строку, зазначеного в пунктах 3.2.5, 3.2.6 цього Порядку та надає державному адміністратору два примірники оформлених дозволів разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви та номер і дата рішення робочого органу про встановлення пріоритету.

3.3.1 Робочий орган після одержання від державного адміністратора заяви на отримання дозволу, належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 3.3, готує і подає до виконавчого комітету міської ради проект відповідного рішення згідно з регламентом.

3.3.2. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

 • оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

 • у поданих документах виявлені свідомо неправдиві відомості;

3.3.3. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову в наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3.4. Рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні приймається на засіданні виконавчого комітету міської ради.

3.3.5. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу передається заявникові протягом двох робочих днів з дня отримання через державного адміністратора, а другий – залишається у робочого органу для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами робочим органом та журналі реєстрації дозвільних справ державним адміністратором.

Рішення про відмову в наданні дозволу також передається протягом двох робочих днів заявникові.

3.3.6. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

3.3.7. Виданий у встановленому порядку дозвіл визначає право розповсюджувача на розміщення зовнішньої реклами.

3.3.8. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

3.3.9. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу розміром не менше як 6х9см.

3.4. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до державного адміністратора із заявою про внесення відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням;

- примірник зареєстрованого дозволу.

Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви, вносить відповідні зміни у дозвіл і надає відповідь заявнику через державного адміністратора.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк від початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

3.6. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується робочим органом в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Порядку.

3.7. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом десяти діб з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до державного адміністратора із заявою в довільній формі про переоформлення дозволу, до якої додаються:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами робочим органом та журналі реєстрації дозвільних справ державним адміністратором.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4. Порядок скасування дозволів

4.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом двох місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

4.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається адміністратором розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
5. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

5.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, якщо ці місця перебувають у комунальній власності міста, здійснюється на договірних засадах між балансоутримувачами цих місць та розповсюджувачами зовнішньої реклами (розпорядниками, користувачами).

5.2. Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, якщо ці місця належать до інших форм власності, здійснюється на договірних умовах з їх власниками або уповноваженими ними органами.

5.3. При розміщенні на рекламному засобі соціальної реклами за ініціативою виконавчого комітету міської ради, плата за тимчасове користування місцями розташування, що належать до комунальної власності міста, за весь період розміщення соціальної реклами не справляється
6. Вимоги до розташування рекламних засобів

  1. Зовнішня реклама повинна розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів,

зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

  1. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

  2. Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений.

6.4. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

  1. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

  2. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

  3. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

  4. Забороняється розташування рекламних засобів:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

6.9. Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати вимогам безпеки та правил дорожнього руху. Забороняється розміщення на транспортних засобах реклами:

- яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів;

- із нанесенням світлоповертаючих матеріалів;

- яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами;

- яка знаходиться на скляних (прозорих) поверхнях, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.

6.10. Розміщення зовнішньої реклами в межах зон охорони пам'яток історії та архітектури, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей.

6.11. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими суб`єктами господарювання.

6.12. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих суб`єктів господарювання.

6.13. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

6.14. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

6.15. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

6.16. Вимоги до стану засобів зовнішньої реклами:

6.16.1. Засоби зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному технічному стані; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забезпечити негайне відновлення пошкоджених конструкцій, заміну пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасне відновлення зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів.

6.16.2. Рекламні засоби повинні забезпечуватися маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

6.16.3. Засоби зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані у разі відсутності комерційних рекламних сюжетів своєчасно заповнювати засоби зовнішньої реклами соціальною рекламою.

6.16.4. Місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному санітарно-технічному стані, розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забезпечити їх своєчасне прибирання та впорядкування згідно з рішенням міської ради «Про затвердження Правил благоустрою у місті Синельникове».
7. Визначення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу

  1. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламного засобу, що розміщується на власних опорах, а також на будинках (дахах), фасадах, стінах, балконах тощо, інших будівлях та спорудах дорівнює сумі коштів, яка еквівалентна 5% мінімальної заробітної плати.

  2. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламних засобів усіляких форм і конфігурацій (несвітлових, світлоповертаючих, з внутрішнім і зовнішнім підсвічуванням), розміщених на опорах контактної мережі та вуличного освітлення над проїжджою частиною вулиць і доріг, дорівнює сумі коштів, яка еквівалентна 5% мінімальної заробітної плати.

  3. Місячна плата за тимчасове користування одиницею транспортного засобу рухомого складу комунальної власності міста для розміщення реклами дорівнює сумі коштів, яка еквівалентна 0,8 мінімальної заробітної плати.

  4. При зміні в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати для розрахунку платежу за 1 м2 місця розташування рекламного засобу відповідно до пунктів 7.1, 7.2 та 7.3 цього Порядку проводиться перерахунок плати за 1 м2 місця розташування рекламних засобів згідно встановленого законодавством рівня мінімальної заробітної плати.

  5. Базова ставка платежу коригується залежно від місця розташування рекламного засобу такими коефіцієнтами:

   1. для рекламних засобів, що зазначені в пункті 7.1. цього Порядку:

К1 = 1,2 (центральна частина міста, головні вулиці, проспекти, площі, транспортні магістралі);

К2 = 1,1 (не враховані вище вулиці); по спеціальних конструкціях, зазначених в пункті 7.2 цього Порядку:

К3 = 1,4 - розміщених на опорах контактної мережі над проїжджими частинами доріг (незалежно від виду та форми);

К4 = 1,3 – розміщених на опорах контактної та освітлювальної мережі, розташованих вздовж вулиць;

   1. при обчисленні плати за тимчасове користування місцем розташування виносної спеціальної конструкції, функціонування якої проводиться неповну добу, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,9.
8. Визначення площі місця розташування рекламного засобу

  1. Площа місця розташування рекламного засобу на території зеленої зони, асфальті та інших твердих покриттях, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується рекламний засіб, визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м по периметру горизонтальної проекції цього засобу.

Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

9. Порядок здійснення оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

  1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі договору тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів з робочим органом.

  2. Плата за тимчасове користування місцями, на яких планується розташування рекламних засобів на період встановлення пріоритету на

місця, справляється згідно з цим Порядком та договором тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів з робочим органом.

  1. Оплата належної суми, згідно з одержаним в робочому органі рахунком, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту його одержання.

  2. Плата, передбачена розділом VІІ Порядку, обчислена без урахування ПДВ та індексу інфляції.

  3. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, визначається відповідно до цього Порядку та здійснюється розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно з договором з робочим органом та у повному обсязі спрямовуються до міського бюджету.

10. Демонтаж рекламних засобів

10.1. Робочий орган щомісячно проводить об’їзди з метою виявлення порушень розміщення зовнішньої реклами в місті та надає до Державтоінспекції у м. Синельникове інформацію про виявлені порушення та самовільно встановлені рекламні засоби.

10.2.На підставі цих інформацій робочим органом готуються приписи про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами (додаток 4) та накази про проведення демонтажу рекламних засобів (додаток 5) .

10.3. Демонтажу підлягають такі рекламні засоби:

10.3.1. самовільно розташовані рекламні засоби;

10.3.2. рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну;

10.3.3. рекламні засоби, місця розташування яких не відповідають дозволу;

10.3.4. рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу;

10.3.5. рекламні конструкції, заборгованість плати за розміщення яких відповідно до договорів тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів складає більше двох місяців.

10.4. Власники рекламних засобів, що відповідають визначенню пунктів 10.3.1, 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., 10.3.5. цього Порядку, повинні усунути порушення порядку розміщення рекламних засобів або демонтувати їх самостійно у термін, зазначений приписом, виданим робочим органом у межах своєї компетенції.

10.5. Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх розміщення були в зазначений приписом термін усунуті власниками (користувачами) рекламних засобів, про що останні письмово повідомили робочий орган.

10.6. Всі повідомлення та приписи про усунення порушень порядку розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам (користувачам) рекламних засобів або вручаються їм особисто в письмовій формі, реєструються у відповідному журналі.

10.7. У разі невиконання власниками (користувачами) рекламних засобів у зазначений термін вимог отриманого припису, робочий орган готує наказ на демонтаж та забезпечує проведення демонтажу рекламних засобів за рахунок рекламорозповсюджувачів.

10.8. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник (користувач) рекламного засобу, представники державних органів, місцевих служб і організацій, а для забезпечення безпеки дорожнього руху – представники ДАІ.

10.9. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватись без попереднього надання припису їх власникам (користувачам) у таких випадках:

10.9.1 власника (користувача) самовільно розташованого рекламного засобу не встановлено або не встановлено його місцезнаходження;

10.9.2 експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну.

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт.

10.10. Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом проведення демонтажу (додаток 6), який підписується представниками робочого органу та особами, які були присутні під час проведення демонтажу рекламного засобу, та затверджується керівником робочого органу.

10.11. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається робочому органу, другий передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після оформлення акта.

У разі відмови власника демонтованого засобу підписати акт у ньому робиться відповідний запис. Якщо демонтаж проводився без присутності власника рекламного засобу, робочий орган повинен у 3-денний термін повідомити власника (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надіслати йому другий примірник акта проведення демонтажу.

10.12 Демонтаж рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями

10.13. Власники рекламних засобів мають право повернути демонтовані рекламні засоби в межах строку зберігання після звернення до робочого органу на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я керівника робочого органу повернення демонтованих рекламних засобів;

б) документа, який підтверджує право власності на демонтовані рекламні засоби;

в) документа, який підтверджує право особи, яка звернулась до робочого органу щодо одержання демонтованих рекламних засобів;

г) документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем і зберіганням рекламних засобів.

10.14. Оплата витрат, пов’язаних з демонтажем і зберіганням рекламних засобів, здійснюється на підставі рахунків, що складаються суб’єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламних конструкцій.

10.15. Повернення майна власнику проводиться за актом про повернення власнику демонтованих рекламних засобів (додаток 7).

10.16. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів:

10.16.1 демонтовані рекламні засоби передаються робочому органу на тимчасове зберігання на підставі акта прийняття-передачі із зазначенням переліку рекламних засобів та їх характеристикою;

10.16.2 демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню протягом 1 місяця. Протягом цього часу робочий орган вживає заходів щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він невідомий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення згідно з пунктах 10.13.-10.15. цього Порядку.

10.17. У разі, коли власника демонтованої спеціальної конструкції не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не вимагатиме її, таке майно визнається безхазяйним. Набуття права власності на це майно здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

10.18. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

11. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

11.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється адміністратором Дозвільного центру робочим органом, відділом архітектури та містобудування міської ради та іншими органами згідно з чинним законодавством у межах їх компетенції.

11.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа робочого органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається у письмовій формі до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги робочий орган надсилає інформацію до Управління у справах захисту прав споживачів Дніпропетровської ОДА у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення Синельниківської міської ради

від _______ ________________Керівнику робочого органу

_________________________________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої рекламиЗаявник___________________________________________________________________________________

( повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами (прізвище,

ім`я та по батькові,)

Адреса заявника

( місцезнаходження)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або

ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця ______

Телефон (телефакс)

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на

(літерами)

Перелік документів, що додаються

________________________________________________________________________________________

Заявник або уповноважена

ним особа
___________________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
следующая страница >>