asyan.org
добавить свой файл
1
Аналіз впливу регуляторного акта:
проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради
«Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах загального користування в м. Нікополь»


1.Опис проблеми, яку передбачається вирішити:


Відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» тарифна політика на автомобільному транспорті загального користування повинна задовольняти підприємницькому інтересу, розвитку автомобільного транспорту, стимулювання впровадження нових технологій перевезень, застосування сучасних зразків автомобільних засобів.

Вартість проїзду в останнє змінювалась в листопаді 2009року. На початку 2011року відбулося зростання цін на паливно-мастильні матеріали майже на 60%, відповідно зросли мінімальна зарплата і обов’язкові відрахування, що викликало необхідність підвищення вартості проїзду на міських маршрутах загального користування.2.Мета регулювання

  Метою прийняття регуляторного акту є:

- забезпечення покриття тарифами на послуги з перевезення пасажирів транспортом загального користування економічно обґрунтованих витрат перевізників;

- оновлення та проведення капітальних ремонтів транспортних засобів;

- підвищення якості наданих послуг, підвищення рівня регулярності руху;

- забезпечення безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування, запобігання дорожньому травматизму.
3.Альтернативні способи досягнення цілей

   3.1 Збереження існуючого стану, тобто без змін діючих тарифів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася у сфері надання послуг з пасажирських перевезень,є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку порушується режим надання послуг, а саме припиняється перевезення населення пасажирським автотранспортом. Проте іншого виду транспорту в місті не існує.

3.2 Надання перевізникам дотацій на покриття збитків від не повного відшкодування економічно обґрунтованих витрат в тарифах без їх змін.

Дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблеми у зв’язку з тим, що кошти на надання дотацій повинні виділятися з міського бюджету, на що не має можливості.
4. Механізм, розв'язання проблеми

 Приведення тарифів на послуги пасажирських автоперевезень у відповідність до рівня їх повного відшкодування з урахуванням інвестиційної складової тарифу.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення цілей
за умови прийняття регуляторного акта

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- тимчасове падіння обсягів надаваних послуг;

- підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запасні та комплектуючи частини, які формуються в ринкових умовах і не регулюються державою;

- незаплановане збільшення витрат за рахунок можливих збоїв у роботі рухомого складу у зв’язку з його застарілістю і ступеню зносу;

- прийняття законодавчих актів, які вимагають додаткових витрат перевізників.

Позитивними факторами можуть бути:

- оновлення та проведення капітальних ремонтів транспортних засобів;

- підвищення якості надавання послуг, підвищення рівня регулярності руху;

- забезпечення безпеки перевезень пасажирів автобусами загального користування запобігання дорожньому травматизму; подальшого надання знижок при оплаті проїзду в автобусах загального користування, ветеранам праці, школярам в учбові дні без відшкодування збитків від цих перевезень.
6. Термін дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений. Тарифи будуть переглянути уразі змін з об’єктивних причин собівартості надаваних послуг

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Це - досягнення значних цілей та позитивних факторів.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Чинність цього акта поширюється на жителів міста. Повна оплата споживачами послуг забезпечить прибуткову роботу перевізниками. Обсяг коштів передбачених для капітального ремонту та оновлення рухомого складу. Забезпечення стабільної та безперебійної роботи міського пасажирського транспорту загального користування.
  9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів акта

Щомісячний аналіз виконання умов договору.

Показники результативності:

  • перевезення пасажирів рухомим складом, який відповідає вимогам безпеки дорожнього руху, охорони праці, екологічної безпеки, державним стандартам, знаходиться в належному технічному стані, укомплектований за вимогами ПДР та який пройшов конкурсний відбір;

- виконання затверджених Замовником розкладів та графіків руху автобусів з регулярністю не нижче 97%;

- щомісячне (до першого числа наступного місяця) надання звітів про об’єми виконаних робіт;

- оновлення рухомого складу шляхом придбання сучасних автобусів,або проведення капітального ремонту протягом двох перших років чинності договору.

Начальник відділу економіки

комунальних підприємств

та бюджетної сфери О.Ю. Дубравіна