asyan.org
добавить свой файл
1


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ КРАЇН СВІТУ (ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ)»
галузі знань 0302 – Міжнародні відносини

напряму підготовки 6.030205 – Країнознавство

Факультет міжнародних відносин

Острог – 2012 р.5.Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поява людини й утворення людського суспільства

1. Початок антропогенезу. Формування людини сучасного фізичного типу.

2. Формування родового суспільства.

3. Розклад первісного суспільства.
[3;5-8;11;12;13;16;19;20;23;28;34-36;38;42;44-47]


2

2-3

Стародавні цивілізації Сходу.

 1. Утворення ранньої держави у Стародавньому Єгипті.

 2. Стародавні держави Месопотамії.

 3. Державні утворення Передньої Азії та Близького Сходу.

 4. Стародавній Іран.

 5. Стародавня Індія.

 6. Стародавній Китай.

[1;2;10;21;23;34;36;38;50;54]

4

4

Стародавня Греція

 1. Крито-Мікенська цивілізація.

 2. Спартанська олігархія та Афінська демократія.

 3. Греко-перські війни.

[4;9;11;12;13;14;15;17;22;27;28;37;41;43]

2

5

Становлення та розпад держави А. Маедонського.

 1. Встановлення македонської гегемонії на Балканах.

 2. Східний похід А. Македонського.

 3. Еліністичні держави.

[4;914;22;27;28;41;]

2

6-7

Стародавні Рим.

 1. Становлення республіки в Римі.

 2. Боротьба плебеїв з патриціями.

 3. Завоювання Римом Італії.

 4. Пунічні війни.

 5. Падіння Римської республіки.

 6. Рання Римська імперія.

 7. Епоха пізньої імперії (домінат).

[17;24;25;40;48]

4

8

Раннє середньовіччя.

 1. Передумови та генеза феодалізму в Західній Європі.

 2. Генеза феодальних відносин в Франкському королівстві.

 3. Характерні риси феодальної системи до кінця ХІ ст.

 4. Церква V-ХІ ст.

[11-13;15;18;29;30-32;42;50;53-54]

2

9

Західна Європа в сер ХІ – пер. Пол. XV ст.

 1. Виникнення та розвиток міст в середньовічній Європі.

 2. Хрестові походи.

 3. Соціально-економічний розвиток Західної Європи і становлення станової монархії.

[11-13;15;18;29;30-32;42;50;53-54]

2

10

Західна Європа в кін. XV пер. пол. XVII ст.

 1. Великі географічні відкриття.

 2. Реформація та Контрреформація.

 3. Виникнення абсулютизму у Захілній Європі.

 4. Тридцятилітня війна та нова карта Європи.

[11-13;15;18;29;30-32;42;50;53-54]

2

11

Західна Європа в період наполеонівських воєн.

 1. Становище в країні після падіння якобінської диктатури.

 2. Внутрішня політика наполеонівської імперії.

 3. Війни проти третьої та четвертої антифранцузьких коаліцій.

 4. Вітчизняна війна 1812 р. у Росії та розгром французької армії. Крах імперії.

[56;58;60;62;66;71-74;78;82;83;90;92;94;102]

2

12

Нове суспільство у пошуках оптимального варіанту розвитку.

 1. Франція: революційна модель прогресу.

 2. США: становлення еволюційної моделі прогресу.

 3. Суперечності становлення громадянського суспільства в Англії

[56;58;60;62;66;71-74;78;82;83;90;92;94;102]

2

13

На шляху до «індустріального суспільства»: провідні країни Заходу

в останній третині XIX ст.

 1. Основні напрями соціально-економічного розвитку.

 2. Формування основних ідейних концепцій «індустріального суспільства».

 3. «Робоче питання» в останній третині XIX ст.

[56;58;60;62;66;71-74;78;82;83;90;92;94;102]

2

14

Перша світова війна: передумови, хід характер.

 1. На шляху до глобального конфлікту: міжнародні відносини на початку XX ст.

 2. Хід і характер Першої світової війни (1914—1918 рр.)

 3. Революційне піднесення в країнах Європи і проблеми післявоєнного врегулювання.

[57;59;60;62;64;69;70;72-77;84;88;91;94;97;100;102-105]


2

15

Міжнародні відносини між двома світовими війнами.

 1. Стабілізація Версальеко-вашингтонской системи.

 2. Версальсько-вашингтонська система: від кризи до розпаду.

[57;59;60;62;64;69;70;72-77;84;88;91;94;97;100;102-105]

2

16

Друга світова війна: військово-дипломатична історія (1939—1945 рр.)

 1. Тінь свастики над Європою: бойові дії в 1939—1942 рр.

 2. Корінний перелом в ході війни (1942—1943 рр.)

 3. Розгром гітлерівської Німеччини і мілітаристської Японії.

[57;59;60;62;64;69;70;72-77;84;88;91;94;97;100;102-105]

2

17

Початок «холодної війни» і інституціоналізація біполярної системи (1945 — сер. 1950-х рр.).

 1. Від співпраці до конфронтації: міжнародні відносини в 1945948 рр.

 2. Інстітуціоналізація біполярної системи (1949 р.  сер. 1950-х рр.)

[60-62; 67-70;72-74;76;79;85-88;93-96;98;99]


2

18

Провідні країни Західної Європи і США у другій половині XX століття: основні тенденції соціально-політичного розвитку.

 1. Особливості післявоєнного відновлення.

 2. 60-і роки — реформізм проти радикалізму.

 3. „Консервативна хвиля” і її наслідки.

[60-62; 67-70;72-74;76;79;85-88;93-96;98;99]
19

Міжнародні відносини в другій половині XX ст.

 1. Важкий шлях до розрядки.

 2. Розрядка: ілюзії і реальності.

 3. Криза і розпад біполярної системи

 4. Формування нової моделі міжнародних відносин: основні тенденції (90-і роки XX століття)

[60-62; 67-70;72-74;76;79;85-88;93-96;98;99]

6. Методи навчання:

читання лекцій із застосуванням технічних засобів навчання, аналіз основних причинно-наслідкових зв’язків у розвитку світової цивілізації, порівняння історичних процесів у різних країнах світу, робота з відеоматеріалами та електронними ресурсами.

7. Методи контролю:

поточне оцінювання, проміжні модульні контролі, підсумковий модульний контроль.
І-й триместр


Модуль 1

Модуль 2

Проміжний модуль 1

Проміжний модуль 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т8

Т9

Т10
5

5

5

5

5

5

5
20

30

100

Т5

Т6

Т7

5

5

5ІІ-триместр


Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Проміж

ний модуль

3

Проміжний модуль 4

ПМК

Сума

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

Т

17

Т

18

Т

19

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

15

30

100ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ТА САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 1. Початок антропогенезу. Формування людини сучасного фізичного типу.

 2. Формування родового суспільства.

 3. Розклад первісного суспільства.

 4. Утворення ранньої держави у Стародавньому Єгипті.

 5. Стародавні держави Месопотамії.

 6. Державні утворення Передньої Азії та Близького Сходу.

 7. Культура Стародавнього Єгипту.

 8. Особливості культурного розвитку Стародавнього Китаю.

 9. Культура Стародавнього Ірану та Індії.

 10. Формування та розвиток критської та мікенської цивілізацій.

 11. Античні поліси архаїчного періоду, спартанська держава у Лаконіці та Афінська держава в Аттиці. Греко-перські війни.

 12. Встановлення македонської гегемонії на Балканах. Діяльність Філіпа II.

 13. Східний похід Александра Македонського.

 14. Еліністичні держави.

 15. Становлення республіки в Римі.

 16. Боротьба плебеїв з патриціями.

 17. Завоювання Римом Італії.

 18. Пунічні війни.

 19. Створення першого тріумвірату і громадянська війна між Це­зарем та Помпеєм.

 20. Створення і діяльність другого тріумвірату та його розпад.

 21. Римська імперія.

 22. Виникнення та розвиток міст у середньовічній Європі.

 23. Соціально-економічній розвиток та становлення станової монархії.

 24. Культура Західної Європи в XIXV ст.

 25. Утворення ранньофеодальних, «варварських» королівств у Європі.

 26. Становлення державності у франків.

 27. Англосаксонське та норманське вторгнення у Британію.

 28. Великі географічні відкриття.

 29. Реформація та Контрреформація.

 30. Виникнення абсолютизму у Західній Європі.

 31. Тридцятилітня війна та нова карта Європи.

 32. Виникнення та розвиток міст в середньовічній Європі.

 33. Хрестові походи.

 34. Соціально-економічний розвиток Західної Європи і становлення станової монархії.

 35. Передумови та генеза феодалізму в Західній Європі.

 36. Генеза феодальних відносин в Франкському королівстві.

 37. Характерні риси феодальної системи до кінця ХІ ст.

 38. Християнська Церква V-ХІ ст.

 39. Революційні рухи в Західній Європі у XVI-XVIIІ ст.

 40. Криза «Старого порядку».

 41. Поняття «нова історія»: зміст і періодизація.

 42. Англійська революція та її наслідки.

 43. Просвітництво – ідеологічна підготовка нової ери.

 44. Крах абсолютизму.

 45. Початок промислового перевороту – підготовка економічного фундаменту нового суспільства.

 46. Західна Європа в період наполеонівських воєн.

 47. Становище у Франції після падіння якобінської диктатури.

 48. Внутрішня політика наполеонівської імперії.

 49. Війни проти третьої та четвертої антифранцузьких коаліцій.

 50. Війна 1812 р. у Росії та розгром французької армії. Крах імперії.

 51. Нове суспільство у пошуках оптимального варіанту розвитку (20-і — 50-і роки XIX ст).

 52. Франція: революційна модель прогресу.

 53. США: становлення еволюційної моделі прогресу.

 54. Суперечності становлення громадянського суспільства в Англії

 55. Становлення і розвиток Віденської системи міжнародних відносин (1815 р.сер. XIX ст.)

 56. Перший етап дії Віденської системи.

 57. Віденська система: від консолідації до кризи (Зо-і— 50-і роки XIX ст.)

 58. Епоха локальних воєн: міжнародні відносини в 50-і — 60-і роки XIX ст.)

 59. На шляху до «індустріального суспільства»: провідні країни Заходу

 60. в останній третині XIX ст.

 61. Основні напрями соціально-економічного розвитку.

 62. Формування основних ідейних концепцій «індустріального суспільства».

 63. «Робоче питання» в останній третині XIX ст.

 64. Міжнародні відносини в останній третині XIX ст.

 65. Східне питання і проблеми колоніальної експансії.

 66. Формовання блоків і початок боротьби за переділ світу.

 67. Світ у ХХ столітті (20-40 рр. ХХ ст.).

 68. Перша світова війна: передумови, хід характер.

 69. На шляху до глобального конфлікту: міжнародні відносини на початку XX ст.

 70. Хід і характер Першої світової війни (1914—1918 рр.)

 71. Революційне піднесення в країнах Європи і проблеми післявоєнного врегулювання.

 72. Міжнародні відносини між двома світовими війнами.

 73. Стабілізація Версальсько-вашингтонської системи.

 74. Версальсько-вашингтонська система: від кризи до розпаду.

 75. Друга світова війна: військово-дипломатична історія (1939-1945 рр.).

 76. Тінь свастики над Європою: бойові дії в 19391942 рр.

 77. Корінний перелом в ході війни (19421943 рр.)

 78. Розгром гітлерівської Німеччини і мілітаристської Японії.

 79. Початок «холодної війни» і інституціоналізація біполярної системи (1945 р.  сер. 1950-х рр.).

 80. Від співпраці до конфронтації: міжнародні відносини в 19451948 рр.

 81. Інституціоналізація біполярної системи (1949 р. сер. 1950-х рр.)

 82. Провідні країни Західної Європи і США у другій половині XX століття: основні тенденції соціально-політичного розвитку.

 83. Особливості післявоєнного відновлення.

 84. 60-і роки  реформізм проти радикалізму.

 85. «Консервативна хвиля» і її наслідки.

 86. Міжнародні відносини в другій половині XX ст.

 87. Важкий шлях до розрядки. Розрядка: ілюзії і реальність.

 88. Криза і розпад біполярної системи

 89. Формування нової моделі міжнародних відносин: основні тенденції (90-і роки XX століття).


8. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.

Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


9. Методичне забезпечення:
опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали, інтернет-ресурси.
10. Рекомендована література:

Стародавній період. Середні віки.

 1. Авдиев В.И. История древнего Востока. - М., 1953.

 2. Авдієв В. Історія Стародавнього Сходу. -К., 1949.

 3. Алексеев В., Першиц А. История первобытного общества. – М.: Высшая школа, 1999.

 4. Античный мир: проблемы истории и культуры/ под ред. И. Я. Фроянова. – С.-Петербург, 1998.

 5. Бадак А., Войнич И., Волчек Н. и др. Всемирная история: Бронзовый век. – Минск: Харвест, 2002.

 6. Бадак А., Войнич И., Волчек Н. и др. Всемирная история: Век железа. – Минск: Харвест, 2001.

 7. Бадак А., Войнич И., Волчек Н. и др. Всемирная история: Каменный век. – Минск: Харвест, 2002.

 8. Бадак А., Войнич И., Волчек Н. и др. Всемирная история: У истоков цивилизации: Бронзовій век. – Минск: Харвест; Москва: АСТ, 1999.

 9. Бондар А. Греческая цивилизация. – М.,1995.

 10. Васильев Л. История Востока. – М.: Высшая школа, 1998. – Т. 1.

 11. Всемирная история / Отв. ред. Ю.П. Францев. – М., 1956. – І-ІІ.

 12. Всемирная история. - М., 1956.

 13. Всемирная история. – М.,1997.

 14. Гиро П. Часная и общественная жизнь греков. – Саб.,1995.

 15. Гончар Б., Козицький М., Мордвінцев В. Всесвітня історія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 16. Гросман Ю., Лісовий І. Історія стародавнього світу.

 17. Древний Рим. Книга для чтения. – М.,1969.

 18. Егер О. История средних веков.- М.,2000.

 19. Елик Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Прага, 1972.

 20. Ефименко П. Первобытное общество: Очерки по истории палеолитического времени. – К.: Изд-во АН УССР, 1953.

 21. 3амаровський В. Спочатку був Шумер.-К., 1983.

 22. Историки античности/ сост. М. Томашевская. –М.: Правда, 1989. – Т. 1-2.

 23. История Древнего мира. - М., 1989. – Т.1-3.

 24. История Древнего Рима. – М.,1994.

 25. История Древнего Рима/ под. ред. В. И. Кузищина. – М., 2005.

 26. История древней Греции. – М.,1996.

 27. История древней Греции/ под ред. В. И. Авдиева, Н. Н. Пикуса. – М.: Васшая школа, 1962.

 28. История древней Греции/ под ред. В. И. Кузищина. – М., 2003.

 29. История Европы. – Минск, М.,1996.

 30. История средних веков. Под ред. З.В.Удальцовой. 2 т. М.,1991.

 31. История средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина. 2 т. М., 1977.

 32. История средних веков. Под ред. С.П.Карпова. 2 т. М., 2000.

 33. Історія світової культури. - К., 1994.

 34. Киндер Г., Хильгеман В. Всемирная история / Пер. с нем.; научн. Ред. А.И. Слюсаренко, А.Ф. Иванов. – М.: Рыбари, 2003.

 35. Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія / Перекл. з нім; Наук. ред. А.Г. Слюсаренко, О.Ф. Іванов. – К.: Знання, 2001.

 36. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу, курс лекцій. –К., 1996.

 37. Крип’якевич І. Всесвітня історія. – К.,1995. – Кн.1-3.

 38. Лінч Д. Середньовічна церква. – К.,1994.

 39. Лосєв І. Історія і теорія світової Культури: європейський контекст. – Львів, 1985.

 40. Машкин Н. А. История Древнего Рима. – Ленинград, 1949.

 41. Немировский А. И. История древнего мира: Античность. – М.: ВЛАДОС, 2000. –Т. 1-2.

 42. Нефедов С.А. История нового времени. Эпоха возрождения. – М.,1996.

 43. Овсянников А. История двух тысячелетий в датах. – Тула, 1996.

 44. Першиц А., Монгайт А., Алексеев В. История первобытного общества. – М.: Высшая школа, 1968.

 45. Равдоникас В. История первобытного общества. – Ленинград, 1939.

 46. Редер Д., Черкасова К. история Древнего мира. - М., 1979.-Т.1.

 47. Санчурский Н. В. Римские древности. – М., 1995.

 48. Семенов Ю. Как возникло человечество. – М.: Наука, 1968.

 49. Советская историческая энциклопедия. - М., 1961-1976.- Т. 1-16.

 50. Станко В., Гладких М., Сегеда С. Історія первісного суспільства. – К.: Либідь, 1999.

 51. Тойнбі А. Дослідження історії. - К., 1995.-Т.1-2.

 52. Федоров К. Історія держави і права зарубіжних країн. - К., 1994.

 53. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1998.

 54. Rodzinski W. Historia Chin. – Wrocław; Warszawa; Krakow, 1992.

Новий та новітній час.

 1. Алєксєєв Ю. М. Всесвітня історія. – К, 2007.

 2. Бадак А. Н., Войнич И. Е, Волчек Н. М. и др. Всемирная история: Канун Второй мировой войны. – Минск, 2000.

 3. Бадак А. Н., Войнич И. Е, Волчек Н. М. и др. Всемирная история: Национально-освободительные войны 19 века. – Минск, 2000.

 4. Бадак А. Н., Войнич И. Е, Волчек Н. М. и др. Итоги Первой мировой войны. – Минск, 2000.

 5. Бригг А. Европа Нового и Новейшего времени с 1789 года и до нашего времени. – М., 2006.

 6. Бураков Ю. В. Новітня історія (1945-1996). – Львів, 1996.

 7. Всемирная история в 10-ти томах.

 8. Всемирная история. – М., 1997

 9. Всемирная история. Холодная война. Распад СССР. Современный мир. – М., 2002.

 10. Всемирная история: Первая мировая война. – М., 2002.

 11. Всесвітня історія. Нові часи (кін. XVIII- поч. XX ст.) / С. В. Білоножко, Ф. Г. Бірюльов, О. Р. Давлєтов та ін. – К.: Генеза, 2001.

 12. Всесвітня історія: Новітні часи (1945-1996) / Ю. В. Бураков, Г. М. Карпенко, С. П. Мовчан та ін. – К., 1996.

 13. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002). – к., 2004.

 14. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945). – К., 2003.

 15. Гісем О. В. Всесвітня історія ХХ ст. – Кам’янець-Подільський, 2003.

 16. Головаков С. О. Всесвітня історія. – К., 2003.

 17. Гончар Б. М. Всесвітня історія. – К., 2007.

 18. Гончар Б. М., Козицький М. Ю, Мордвінцев В. М. та ін. Всесвітня історія. – К.: Знання, 2001.

 19. Дахно І.І. Історія країн світу: довідник. – К. 2007.

 20. Дегуайлер Д. С. Эскалация Второй мировой войны в 1941 г. ( США ) // Новая и новейшая история. – 2000. – № 2. – С. 70-80.

 21. Дубинин Ю. В О Шарле де Голле // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1 С. 70.

 22. Ислатов Т. М. Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Крах империи // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5. – С. 14-46.

 23. История ХІХ века. – М., 1938.

 24. Іваницька О. П. Новітня історія країн Европи та Америки (1945-2002 ). – Вінниця, 2003.

 25. Історія сучасного світу. – К., 2006.

 26. Історія сучасного світу: Соціально-політична історія 15-20 ст. / Ю. А. Горбань, Б. І. Білик. – К., 2003.

 27. Киндер Г. Всемирная история. – К., 2003.

 28. Кіндер Г. Всесвітня історія. – К., 2001.

 29. Куликова Г. Б. СССР 1920 -1930-х годов глазами западных интеллектуалов // Отечественная история. – 2001 –№ 1. – С. 4-24.

 30. Ланиченко Т. В. Всесвітня історія: підручник. – К., 2006.

 31. Лимар А. П Російський експедиційний корпус у Франції в бойових діях Першої світової війни // УІЖ. – 2000. – № 1. – С. 71–79.

 32. Майборода О. М. Новітня історія. Період після Другої світової війни: Навч. Посібник. – К. : Освіта, 1995.

 33. Мицик Л. М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007): навч. Посібник. – К., 2008.

 34. Мішина І. А. Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації / І. А. Мішина, Л. М. Жарова, А. А. Міхеєв. – К.: Генеза, 1994.

 35. Нова історія: Ч. 2: 1871-1914. – К., 1979.

 36. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / под ред. Е. Е. Юрковской, И. М. Кривогуза. – М., 1998.

 37. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / под ред. Е. Е. Юрковской, И. М. Кривогуза. – М., 1998.

 38. Новейшая история зарубежных стран. – М: Просвещение, 1967.

 39. Овсяников А. История двух тысячелетий в датах. – Тула, 1996.

 40. Оркова Т. В. Історія сучасного світу. – К.: Знання, 2006.

 41. Пивовар С. Ф., Слюсаренко А. Г., Стельмах С. П. Всесвітня історія: Новітній період (1945-1997).– К., 1998.

 42. Полянський В. Б. Всесвітня історія (1914-1939). – К.: Генеза, 2002.

 43. Рожик М. Є., Естернюк М. І. Всесвітня історія. Новітні часи. – К., 1996.

 44. Серебрянников В. Президенты США: военно-политическое портретирование // Власть. – 2003. – № 8. – С.13–22.

 45. Силачов Ю. В. Новое об англо-советском сотруднечистве в годы Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. – 2000. – № 2. – С. 28-36.

 46. Соколов В. В. Новые данные о подготовке германского вторжения в СССР в 1941 г. // Новая и новейшая история. – 2000. – № 1. – С. 82-89.

 47. Стельмах С. П. Всесвітня історія. Новий період кінця 18-поч. 20 ст. – К., 1998.

 48. Тейлор А. Борьба за господство в Европе: 1848-1918. – М., 1958.

 49. Типельских К. История второй мировой войны. – Спб., 1994.

 50. Трубанчук А. Друга світова війна: коротка історія. – К., 1995.

 51. Черчиль У. Вторая мировая война: в 6-ти томах / под ред. А. Орлова. – М. 1998.