asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 27 28
Історія України.

Модуль 1. Україна від найдавніших часів до сучасності.

Текстові тестові завдання.

 1. Кам’яний вік на території України тривав від:

  1. *1 млн. років до н. е. до IV тис. до н.е.

  2. 2 млн. років до н. е. до 700 тис. років до н.е.

  3. 1,5 млн. років до 300 тис. років до н.е.

  4. 700 тис. років до 40 тис. років до н.е.

  5. 3 млн. років до 150 тис років до н.е.

 2. Кам’яний вік називається так через те, що:

  1. *використовували камінь;

  2. використовували метал;

  3. використовували олово;

  4. використовували срібло;

  5. використовували бронзу.

 3. Який відсоток історії людства складає кам’яний вік?

  1. * 99%

  2. 80%

  3. 50%

  4. 30%

  5. 40%

 4. Що таке «археологія»?

  1. *Наука про минуле, що займається вивченням матеріальних предметів (артефактів) діяльності людини;

  2. наука, яка вивчає минуле людського суспільства;

  3. наука, яка займається теоретично-порівняльним вивченням культур різних народів;

  4. наука, яка займається описом культур різних народів світу;

  5. наука, яка вивчає суспільство та суспільні явища.

 5. Позначте досягнення первісних людей доби мезоліту:

  1. *Винайдення лука і стріл, одомашнення собаки, використання мікролітів;

  2. Формування родової общини;

  3. Поява основних форм первісних релігійних вірувань;

  4. Поява землеробства;

  5. Поява скотарства.

 6. Середній палеоліт тривав:

  1. 2000000 – 300000 рр. до н.е.

  2. 1000000 – 700000 рр. до н.е.

  3. 200000 – 150000 рр. до н.е.

  4. 40000 – 12000 рр. до н.е.

  5. * 300000 – 40000 рр до н.е.

 7. Найдавніші люди називалися:

  1. Австралопітеки

  2. Гомосапіенси

  3. Гомогабіліси

  4. *Архантропи

  5. Неандертальці

 8. Назвіть назву людини скелет якої датується періодом пізнього палеоліту:

  1. Пітекантроп;

  2. Синантроп;

  3. *Кроманьйонець;

  4. Архантроп;

  5. Австралопітек.

 9. Людина сучасного фізичного типу отримала назву:

  1. Пітекантроп;

  2. Синантроп;
  3. *Кроманьйонець;


  4. Архантроп;

  5. Австралопітек.

 10. Землеробство та скотарство на території України виникло в період:

  1. Мезоліту;

  2. Палеоліту;

  3. *Неоліту;

  4. Енеоліту;

  5. Епохи бронзи.

 11. Позначте основні форми первісних релігійних вірувань:

  1. *Анімізм, тотемізм, магія, фетишизм;

  2. Язичництво, християнство, іслам;

  3. Монотеїзм, політеїзм;

  4. Міфологія, релігія, філософія;

  5. Конфуціанство, зороастризм, буддизм.

 12. Анімізм це:

  1. Віра в існування надприродних сил і богів;

  2. Поклоніння предметам неживої природи, які наділені надприродною силою;

  3. *Віра в існування душ і духів;

  4. Обряди, система дій, покликані надприроднім шляхом вплинути на зовнішнє середовище;

  5. Поклоніння певному виду тварин чи рослин, які вважаються охоронцями роду.

 13. Тотемізм це:

  1. Віра в існування надприродних сил і богів;

  2. Поклоніння предметам неживої природи, які наділені надприродною силою;

  3. Віра в існування душ і духів;

  4. Обряди, система дій, покликані надприроднім шляхом вплинути на зовнішнє середовище;

  5. *Поклоніння певному виду тварин чи рослин, які вважаються охоронцями роду.

 14. Охарактеризуйте визначення поняття фетишизм:

  1. Віра в існування надприродних сил і богів;

  2. *Поклоніння предметам неживої природи, які наділені надприродною силою;

  3. Віра в існування душ і духів;

  4. Обряди, система дій, покликані надприроднім шляхом вплинути на зовнішнє середовище;

  5. Поклоніння певному виду тварин чи рослин, які вважаються охоронцями роду.

 15. Магія це:

  1. Віра в існування надприродних сил і богів;

  2. Поклоніння предметам неживої природи, які наділені надприродною силою;

  3. Віра в існування душ і духів;

  4. *Обряди, система дій, покликані надприроднім шляхом вплинути на зовнішнє середовище;

  5. Поклоніння певному виду тварин чи рослин, які вважаються охоронцями роду.

 16. Який із періодів кам’яного віку називають раннім, середнім та пізнім:

  1. *Палеоліт;

  2. Мезоліт;

  3. Неоліт;

  4. Енеоліт;

  5. Епоха бронзи.

 17. Який із перерахованих найдавніших типів людей виник найперше;

  1. Неандерталець;

  2. Кроманьйонець;

  3. *Архантроп (пітекантроп);

  4. Кіммерієць;

  5. Гот.

 18. Неоліт у перекладі з грецької мови означає:

  1. Мідно-кам’яний вік;

  2. Кам’яний вік;

  3. *Новий кам’яний вік;

  4. Ранній кам’яний вік;

  5. Середній кам’яний вік.

 19. Назвіть археологічну культуру періоду неоліту та енеоліту:

  1. *Трипільська культура;

  2. Ямна культура;

  3. Середньостогівська культура;

  4. Дніпро-донецька культура;

  5. Черняхівська культура.

 20. В який період кам’яного віку виникло сільське господарство на території України:

  1. мезоліту

  2. енеоліту

  3. палеоліту

  4. * неоліту

  5. залізного віку

 21. В яких століттях виникла перша слов'янська держава? Як вона називалась?

  1. I -У ст. н.е. — дулібське протодержавне об'єднання;

  2. * IV-VII ст. н.е. — держава Антів.

  3. IV-VII ст. до н.е. — Римська держава;

  4. VIII – VI ст. до н.е. – грецькі міста-держави;

  5. IX – XIII ст. – Київська Русь.

 22. В якому році Данило став Галицьким князем?

  1. 1202 р.

  2. 1205 р.

  3. 1207 р.

  4. * 1238 р.

  5. 1199 р

 23. В якому році народився князь Данило?

  1. * 1202 р.

  2. 1205 р.

  3. 1207 р.

  4. 1253 р.

  5. 1199 р.

 24. Велика грецька колонізація Північного Причорномор’я відбувалася у:

  1. * VIII-VI ст. до н.е.

  2. Х-ІХ ст. до н.е.

  3. ІІІ-ІІ ст. до н.е.

  4. V-I ст. до н.е.

  5. І-ІV ст. до н.е.

 25. Верв це:

  1. Спадкове феодальне володіння;

  2. * Орган місцевого селянського самоврядування;

  3. Загальні народні збори;

  4. Судовий урядовець;

  5. Маг і чаклун у Київській Русі.

 26. Визначте, які найбільш вигідні угоди було укладено в результаті походів Олега на Візантію?

  1. воєнні;

  2. * торговельні;

  3. культурні.

  4. політичні;

  5. дипломатичні.

 27. Відокремлення скотарства від землеробства відбулося в період:

  1. Мезоліту

  2. Палеоліту

  3. * Неоліту

  4. Епохи бронзи

  5. Епохи заліза

 28. Вік заліза розпочався у:

  1. * I тис. до н.е.

  2. I тис. н.е.

  3. II тис. до н.е.

  4. II тис. н.е.

  5. I ст. н.е.

 29. В період енеоліту на території України, поряд із мідними, широко використовували:

  1. *Кам’яні знаряддя праці;

  2. Бронзові знаряддя праці;

  3. Залізні знаряддя праці;

  4. Срібло;

  5. Золото.

 30. Для трипільців було характерним:

  1. Стадний спосіб життя;

  2. Кочовий спосіб життя;

  3. *Утворення гігантських протоміст з населенням майже 15-20 тис. жителів;

  4. Утворення союзу племен;

  5. Ворожнеча між племенами.

 31. Бронза – це перший штучний метал, який використовує людина в період:

  1. *Від початку II тис. – до початку I тис. до н.е.

  2. Від початку III тис. – до початку II тис. до н.е.

  3. Від початку IV тис. – до початку III тис. до н.е.

  4. Від початку V тис. – до початку IV тис. до н.е.

  5. Від початку VI тис. – до початку V тис. до н.е.

 32. Позначте правильне визначення терміну «археологічна культура»:

  1. Матеріальні залишки діяльності людей, на основі яких вивчається їхній спосіб життя та духовний світ;

  2. Сукупність матеріальних та духовних надбань людства;

  3. Шар ґрунту, де виявлені сліди життєдіяльності людини впродовж певного часового періоду;

  4. *Сукупність речових залишків, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного часу і території;

  5. Спільна діяльність людей пов’язана із виробничими відносинами.

 33. Позначте правильну послідовність основних археологічних періодів історії стародавнього світу:

  1. Бронзовий вік, енеоліт, неоліт, мезоліт, палеоліт;

  2. Палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзовий вік, енеоліт;

  3. *Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, епоха бронзи;

  4. Неоліт, мезоліт, палеоліт, енеоліт, бронзовий вік;

  5. Мезоліт, неоліт, палеоліт, бронзовий вік, енеоліт.

 34. Позначте назви археологічних культур, населення яких переважно займалося землеробством:

  1. Ямна культура;

  2. Середньостогівська культура;

  3. Катакомбна культура;

  4. *Трипільська культура;

  5. Скіфська культура.

 35. Позначте назви поселень, де були знайдені найвідоміші пам’ятки трипільської культури:

  1. Урочище Середній Стіг;

  2. Урочище Батіг;

  3. Урочище Гострий Камінь;

  4. *Село Трипілля, Майданецьке, Талянки;

  5. Село Лука-Врублівецька;

 36. Приручення собаки відноситься до періоду:

  1. *Мезоліту;

  2. Неоліту;

  3. Бронзового віку;

  4. Енеоліту.

  5. Залізного віку

 37. Виготовлення керамічного посуду відноситься до періоду:

  1. Палеоліту;

  2. Мезоліту;

  3. *Неоліту;

  4. Бронзового віку;

  5. Енеоліту.

 38. Основним досягненням трипільської культури було:

  1. Використання колісного транспорту;

  2. *Впровадження орного землеробства;

  3. Одомашнення коня;

  4. Виготовлення бронзових знарядь праці;

  5. Використання вогню, винайдення лука і стріл.

 39. Енеоліт це:

  1. Ранній кам’яний вік;

  2. Середній кам’яний вік;

  3. Пізній кам’яний вік;

  4. *Мідно-кам’яний вік;

  5. Бронзовий вік.

 40. Палеоліт це:

  1. *Ранній кам’яний вік;

  2. Середній кам’яний вік;

  3. Пізній кам’яний вік;

  4. Мідно-кам’яний вік;

  5. Бронзовий вік.

 41. Мезоліт це:

  1. Ранній кам’яний вік;

  2. *Середній кам’яний вік;

  3. Пізній кам’яний вік;

  4. Мідно-кам’яний вік;

  5. Бронзовий вік.

 42. Неоліт це:

  1. Ранній кам’яний вік;

  2. Середній кам’яний вік;

  3. *Пізній кам’яний вік;

  4. Мідно-кам’яний вік;

  5. Бронзовий вік.

 43. Який із перерахованих металів люди почали використовувати першим:

  1. *Мідь;

  2. Бронзу;

  3. Олово;

  4. Залізо;

  5. Срібло.

 44. Перші письмові згадки про територію України та її поселенців з’являються на початку:

  1. Кам’яного віку;

  2. *Залізного віку;

  3. Бронзового віку

  4. Періоду міді-бронзи;

  5. На початку нашої ери.

 45. Який історик подає повну характеристику суспільно-політичного, господарського та культурного життя скіфів:

  1. *Геродот;

  2. Гомер;

  3. Полібій;

  4. Тацит;

  5. Пліній Старший.

 46. Панівне становище у Скіфії займали:

  1. Скіфи-землероби;

  2. Скіфи-скотарі;

  3. *Царські скіфи;

  4. Скіфи-кочовики;

  5. Кіммерійці.

 47. У 512 році до н.е., застосувавши тактику «спаленої землі», скіфи перемогли велике перське військо, яке очолював:

  1. Александр Македонський;

  2. Філіп Македонський;

  3. *Перський цар Дарій I;

  4. Перський цар Ксеркс.

  5. Римський гладіатор Спартак.

 48. В якому році скіфи перемогли велике перське військо, яке очолював персидський цар Дарій I?

  1. *512 рік до н.е.;

  2. 530 рік до н.е.;

  3. 519 рік до н.е.;

  4. 514 рік до н.е.

  5. 500 рік до н.е.

 49. Назва «сармат» або «савромат», походить від іранського слова «саоромант», що означає:

  1. *«підперезаний мечем»;

  2. «прибулий з далеку»;

  3. «приїхав верхи»;

  4. «той, що метає спис»;

  5. «той, що стріляє з лука».

 50. Позначте часові рамки перебування кіммерійців на території України:

  1. XXVIII – XIX ст. до н.е.;

  2. *IX – перша половина VII ст. до н.е.;

  3. VII – III ст. до н.е.

  4. III ст. до н.е. – III ст. н.е.

  5. II ст. до н.е. – II ст. н.е.

 51. Позначте часові рамки перебування скіфів на території України:

  1. XXVIII – XIX ст. до н.е.;

  2. IX – перша половина VII ст. до н.е.;

  3. *VII – III ст. до н.е.

  4. III ст. до н.е. – III ст. н.е.

  5. II ст. до н.е. – II ст. н.е.

 52. Позначте часові рамки перебування сарматів на території України:

  1. XXVIII – XIX ст. до н.е.;

  2. IX – перша половина VII ст. до н.е.;

  3. VII – III ст. до н.е.

  4. *III ст. до н.е. – III ст. н.е.

  5. II ст. до н.е. – II ст. н.е.

 53. Позначте ім’я царя, за часів правління якого Скіфія досягла найбільшого піднесення і розквіту:

  1. Дарій I;

  2. *Атей;

  3. Папай;

  4. Арей;

  5. Александр.

 54. Атей був царем:

  1. *Скіфів;

  2. Кіммерійців;

  3. Сарматів;

  4. Готів;

  5. Гуннів.

 55. Позначте назву народу, який античні автори часто називають «гюйнакократуменами», тобто «керовані жінками»:

  1. Кіммерійці;

  2. Скіфи;

  3. *Сармати;

  4. Готи;

  5. Перси.

 56. Позначте правильну послідовність перебування кочових народів на території України:

  1. Скіфи, сармати, кіммерійці;

  2. *Кіммерійці, скіфи, сармати;

  3. Кіммерійці,сармати, скіфи;

  4. Сармати, кіммерійці, скіфи;

  5. Скіфи, кіммерійці, сармати.

 57. Позначте дати, які стосуються перебування на території України кіммерійців та скіфів:

  1. Початок II – початок I тис. до н.е.

  2. *IX – III ст. до н.е.;

  3. VIII – IV ст. до н.е.следующая страница >>