asyan.org
добавить свой файл
1
Зразок оформлення тез доповіді:
І.В. Шульган

Дніпропетровський університет

імені Альфреда Нобеля
СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕЧНОСТІ СПОЖИВАННЯ
Управління діяльністю підприємств як складний процес відображає помилки менеджменту і працівників кампанії. Помилки управління можуть привести до збитків й банкрутству. Тому ефективна система управління і керівництва дозволяє приймати грамотні рішення щодо розвитку кампанії завдяки використанню ефективних способів мотивації персоналу. Можна констатувати, що досягнення успіху в управлінні є конкурентними перевагами окремого підприємства, що проявляється в забезпеченні безпечності споживання товарів, рівні їх якості і сервісі обслуговування.
Науковий керівник: В.А. Павлова, д.е.н., професор.
Порядок роботи конференції

28 березня 2013 р.
10.30-11.40 – реєстрація учасників

12.05-13.25 – відкриття конференції,

пленарне засідання

13.30-14.00 – перерва

14.00-16.20 – секційні засідання

16.30 – підведення підсумків,

закриття конференції

Регламент роботи:
Доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

Доповідь у секціях – 7 хв.

Виступ в дебатах – 3-5 хв.


ЗАЯВКА

учасника IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності

підприємств”
Прізвище, ім’я та по батькові (повністю)____

_______________________________________
Навчальний заклад________________________

________________________________________
Адреса навчального закладу (повністю)______

________________________________________
Напрям підготовки / Спеціальність __________

________________________________________

Статус (студент, аспірант/здобувач, молодий вчений тощо)____________________________
Контактні телефони (з кодом міста)_________
E-mail __________________________________
Назва доповіді ___________________________
Науковий керівник _______________________
Потреба житла: Так □ Ні □
Дистанційна участь: * Так □ Ні □
Дата приїзду, від’їзду, вид транспорту _______

________________________________________
* Збірник тез доповідей надсилається на адресу навчального закладу


Дніпропетровський університет

імені Альфреда Нобеля
Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради
Дніпропетровська торгово-промислова палата
Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь)
Російський економічний університет

імені Г.В. Плеханова (Росія)
Російський державний

торговельно-економічний університет
Ганноверський університет

імені Г.В. Лейбница (Німеччина)
Вища школа менеджменту і охорони праці,

м. Катовіце (Польща)
Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва
ІV МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

присвячена 20-річчю

Дніпропетровського університету

імені Альфреда Нобеля та 15-річчю кафедри товарознавства і торговельного підприємництва
28 березня 2013 р.

м. ДніпропетровськШановні колеги!

Дніпропетровський університет

імені Альфреда Нобеля

запрошує Вас прийняти участь у роботі

IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів

та молодих вчених
Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств”,
яка відбудеться 28 березня 2013 р.
В рамках конференції планується обговорення таких проблем:

сучасна торгівля: теорія, практика, перспективи розвитку;

шляхи удосконалення економічного механізму діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання;

проблеми забезпечення конкуренто-спроможності продукції та підприємства;

ринок споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів;

ідентифікація та експертиза споживчих товарів

проблеми безпечності та якості товарів, послуг.
Тези доповідей будуть надруковані у спеціальному збірнику.


Для участі у конференції необхідно до 28 лютого 2013 р. подати до організаційного комітету конференції такі документи:

− заявку учасника (форма заявки на звороті);

− тези доповіді (в електронному та роздрукованому вигляді) з обов’язковими підписами автора та керівника (зразок оформлення тез додається);

− документ про сплату організаційного внеску.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Тези доповіді подаються українською, російською, англійською мовами обсягом до двох сторінок комп’ютерного тексту, набраного шрифтом 10 Times New Roman, формату А-5, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац 0,5 см. Поля дзеркальні: верхнє і нижнє – 15 мм, зовнішні – 15 мм, внутрішні – 23 мм.
Адреса організаційного комітету конференції:
Кафедра товарознавства

і торговельного підприємництва,

Дніпропетровський університет

імені Альфреда Нобеля

вул. Набережна Леніна, 18,

м. Дніпропетровськ, 49000
Інформацію можна отримати:

за тел. 056-778-13-50

095-55-32-210

Координатор: Лариса Анатоліївна Гончар

E-mail: pavlova@duep.edu

tkd@duep.edu

ауд. 3221, 3212, 3215


Організаційний внесок
Для включення доповіді до збірника матеріалів конференції необхідно перерахувати або самостійно сплатити (ауд. 3221) організаційний внесок в розмірі 50 грн. за кожну доповідь. Сума обумовлена витратами, пов'язаними з виданням програми і збірника тез доповідей та поштовими витратами.
Платіжні реквізити:
ТОВ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”:

р/р 26006060367650 ПАТ КБ „Приватбанк”

МФО 305299; ІПН 202016704022

С-во платника ПДВ № 200001088 ЄДРПОУ-20201672

Обов’язково вказати призначення платежу „Організаційний внесок за участь у IV Міжнародній конференції та ПІБ” автора. Копію квитанції про сплату організаційного внеску необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету tkd@duep.edu.


СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!!!
Будемо щиро вдячні за розповсюдження даної інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.
З повагою, оргкомітет