asyan.org
добавить свой файл
1

До державної податкової інспекції

по __________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Додаток №3

до Інструкцї про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість та акцизного збору за товари, ввезені з-за меж митних кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів України (наказ ГДПІ України від 31.05.94р. №44)

(прізвище відповідальної особи)

Одержано “___” _______________200_ р.тел._______________________
Код платника в ДПІ ЄДРПОУ

ДЕКЛАРАЦІЯ

про податок на додану вартість і акцизний збір за імпортні товари

за________________200_ р.

(грн)


№п/п

Показники

Сума

1

Митна вартість товарів, перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на дату подання вантажної митної декларації митним органам
2

Сума мита та митних зборів, сплачених при оформленні митних процедур
3

Сума акцизного збору за підакцизні товари за встановленими ставками, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника даної декларації (п.1+п.2) х ставку АЗ
4

Сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника даної декларації (п,1+п.2+п.3) х 20%


Дата відправлення декларації “__”____________200_р.
Керівник_______________________________
Головний бухгалтер______________________
Відмітка інспектора державної податкової інспекції:

За результатами камеральної перевірки ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Дата перевірки “___”____________________200_ р.
Довідка інспектора обліку:

Проведено по особовому рахунку платника ________________________________________________

Дата проведення “___”_________________200_р.