asyan.org
добавить свой файл
1
Історично казначейство виконувало декілька фукцій:
1. відповідала за збереження багатства держави
2. було місцем де збирались платежі держави і з якого держава здійснювала виплати
3. відповідало за чеканку монет
4. виконувало функцію облікового відомства (тобто казначейство повинно було вести записи всіх операцій із зазначенням дати, характеру і кінцевого призначення платежів)

Традиції ДКУ зародтились ще за часів Київської Русі. Праобразом можна вважати княжу казну ярослава мудрого, яка слугувала сховищем матеріальних цінностей князівств. Княжа казна знаходилась у Кремлі, на казеному дворі.

На початку XVIII ст. для вирішення проблемних питань в галузі фінансів була створена "Камер Колегія", вона являла собою праобраз міністерства фінансів. Першим її президентом став князь Галіцин. Вона повинна була збирати різного роду інформацію про рельне економічне становище країни. Ключовим явищем в історії казначейства були роки Запорізької Січі, тоді й було організовано військовий скарб до якого й надходили доходи від промислової екслуатації рибальських і мисливських угідь, хуторів.
Петро 1 ставив під Камер Колегією такі задачі:
1. піклування про розвиток економічних сил країни
2. управління державними зборами

На час жовтневої революцій 1917 р. департамент державного казначейства був головним у системі міністерства фінансів, яке було засновано у 1821 р. у складі Міністерства фінансів. Він роспоряджався рухом коштів, що надходили до загальних державних доходів, здійснював центральне рахівництво за державними доходами і видатками, а також перевірку фінансових кошторисів усіх міністерств. З утворенням у 1922 р. СРСР було створено єдиний бюджет до складу якого включались бюджети союзних республік. Казначейство було ліквідовано, оскільки касове виконання державного бюджету знійснював державний банк. Почала застосовуватись банківська система касового виконання бюджетів. З ліквідацією державного банку СРСР управління державними коштами почали здійснювати безліч комерційних банків. Таким чином ця система обліку доходів не дозволяла своєчасно отримувати інформацію про обсяг доходів, а це в свою чергу негативно позначалось на точності короткострокових прогнозів про податки та платежі. Залишилось неврегульованим і питання виконання видаткової частини державного бюджету, оскільки до комерційних банків та НБУ не входили функції контролю за виконанням видаткової частини державного бюджету. До створення казначейства система допускала фіксування витрат державного бюджету в облікових регістрах лише на стадії платежу.

ПИТАННЯ НА СЕМІНАР
1. Дайте визначення казни у широкому і більш вузьком розумінні.
2. Де і коли вперше дано конституційне визначення державної казни?
3. Які функції виконувало казначейство на початкових етапах свого зародження?
4. Які передумови створення державного казначейства в Україні?
5. Охарактеризуйте етапи розвитку державного казначейства в Україні.


З часу створення казначейства можна виділити такі основні етапи його розвитку, залежно від економічної ситуації, що склалась у державі:
1. Характеризується створенням на базі підрозділів головного бюджетного управління міністерства фінансів, управління виконання державного бюджету. Це дозволило перейти на нову систему виконання видаткової частини державного бюджету і забезпечити здійснення міністерством фінансів обліку видатків державного бюджету, яка раніше забезпечувалась банківською системою.
2. На цьому етапі на базі управління виконання державного бюджету міністерства фінансів та відповідних підрозділів місцевих фінансових органів створено систему державного казначейства до якої увійшли: головне управління державного казначейства; управління державного казначейства АР Крим, в областях та містах, районах. На цьому етапі впроваджено єдиний казначейський рахунок в НБУ. Впроваджено порядок оплати витрат з єдиного казначейського рахунку. На цьому етапі відбувається також:
2.1. впровадження нової бюджетною класифікації
2.2. щомісячного розпису видатків державного бюджету
2.3. лімітування видатків бюджету
2.4. початковий етап встановлення контролю за зобов'язаннями розпорядників коштів
На даному етапі