asyan.org
добавить свой файл
1


Виховний захід на тему:

«Прості екологічні рішення проти глобальних змін клімату»

Мета. Актуалізувати базові знання учнів з фізики, хімії, географії, біології щодо проблем зміни клімату. Визначити наслідки глобального потепління, з’ясувати вплив господарської діяльності людей на довкілля. Проаналізувати інформацію й запропонувати шляхи покращення ситуації на рівні окремої людини та суспільства в цілому. Усвідомити роль кожної особини у подоланні цієї небезпеки.

Обладнання: презентація «Парниковий ефект», презентація до наукового проекту «Чому закон «Про відходи» є, а боротьби з відходами не має?», для експерименту – 2 скляні банки з кришками, 2 термометри, тонка поліетиленова плівка, чорний картон, фольга, 2 світильники з лампочками однакової потужності; підписи: «кліматологи», «екологи», «дослідницька група», рішень екологічних проблем , карточки з дилемою, скринька фактів.

Форми та методи: рольова гра, обговорення, презентація, «мозковий штурм», науковий проект, експеримент.

Хід заходу.

Учитель. Сьогодні ми проводимо відкрите засідання екологічного товариства на тему: «Прості екологічні рішення проти глобальних змін клімату». Тема нашого засідання є досить актуальною в час загострення екологічної кризи і одним із проявом якої є глобальні зміни клімату. Настав час усвідомити: «Зміна клімату…ніщо інше, як форма повільної смерті».

(слайд №1)

Але на нашому сьогоднішньому засіданні ми з вами спробуємо проаналізувати інформацію й запропонувати шляхи покращення ситуації на рівні окремої людини та суспільства в цілому. «Давайте усвідомимо, що ми – частина планети і що її доля в наших руках!!!»

(слайд №2)

Отже, чи дійсно ці твердження є вірним нам допоможуть зрозуміти учні, що виконують сьогодні роль вчених кліматологів, екологів. Слово надається кліматологу.

Кліматолог 1. (слайд №3) Я хочу познайомити присутніх із фактами, які дійсно свідчать, що відбуваються глобальні зміни клімату.

 • Світова середня температура поверхні землі збільшилася на 0,4-0,60 С з кінця ХІХ століття.

 • 10 найтепліших років ХХ століття спостерігалися в останні 15 років століття.

 • 1998 рік був найтеплішим зареєстрованим роком.

 • Кількість світових опадів збільшилася приблизно на 1%.

 • Сніговий покрив у Північній півкулі та плаваючі льоди в Арктичному океані за останні роки значно зменшилися.

 • Світовий рівень моря піднявся на 15-20 см за останнє століття. Близько 2-5 см підйому було спричинено таненням льодовиків, ще 2-7 см – розширенням води в океанах у наслідок зростання температури води.

Учитель. А як же можуть впливати на стан здоров’я людей зміни клімату допоможе нам зрозуміти еколог.

Еколог 1. (слайд №4) Вплив на стан здоров’я.

Підвищення температури може негативно впливати на здоров’я людей. Високі температури можуть викликати швидке розмноження комах, що є переносниками захворювань, на нових територіях, а отже призвести до поширення інфекційних захворювань – енцефаліту, малярії, лихоманки Денге. Крім цього, вищі температури влітку, ймовірніше за все, призведуть до збільшення смертності, пов’язаної з перегріванням. Збільшиться частота небезпечних метеорологічних явищ, наприклад повеней, засух, лісових пожеж і утворення тропічних циклонів. Як наслідок, можуть виникнути масові евакуації та міграції сотень тисяч людей через загрозу голоду та знищення звичайної інфраструктури забезпечення життєдіяльності.

Учитель. Зміни клімату безпосередньо торкнуться екосистем планети. Про екологічний вплив змін клімату на екосистеми ми дізнаємося від другого еколога.

Еколог 2. (слайд №5) Екологічний вплив.

Існування різних екосистем визначається, перш за все, кліматом. Живі організми пристосовуються до життя у певних природних, у тому числі і кліматичних, умовах більш менш широкого діапазону. Якщо клімат зазнає істотної трансформації або його зміни відбудуться дуже швидко, то частина видів буде вимушена переміститися в інші райони, пристосуватися або загинути. Зміни температури та кількості опадів, найімовірніше, загрожуватиме зникненням або повним вимиранням великої кількості видів рослин та тварин, які не зможуть швидко пристосуватися до мінливих умов. У цій битві за виживання програють у першу чергу ті види, які займають надто вузькі екологічні ніші в багатовидових екосистемах, наприклад, тропічному лісі. Підвищення температури спричинятимуть танення льодовиків та морського льоду, а також розширення океанів, внаслідок чого підійматиметься рівень моря, що загрожуватиме зникненню заболочених територій.

Учитель. Чому ж відбуваються такі глобальні зміни клімату нам розповість кліматолог і представить презентацією про парниковий ефект.

Кліматолог 2. (презентація «Парниковий ефект»)

Однією з найважливіших характеристик клімату є температура, від якої залежить існування життя на нашій планеті. На Землі підтримання певної температури атмосфери забезпечують випромінювання Сонця та парниковий ефект. Парниковий ефект існує на нашій планеті сотні мільйонів років з моменту появи атмосфери, підтримуючи на Землі температуру, придатну для існування життя. Енергія Сонця досягає Землі та обігріває її. Земля частково відбиває цю енергію, а частково перетворює її на інфрачервону – тепло. Саме через парникові гази в атмосфері, що огортає нашу планету, наче ковдра, частина відбитої енергії уловлюється та залишається на Землі. Тому Земля набагато тепліша, ніж планети, схожі на неї, на яких немає атмосфери. Однак слід розрізняти природний парниковий ефект і парниковий ефект, що виник у результаті діяльності людини, так званий антропогенний парниковий ефект. Ще у 1896 році шведський хімік Сванте Арреніус пророкував, що промислова діяльність, зрештою, матиме вплив на глобальний клімат. Відтоді численні лабораторні експерименти, а також атмосферні вимірювання, підтвердили це припущення. До промислової революції, що розпочалася всередині ХVІІ століття, економіка залежала здебільшого від невеличких господарств та комерційних підприємств, діяльність яких практично не впливала на баланс парникових газів у атмосфері. Згодом науково-технічний прогрес, будівництво великих заводів, масове виробництво та механізація сільського господарства призвели до забруднення довкілля та викидів у атмосферу значної кількості парникових газів, наприклад, оксидів вуглецю, метану, оксидів азоту, озону, що вловлюють сонячну енергію і таким чином призводять до підвищення температури атмосфери Землі. Це явище називається «парниковим ефектом».

Учитель. Дослідницька група створила модель парникового ефекту та провела експеримент з підвищенням температур. Слово надається дослідницькій групі.

Дослідник 1. Ми спробували змоделювати парниковий ефект. Сконструювали модель Землі, освітленої Сонцем, коли відбите тепло поглинається складовими атмосфери. Для цього нам знадобилися 2 термометри з однаковою шкалою. Ми їх помістили у банки і закрили поліетиленом. В одну банку поклали шматочок чорного матового картону, що закрив з середини половину банки. Термометр у банці повинен знаходитися в затемненій картоном частині. В іншій банці так само розташували алюмінієву фольгу і термометр. Банки поставили одна біля одної на теплоізоляційний матеріал (картон). Банки освітили 2 лампами з однаковою потужністю, які розташували на відстані 20-30 см від них (лампи слугують замість Сонця). Протягом півгодини слідкували за показаннями термометрів, записували показники температури кожні 5 хвилин.

Дослідник 2. Глянувши на таблицю ( аналіз таблиці), ми переконалися, що температура піднімається швидше в банці з чорною картонкою. (слайд №6)

Що ж відбувається? Слово надаю своєму колезі.

Дослідник 3. Сонячні промені, які надходять до нас, мають короткі й довгі електромагнітні хвилі. Короткі – це світло, їх потужність більша, довгі – це теплове випромінювання. Скло легко пропускає короткі хвилі (світло), але погано – довгохвильове (теплове) випромінювання. У банці з алюмінієвою фольгою промені відбиваються від металу. У банці з чорною картонкою сонячні промені поглинаються нею. Сонячна енергія нагріває картонку, температура підвищується. Нагріта картонка сама випромінює енергію, але довжина хвилі цих променів більша, ніж сонячних, і вони не можуть вийти назовні через скло. Енергія теплового випромінювання залишається в банці, підвищуючи температуру повітря в ній. У такий же спосіб діє атмосфера Землі. За відсутності атмосфери температура на Землі була би -1800 С на сонячній стороні.

Дослідник 1. Ми повторили експеримент після додавання в банки рівної кількості кубиків льоду. (аналіз таблиці). (слайд №7)

Лід швидше почав танути у банці з чорним картоном.

Учитель. Отже, прослухавши повідомлення вчених та провівши експеримент, дайте відповідь на запитання: («мозковий штурм»)

Які будуть ймовірні наслідки для Землі, якщо продовжиться глобальне потепління? (танення льодовиків на полюсах та в горах, підвищення рівня води в океані, почастішання повеней, катастроф, тощо).

Які є способи зниження загрози глобального потепління та зміни клімату?

 • Відновлення лісів, що споживають надлишковий вуглекислий газ.

 • Перероблення відходів, замість спалювання.

 • Раціональне використання автомобілів та надання переваги велосипедам і громадському транспорту.

 • Ефективне споживання електроенергії вдома .

(написи заходів на папері прикріплюються на дошці)

Учитель. Чому саме ліси є одним із факторів нашого порятунку? Звернемося до скриньки фактів.

Учень 1. Відомо, що ліси відіграють надзвичайну роль у житті людини. Ліси – це зелені легені планети. Одне дерево середньої величини виділяє за добу стільки кисню, стільки потрібно для дихання трьом чоловікам (за добу легені людини перекачують більше 100 м3 повітря). Один гектар соснового лісу виділяє за рік 30 т кисню, затримує 36 т пилу. Один гектар широколистяного лісу упродовж години поглинає 8 кг вуглекислоти, виділяючи 8,3 кг кисню, а також 0,08-0,17кг фітонцидів. Крім того, кронами дерев затримується від 21 до 88% пилу та на 19-44% знижується концентрація повітря з патогенними (хвороботворними) бактеріями.

Учитель. Проблему відходів досліджувала Страшко Анна, яка познайомить нас з проеком на тему: «Чому закон «Про відходи є, а боротьби з відходами не має?»

Учень 2. Виступ з дослідницьким проектом. Тема: «Чому закон «Про відходи є, а боротьби з відходами не має?» (презентація)

Учитель. Як же можна раціонально використовувати автомобілі? Звернемось знову до скриньки фактів.

Учень 3. Із скриньки фактів.(слайд №8)

Швейцарія експериментує із автопарком спільного користування.

Поширюється мода на спільне користування автомобілями. Наприклад, у Швейцарії 36000 осіб є співвласниками близько 1400 автомобілів, для яких відведено 800 спеціальних місць паркування. Крім того, запроваджується практика оптимального використання транспорту – поєднання залізничного та автомобільного. Такий спосіб привабливий для користувачів, оскільки в рамках заохочення користування залізничним транспортом виділено 250 паркувальних місць поблизу залізничних станцій.

Учитель. Як ефективно споживати електроенергію вдома, допоможуть нам наступні поради.

Учень 4. (слайд №9)

Принципи економного використання освітлювальних приладів.

 • Якщо можливо, використовуйте енергозберігаючі електроприлади (у тому числі лампи).

 • Уникайте кольорових лампочок – вони споживають занадто багато енергії.

 • Використовуйте джерела світла з плафонами або абажурами, які добре відбивають світло або ж направляють його в необхідні місця (торшери, люстри).

 • Якщо ви працюєте при світлі, використовуйте індивідуальний освітлювальний прилад, а не загальний.

 • Треба якомога частіше видаляти пил з освітлювальних приладів.

 • Як можна довше використовуйте денне світло. Пофарбуйте стіни в світлі тони, розмістіть робочі місця біля вікон і не лінуйтеся мити їх.

 • Завжди вимикайте світло навіть на кілька хвилин, якщо воно вам більше не потрібне.

Учитель. А зараз я пропоную вам, по групам ,розв’язати дилему. Ви отримаєте картки з дилемою. Розгляньте проблемне запитання, запропоновані варіанти вирішення проблеми. Виберіть, на вашу думку, один,або декілька варіантів. Дайте аргументовану відповідь.

Дилема

Голова адміністрації вашого міста (району, області) занепокоєний завантаженістю транспортних шляхів міста та забрудненням повітря, зокрема в центральній частині міста. Міська адміністрація оголосила конкурс на кращий варіант вирішення проблеми. Ви вирішили взяти участь у конкурсі. Які з цих варіантів ви запропонуєте?

 1. Збільшити інвестиції у громадський транспорт, оновити існуючі транспортні мережі та збудувати нові.

 2. Провести кампанію, що сприятиме спільному використанню автомобілів, коли власники автомобілів транспортують колег та знайомих до місця роботи.

 3. Запровадити систему велосипедних доріжок та систему «Паркуйся і їдь» (коли водії залишають автомобілі на паркові та пересідають у громадський транспорт, щоб дістатись до місця призначення).

 4. Запровадити зонування міста, створити більше пішохідних зон, запровадити обмежений або платний в’їзд автомобілів до центральної частини міста.

 5. Стимулювати за допомогою пільг використання енергоефективного та екологічного громадського та комунального транспорту.

 6. Побудувати об’їздну дорогу навколо міста, щоб перенести транспортний рух подалі від центру.

Учитель. Підводячи підсумки нашого засідання, я хочу сказати, що вирішення проблем, в тім числі, і глобального характеру починати треба з участі в цьому кожного жителя планети. Адже ми – частинка планети. Доля її в наших руках! (слайд №2)