asyan.org
добавить свой файл
1
Інформатика, 11 клас

Розділ 2. «Системи опрацювання табличних даних»
Практична робота №4. Тема: «Використання формул в електронних таблицях»

У папці Практичні роботи вашої структури папок створіть папку Практична робота №4.
Завдання 1. Завантажте файл Успішність.xlsх з папки 11 клас\exsel\урок11. Вставте відповідні формули та підрахуйте середній бал кожного учня, оцінку за тему виставте як заокруглену середню оцінку, визначте середній бал всіх учнів із предмета. Результати збережіть у папці Практична робота № 4
Завдання 2. Введіть дані до таблиці, збережіть файл з іменем Облік кадрів.xlsх у папці Практична робота № 4. Оформіть таблицю відповідно до зразка

За допомогою засобу Автосума та формул знайдіть відповідні значення. Результати збережіть у папці Практична робота № 4Завдання 3. Виконайте обчислення у пустих комірках поданих таблиць шляхом введення в них формул відповідно до заголовків таблиць.

Для цього:

  • Створіть файл Формули користувача.xlsх, кожен аркуш якого містить таблиці, зображені на малюнках

  • Використовуючи підказки, виконайте необхідні обчислення. Результати збережіть у папці Практична робота № 4

а) б)

а) Значення стовпця «Кількість,%» розраховується як відношення «кількість, чол.» до «Всього опитаних»

б)Щоб розрахувати ціну в $, необхідно ціну в гривнях розділити на курс $, враховуючи, що одне з посилань має бути відносним, а друге абсолютним.


  • Завдання 4. Знайдіть в Інтернеті дані про вартість флеш - пам’яті обсягом 2 ГБ у різних країнах. Заповніть таблицю та визначте, де така флеш-пам'ять найдешевша. Результати збережіть у папці Практична робота № 4