asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство Освіти і Науки України

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

16-23 травня 2011 року

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

проводить науково-методичний семінар

"Інформаційні технології

в навчальному процесі"
форма проведення семінару - дистанційнаНаукові керівники семінару

 • Дійсний член АПН України, д.пед.н.,
  акад. НАПН України М.І. Жалдак (м. Київ).


 • Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н.,
  проф. В.М. Пивоварчик (м. Одеса).


Основні Відомості на сайті
http://www.informatica.od.ua/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

16-23 травня 2011 року

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

проводить науково-методичний семінар

"Інформаційні технології

в навчальному процесі"
форма проведення семінару - дистанційнаНаукові керівники семінару

 • Дійсний член АПН України, д.пед.н., акад. НАПН України М.І. Жалдак (м. Київ).

 • Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н.,
  проф. В.М. Пивоварчик (м. Одеса).


Відповідальні координатори семінару:
к.пед.н., доц. Брескіна Л.В., ст. викладач Шувалова О.І.

Довідки за електронною адресою: informatica@i.ua
Контактні телефони:
- секретар семінару Атаман Тетяна Леонідівна 8-093-057-28-62;
- секретар семінару Ільченко Олена Олександрівна 8-093-217-13-28.
мета та результати роботи семінару:

Робота семінару орієнтована на розвиток освітніх ресурсів через оприлюднення останніх напрямків та досягнень в галузі інформатизації освіти.

Результатами роботи семінару заплановано представлення електронних доповідей, які будуть залишатися на сайті Південноукраїнського національного педагогічного університету за адресою http://informatica.pdpu.edu.ua/mod/forum/view.php?id=1526
а також опублікування матеріалів семінару за редакцією наукових керівників семінару.

Семінар працює за наступними тематиками:


Секція: Теорія сучасних інформаційних технологій, програмне та математичне моделювання

Керівник секції: Крапівний Юрій Миколайович

к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного забезпечення комп'ютерних систем Інституту математики, економіки і механіки Одеського Національного університету імені І.І.Мечнікова.
Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- теорії сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій,
- програмного та математичного моделювання різних процесів життєдіяльності сучасного суспільства.

Секція: Інформаційні технології в навчальному процесі
загальноосвітньої школи


Керівник секції: Балик Надія Романівна

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інформатики та методики її викладання

Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка.
Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- використання інформаційних технологій в організації навчального процесу загальноосвітньої школи,
- методик використання інформаційних технологій при навчанні окремих дисциплін загальноосвітньої школи (в тому числі і циклу дисциплін шкільної інформатики).

Секція: Інформаційні технології в навчальному процесі
вищої школи


Керівник секції: Триус Юрій Васильович

д.пед.н., професор кафедри комп'ютерних технологій Черкаського державного технологічного університету.
Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- використання інформаційних технологій в організації навчального процесу вищої школи,
- методик використання інформаційних технологій при навчанні окремих дисциплін вищої школи.

Секція: Інформаційні технології в освітніх вимірюваннях

Керівник секції: Лупан Ірина Володимирівна
к.пед.н., доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- використання інформаційних технологій в освітніх вимірюваннях,
- підходи до організації системної підготовки студентів педагогічних університетів до проведення освітніх вимірювань.

Порядок проведення семінару


(план роботи)


 1. 01.02.2011 - Початок реєстрації учасників семінару.

Бажаючим прийняти участь у роботі семінару необхідно надіслати свої матеріали (перелік необхідних матеріалів додається).

Секретарі семінару розпочинають роботу з реєстрації користувачів на сайті; публікації поданих тез доповідей, демонстраційних матеріалів та рецензій.

Зв‘язок з оргкомітетом за адресою informatica@i.ua

 1. 01.05.2011 - Останній строк реєстрації.

Секретарі семінару розпочинають роботу з підготовки збірки поданих матеріалів для публікації та надають отримані матеріали для перегляду керівникам секцій.

Керівники секцій формують коментарі та запитання до поданих до їх секцій матеріалів та надають їх секретарям семінару для публікації на сайті.

 1. 09.05.2011-15.05.2011 - Надання матеріалів, що подані на семінар, для перегляду на сайті.

Матеріали, що подані учасниками семінару, будуть доступні для ознайомлення на сайті за адресою http://informatica.pdpu.edu.ua/mod/forum/view.php?id=1526 (по секціях).

Зареєстрованим учасникам семінару розсилаються логіни та паролі для авторизованого доступу на сайт. При першому вході на сайт за отриманими логіном та паролем учасникам семінару буде запропоновано змінити пароль за власним розсудом.

Учасники семінару ознайомлюються з коментарями, зауваженнями або із запитаннями керівників секцій та готують обґрунтовані відповіді.

 1. 16.05.2011 - Відкриття дискусії за матеріалами семінару.

З 9.00 зареєстрованим учасникам семінару буде надана можливість участі у дискусії (при перегляді матеріалів в правому нижньому куті після кожної електронної доповіді з'явиться гіперпосилання "Відповісти").
Для участі у дискусії (відповіді на запитання, надання коментарів та запитань до опублікованих робот) треба буде скористатися логіном і паролем.

Для коректної роботи в режимі редагування коментарів рекомендуємо користуватися браузером Internet Explorer.

 1. 20.05.2009 - Закриття дискусії.

Після 20.00 всім, крім керівників секцій, буде закрита можливість задавати запитання, або залишати коментарі. Керівники секцій формують остаточні висновки за результатами обговорень.

 1. 21.05.2011 – 23.05.2011 - Публікація висновків та пропозицій.

Керівники секцій та координатори семінару розміщують на сайті висновки з роботи секцій у вигляді останніх повідомлень у відповідних темах форуму.

Секретарі семінару повідомляють остаточні умови придбання збірки матеріалів семінару.

 1. 30.05.2011 - Розсилка збірки з матеріалами семінару.

Секретарі семінару починають розсилку збірки матеріалів семінару за попереднім узгодженням з учасниками семінару.

Перелік матеріалів, що подаються
для участі у семінарі


з 01.02.2011 по 01.05.2011

за адресою informatica@i.ua


1

Відомості про учасника семінару: ПІБ, вчена ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто.

2

Контактні відомості учасника семінару:
- електронна адреса, яка може бути доступна всім учасникам семінару та переглядачам сайту;
- телефон та адреса (відомості, що будуть доступні лише оргкомітету).

3

Фотокартка учасника семінару якомога високої якості файлі у форматі jpg. В якості назви файлу указати прізвище автора (для реєстрації на сайті).

4

Текст матеріалів доповіді (не більше 10 сторінок формату А4) у вигляді doc-файлу, що має наступне оформлення:
- Розмір шрифту – 16 пт.
- В першому рядку назва доповіді жирним шрифтом, вирівнювання за центром.
- В другому рядку ПІБ автора (авторів) жирним шрифтом.
- В третьому рядку звичайним шрифтом назва організації (навчального закладу) і в дужках місто.
- Четвертий рядок – порожній.
- В п’ятому рядку з абзацного відступу, який дорівнює 1,27 пт. починається текст, який оформлюється відповідно до вимог наукових текстів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Наукові матеріали, що подаються, повинні мати такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення певної проблеми і на які спирається автор;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

- Наприкінці тексту обов’язково надається список літератури.

5

Продублювати рисунки та таблиці в папці з назвою PIC у вигляді файлів jpg-формату; назви файлів повинні відповідати порядковому номеру рисунку (r1.jpg, r2.jpg, і так далі) або таблиці (t1.jpg, t2.jpg і так далі) у статті.
6

Презентаційні матеріали (за бажанням):

- файли з презентацією дистанційної доповіді у форматі ppt (не більше 2MB);

- файли у форматі swf з параметрами width-400px, height-300 px (не більше 1MB);

- посилання на матеріали YouTube, slideshare, тощо.

7

Рецензія на подані матеріали (для аспірантів та пошукувачів наукового ступеня обов‘язково).

8

Відомості про фахівця, який надав рецензію: ПІБ, вчена ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто.

9

Контактні відомості фахівця, який надав рецензію:
- електронна адреса, яка може бути доступна всім учасникам семінару та переглядачам сайту.

10

Фотокартка фахівця, який надав рецензію у файлі у форматі jpg. В якості назви файлу указати прізвище рецензента (для реєстрації на сайті).


Організаційний внесок для участі у семінарі, одержання одного екземпляру збірки матеріалів семінару та довідки про участь у роботі семінару – 80 грн.

Сплата організаційного внеску здійснюється тільки після підтвердження про прийняття матеріалів до розгляду на семінарі.

З повагою,

організаційний комітет

науково-методичного семінару

"Інформаційні технології в навчальному процесі".