asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 5

ПОЛОЖЕННЯ

«Про порядок справляння єдиного податку».
1. Встановити, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до
розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування
суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від
3 липня 1998 року N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий – двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2. Єдиний податок сплачується на рахунок міського бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до міського бюджету відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 (727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами), крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року. При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

3. Зарахування до міського бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.

4. Повернення сум єдиного податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з урахуванням цього Положення.

5. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є суб’єкти господарювання фізичні особи-підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи залежно від видів господарської діяльності, зазначених в дадатку 6.
6. База оподаткування та порядок обчислення збору.

Базою оподаткування є види торгівлі, громадського харчування, побутових та інших послуг згідно додатком 6.

Ставки єдиного податку встановлюються рішенням міської ради в залежності від виду діяльності згідно з «Указом Президента України від 28.06.99 року № 746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (зі змінами та доповненнями)» і не можуть бути меншими 20 гривень та більшими 200 гривень.

7. Податковий період – 1 квартал.

8. Строк та порядок подання звітності.

Протягом року для платників єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу. Згідно з пунктом 9 «Порядку видачі свідоцтва про сплату єдиного податку» від 29.10.99 року № 599 після закінчення звітного періоду (кварталу) протягом 5 днів платник єдиного податку подає до Синельниківської об’єднаної державної податкової інспекції звіт, в якому зазначає обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії свідоцтва.

Міський голова Д.І.Зражевський