asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 27 28

 • III ст. до н.е. – III ст. н.е.

 • VII ст. до н.е. – III ст. н.е.

 • Позначте дати, які стосуються перебування на території України скіфів та сарматів:

  1. Початок II – початок I тис. до н.е.

  2. IX – III ст. до н.е.;

  3. VIII – IV ст. до н.е.

  4. III ст. до н.е. – III ст. н.е.

  5. *VII ст. до н.е. – III ст. н.е.

 • Які з перерахованих речей стосуються історії Скіфії:

  1. *Монети царя Атея, залізний меч-акінак, золота пектораль;

  2. Залишок земляного валу з дерев’яним частоколом;

  3. Глиняна моделька двоповерхового житла;

  4. Глиняна фігурка жінки-матері;

  5. Бронзова сокира.

 • В яких століттях відбувалася велика грецька колонізація Північного Причорномор’я?

  1. *VIII-VI ст. до н.е.

  2. Х-ІХ ст. до н.е.

  3. ІІІ-ІІ ст. до н.е.

  4. V-I ст. до н.е.

  5. І-ІV ст. до н.е.

 • Як називалась ріка Дніпро в I тис. до н.е.?

  1. *Борисфен;

  2. Тірас;

  3. Гіпаній

  4. Істр;

  5. Боспор.

 • Від середини VII ст. до н.е. на узбережжя сучасного українського Причорномор’я, Приазов’я та Криму розпочалося масове переселення мешканців:

  1. *Стародавньої Греції;

  2. Стародавнього Риму;

  3. Стародавнього Єгипту;

  4. Персії;

  5. Анатолії.

 • У 480 році до н.е. на Керченському і Таманському півостровах виникає давньогрецька держава:

  1. *Боспорське царство;

  2. Понтійське царство;

  3. Пантікапей;

  4. Херсонес;

  5. Ольвія.

 • В якому році виникло Боспорське царство:

  1. *480 р. до н.е.

  2. 580 р. до н.е.

  3. 680 р. до н.е.

  4. 780 р. до н.е.

  5. 380 р до н.е.

 • У 480 році до н.е. столицею Боспорського царства стало місто:

  1. *Пантікапей;

  2. Тіра;

  3. Фанагорія;

  4. Херсонес;

  5. Ольвія.

 • У 107 р. до н.е. на території Боспорського царства відбулося повстання рабів-скіфів під проводом:

  1. Спартака;

  2. *Савмака;

  3. Атілли;

  4. Аттея;

  5. Агора.

 • В якому році відбулося повстання скіфів-рабів в Боспорському царстві під проводом Савмака?

  1. *107 р. до н.е.

  2. 197 р. до н.е.

  3. 97 р. до н.е.

  4. 100 р. до н.е.

  5. 107 р. н.е.

 • Позначте часові рамки існування античних міст-держав у Північному Причорномор’ї та в Криму:

  1. IX – VII ст. до н.е.

  2. III ст. до н. е – III ст. н.е.

  3. *Середина VII до н.е. – IV ст. н.е.

  4. VII – III ст. до н.е.

  5. VIII – III ст. до н.е.

 • Позначте місто-столицю Боспорського царства:

  1. *Пантікапей;

  2. Херсонес;

  3. Тіра;

  4. Мірмекія;

  5. Фанагорія.

 • Позначте грецькі міста-держави, які розташовані на території Кримського півострова:

  1. *Херсонес, Керкінітіда, Феодосія;

  2. Ольвія;

  3. Тіра;

  4. Фанагорія;

  5. Мелітополь.

 • Позначте терміни, які стосуються політичного устрою грецьких міст-держав Північного Причорномор’я і Криму:

  1. *Народні збори, демократична республіка, поліс;

  2. Військова демократія;

  3. Олігархія, охлократія;

  4. Сусідська община;

  5. Тиранія і деспотія.

 • Яка сучасна назва грецького міста-держави Північного Причорномор’я та Криму Херсонес:

  1. Місто Сімферополь;

  2. *Місто Севастополь;

  3. Село Парутино Миколаївської області;

  4. Місто Керч;

  5. Місто Білгород-Дністровський.

 • Що таке акрополь?

  1. Античне місто-держава;

  2. Кладовище, місце спочинку померлих;

  3. Політичний, адміністративний, торговельний та релігійний уентр міста;

  4. *Укріплена частина міста, яка розташована на пагорбі або на горі;

  5. Головна кімната господаря будинку, призначена для вживання їжі;

 • Що таке некрополь?

  1. Античне місто-держава;

  2. *Кладовище, місце спочинку померлих;

  3. Політичний, адміністративний, торговельний та релігійний уентр міста;

  4. Укріплена частина міста, яка розташована на пагорбі або на горі;

  5. Головна кімната господаря будинку, призначена для вживання їжі;

 • Що таке поліс?

  1. *Античне місто-держава;

  2. Кладовище, місце спочинку померлих;

  3. Політичний, адміністративний, торговельний та релігійний уентр міста;

  4. Укріплена частина міста, яка розташована на пагорбі або на горі;

  5. Головна кімната господаря будинку, призначена для вживання їжі;

 • До складу якої держави увійшли Херсонес та Пантікапей після розпаду Римської імперії?

   1. Увійшли до складу Фракійської держави;

   2. Увійшли до складу держави Антів;

   3. *Увійшли до складу Візантійської імперії;

   4. Увійшли до складу Київської Русі;

   5. Увійшли до складу Хозарського каганату.

 • Які грецькі міста-держави увійшли до складу Візантійської імперії;

   1. Ольвія;

   2. Керкенітіда;

   3. *Херсонес, Пантікапей;

   4. Боспорське царство;

   5. Танаіс.

 • Позначте термін, який в перекладі з грецької мови означає «походження, формування народу:

   1. Антропогенез;

   2. *Етногенез;

   3. Геноцид;

   4. Етноцид;

   5. Еволюція.

 • Позначте прізвище відомого археолога, який у другій половині XIX ст. розпочав дослідження черняхівської культури:

   1. Нестор-літописець;

   2. Михайло Грушевський:

   3. Пантилиймон Куліш;

   4. Тарас Шевченко;

   5. *Вікентій Хвойко;

 • Коли на території України була поширена зарубинецька культура?

  1. Х ст. до н.е. - I cт. н.е.

  2. * II ст. до н.е. -II ст. н.е.

  3. II-V ст. н.е.

  4. V-XII ст. н.е.

  5. X-XII ст. н.е.

 • Коли на території України була поширена одна з перших праслов’янських культур, як вона називалася?

  1. Х ст. до н.е. - I cт. н.е. Пряшівська культура;

  2. * II ст. до н.е. - II ст. н.е. Зарубинецька культура;

  3. II -V ст. н.е. Черняхівська культура;

  4. V - XII ст. н.е. Слов’янська культура;

  5. XII - X ст. н.е. культура шнурової кераміки

 • Позначте назви, які вживали римські, візантійські та готські історики щодо давньослов’янських племінних союзів:

   1. Алани;

   2. Болгари;

   3. Перси, македоніди, греки;

   4. *Венеди, анти, склавіни;

   5. Волохи, варяги, гуни.

 • Хто автор історичної праці «Повість минулих літ»?

   1. Тацит;

   2. Йордан;

   3. Птолемей;

   4. *Нестор-літописець;

   5. Прокопій Кесарійський.

 • Що таке етногенез?

   1. Процес історико-еволюційного формування людини сучасного типу;

   2. Громадянин, який з політичних, економічних або релігійних причин покинув свою батьківщину;

   3. Корінний, давній житель країни чи місцевості;

   4. Процес поступового, безперервного розвитку без різких змін;

   5. *Процес зародження та формування народу.

 • Позначте ім’я князя Київської Русі, якому літописець приписує такі слова: «…Йдіть з даниною додому, а я вернусь і походжу ще…»

   1. Олег;

   2. Рюрик;

   3. Аскольд;

   4. *Ігор;

   5. Святослав.

 • Натуральний, грошовий податок, що сплачується підкореними племенами на користь переможця це:

   1. Уроки;

   2. Погости;

   3. *Данина;

   4. Верв;

   5. Закуп.

 • Позначте назви племінних союзів слов’ян, які розміщувалися на території сучасної України:

   1. *Поляни, сіверяни, древляни, хорвати, тиверці, уличі, дуліби;

   2. Кіммерійці, скіфи та сармати;

   3. Готи, гуни, хозари;

   4. Монголи, печеніги, половці;

   5. Радимичі, кривичі, словени.

 • Поляни, сіверяни, древляни, хорвати, тиверці, уличі, дуліби проживали на території:

   1. Польщі;

   2. Угорщини;

   3. Румунії;

   4. *України;

   5. Болгарії.

 • Позначте імена київських князів, які були християнами:

   1. Кий, Щек;

   2. *Аскольд, Ольга;

   3. Олег, Рюрик;

   4. Ігор, Святослав;

   5. Трувор, Синеус.

 • Позначте імена давньослов’янських київських богів:

   1. Арей, Папай, Аті;

   2. *Перун, Дажбог, Велес, Хорс;

   3. Зевс, Гермес, Персей;

   4. Нептун, Афродіта, Венера;

   5. Мардук, Гера, Гор.

 • У 945 році відбулася подія:

   1. *Вбивство древлянами київського князя Ігоря;

   2. Укладення князем Олегом торгового договору з Візантією;

   3. Початок князювання князя Володимира у Новгороді;

   4. Здійснення візиту княгині Ольги до Візантійської імперії;

   5. Загибель князя Святослава в бою з печенігами.

 • У 911 році відбулася подія:

   1. Вбивство древлянами київського князя Ігоря;

   2. *Укладення князем Олегом торгового договору з Візантією;

   3. Початок князювання князя Володимира у Новгороді;

   4. Здійснення візиту княгині Ольги до Візантійської імперії;

   5. Загибель князя Святослава в бою з печенігами.

 • У 957 році відбулася подія:

   1. Вбивство древлянами київського князя Ігоря;

   2. Укладення князем Олегом торгового договору з Візантією;

   3. Початок князювання князя Володимира у Новгороді;

   4. *Здійснення візиту княгині Ольги до Візантійської імперії;

   5. Загибель князя Святослава в бою з печенігами.

 • У 972 році відбулася подія:

   1. Вбивство древлянами київського князя Ігоря;

   2. Укладення князем Олегом торгового договору з Візантією;

   3. Початок князювання князя Володимира у Новгороді;

   4. Здійснення візиту княгині Ольги до Візантійської імперії;

   5. *Загибель князя Святослава в бою з печенігами.

 • Позначте, які із перерахованих подій мають відношення до княгині Ольги:

   1. Вбивство князя Аскольда;

   2. *Спалення древлянської столиці міста Іскоростень;

   3. Прибуття до Києва німецьких священників та єпископів;

   4. Укладення договору з візантійським імператором Іоаном Цимісхієм;

   5. Шлюб із сестрою візантійського імператора Анною та охрещення киян у ріці Дніпро.

 • Позначте, які із перерахованих подій мають відношення до князя Ігоря:

   1. Вбивство князя Аскольда;

   2. Спалення древлянської столиці міста Іскоростень;

   3. Прибуття до Києва німецьких священників та єпископів;

   4. Укладення договору з візантійським імператором Іоаном Цимісхієм;

   5. *Здійснив похід на древлян в результаті чого був страчений древлянами.

 • Позначте ім’я князя, якому приписується дане висловлювання: «Так не посоромимо землі Руської, а ляжемо тут кістьми, бо мертві не знають ганьби…»:

   1. Олег;

   2. Ігор;

   3. Ольга;

   4. *Святослав;

   5. Аскольд.

 • Позначте ім’я князя, якому приписується дане висловлювання: «Як же ти хочеш взяти мене, коли ти сам хрестив і називав мене дочкою. А в християн цього не дозволено…»:

   1. Олег;

   2. Ігор;

   3. *Ольга;

   4. Святослав;

   5. Аскольд.

 • Позначте ім’я князя, якому приписується дане висловлювання: «Це буде мати городам руським…»:

   1. *Олег;

   2. Ігор;

   3. Ольга;

   4. Святослав;

   5. Аскольд.

 • Позначте значення терміна «дружина»:

   1. Народні збори дорослого чоловічого населення у давніх слов’ян, де вирішувалися громадські та державні справи;

   2. Внутрішні укріплення в давньоруському місті навколо резиденцій знаті, високих духовних осіб та князів;

   3. Найвищий титул ватажка у диких кочових народів;

   4. *Постійний військовий загін давньоруського князя;

   5. Місце для вшанування богів, жертвопринесень; місце здійснення язичницьких обрядів у стародавніх слов’ян.

 • Хто був першим київським князем?

   1. Олег;

   2. Ігор;

   3. *Кий;

   4. Ольга;

   5. Аскольд.

 • Хто був київським князем після смерті Кия, Щека і Хорива?

   1. Олег;

   2. Ігор;

   3. Кий;

   4. Ольга;

   5. *Аскольд.

 • Під час правління яких київських князів, історики вважають періодом найвищого піднесення та розквіту Київської Русі?

   1. Аскольда та Діра;

   2. Олега та Ігоря;

   3. Ольги та Святослава;

   4. *Володимира Великого та Ярослава Мудрого;

   5. Синеуса, Трувора та Рюрика.

 • В якому році князь Володимир остаточно утверджується київським князем?

   1. *980 р.;

   2. 981 р.;

   3. 972 р.;

   4. 968 р.;

   5. 970 р.

 • Хто в 980 році з синів Святослава Завойовника стає київським князем?

   1. Ярополк;

   2. Олег;

   3. *Володимир;

   4. Всеволод;

   5. Ігор.

 • Який київський князь почав карбувати перші монети із зображенням тризуба?

   1. Ярополк;

   2. Олег;

   3. *Володимир;

   4. Всеволод;

   5. Ігор.

 • Ярослав Мудрий – автор першої писемної пам’ятки православної культури Київської Русі:

   1. «Слово про закон і благодать»;

   2. *«Руської правди»;

   3. «Слово о полку Ігоревім»;

   4. «Повість минулих літ»;

   5. «Повчання дітям».

 • Позначте термін, який означає період незгод, внутрішнього розбрату, воєн між окремими групами чи особами Київської Русі, що настав після смерті Ярослава Мудрого:

   1. *Роздробленість;

   2. Сепаратизм;

   3. Усобиці;

   4. Конфронтація;

   5. Конфедерація.

 • Позначте дати, які стосуються періоду правління Ярослава Мудрого:

   1. 980 – 1015 рр.;

   2. *1019 – 1054 рр.;

   3. 972 – 978 рр.;

   4. 1015 – 1019 рр.;

   5. 944 – 964 рр.

 • Позначте ім’я київського князя, якого називали «тестем Європи:

   1. Володимира Великого;

   2. *Ярослава Мудрого;

   3. Святослава Завойовника;

   4. Володимира Мономаха;

   5. Данила Галицького.
 • << предыдущая страница   следующая страница >>