asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 13 14
Крок 2 Лікувальна справа

Первинний банк. 25 січня 2001 року

Медичний профіль - ГігієнаItemText


DistrA

DistrB

DistrC

DistrD

DistrEСтуденти Б.і М. медико-профілактичного факультету отримали завдання - дати фізіолого-гігієнічну оцінку шуму турбокомпресорного цеху, а саме: дослідити рівні шуму /студент Б./ і вплив шуму на організм /студент М./. З яким приладом буде працювати студент М.?

* Аудіотестером.

Актинометром.

Радіометром.

Шумовіброміром.

Аналізатором спектру шуму.Для оцінки гармонійності фізичного розвитку за морфологічними показниками (довжина тіла, маса тіла, окіл грундної клітки) учнів гімназії користуються сучасними методами

* коефіцієнту регресії (Ryx)

стандартно-сигмальних відхилень ($\pm\sigma$)

формул

індексів

коефіцієнтів кореляції (r)При вивченні розкладу уроків учнів 5-го класу гімназії встановлено: кількість уроків протягом тижня – 30; у вівторок перший урок географія, 2-й – математика, 3-й - фізичне виховання, всього 5 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

* Кількість уроків протягом тижня.

Кількість уроків протягом дня.

Місце уроку географії у розкладі.

Місце уроку математики у розкладі.

Місце уроку фізичного виховання у розкладі.При клінічному обстеженні дитини К., відзначаються різка блідість шкірних покривів із сіруватим відтінком, анемія, поява базофільної зернистості у цитоплазмі поліхроматофільних еритробластів і ретикулоцитів. У сечі збільшений вміст дельта-амінолевулінової кислоти і копропорфірину. Надмірне надходження якого ксенобіотика в організм дитини привело до отруєння?

*Свинцю

Кадмію.

Ртуті.

Нітратів.

Миш'яку.При оцінці уроку фізкультури у 9-му класі встановлено, що пульс у 2-х хлопців після вступної частини уроку перевищує вихідний рівень на 10\%, після основної – на 40\% і заключної – на 10\%. Пульс стабілізувався через 2хв. після занять. Хронометраж уроку: вступна частина – 10 хв.; основна – 30 хв.; заключна – 5 хв. За розкладом уроків фізкультура передбачається 2 рази на тиждень на 4-му уроці. Яке порушення має місце у даному випадку?

*Недостатнє фізичне навантаження на уроці.

Надмірне фізичне навантаження на уроці.

Місце уроку фізкультури у розкладі.

Кількість уроків фізкультури протягом тижня.

Порушена структура уроку фізкультури.З добовим раціоном харчування в організм дитини 5-ти років (маса тіла – 20 кг) надходить 100 мг нітратів. Визначіть фактичну добову дозу нітратів для цієї дитини.

*5,0 мг/кг маси тіла.

10,0 мг/кг маси тіла.

4,0 мг/кг маси тіла.

2,0 мг/кг маси тіла.

1,0 мг/кг маси тіла.У учня К. до уроку математики латентний період простої зоровомоторної реакції - 0,2с, складної реакції – 0,3с, дві помилки. Після уроку латентний період простої реакції - 0,1с, складної реакції – 0,4с, три помилки. З якою метою проведено дослідження?

*Вивчення функціонального стану ЦНС.

Визначення електричної збудливості ока.

Визначення стійкості ясного бачення.

Вивчення функціонального стану серцево-судинної системи.

Вивчення функціонального стану системи органів дихання.При проведенні періодичного медогляду слюсаря- складальника (працює на пайці деталей припаюванням) скарг на стан здоров'я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, в сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. Комплекс симптомів свідчить про початкову стадію хронічної інтоксикації:

* Свинцем.

Марганцем.

Ртуттю.

Оловом.

Етанолом.В термічному цеху машинобудівного заводу надлишки явного тепла складають 81 ккал/м3 год. Т повітря коливається від 25С до 30С /N - 18-20C/, теплове випромінювання - до 1800 ккал/м2 год, відносна вологість - 40-60\% /N - 40-60\%/, швидкість руху повітря-0,5-0,7 м/с /N - 0,2 м/с/. Вплив якого з вказаних факторів може призвести до захворювання очей типу катаракти ?

* Теплове випромінювання.

Конвекційне тепло.

Температура повітря.

Відносна вологість повітря.

Швидкість руху повітря.Робітники рибних промислів підлягають впливу низьких температур оточуючого повітря від –5С до –15С. Захворювання яких органів і систем найбільш часто зустрічаються у робітників цих виробництв?

* Дихальної системи.

Серцево-судинної.

Крові.

Печінки.

Шлунково-кишкового тракту.Хлопчик 10-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, зниження працездатності, кровоточивість ясен, петехії на ногах. Недостатність якого вітаміну може мати місце у даному випадку?

*Аскорбінової кислоти.

Тіаміну.

Рибофлавіну.

Вітаміну А.

Вітаміну Д.Студенти Б. і М. медико-профілактичного факультету отримали завдання - дати гігієнічну оцінку шуму турбокомпресорного цеху, а саме: дослідити рівні шуму /студент Б./ і вплив шуму на організм /студент М./. Яким приладом повинен користуватися студент Б.?

* Шумовіброміром.

Актинометром.

Аудіотестером.

Радіометром.

Аналізатором спектру шуму.За розкладом у 8-му класі всього 36 уроків на тиждень. Перерви між уроками по 10 хв., після 2-го уроку – 30 хв. В середу 1-й урок – географія, 2-й - математика, 3-й – фізкультура. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

* Кількість уроків протягом тижня.

Місце уроку географії у розкладі.

Місце уроку фізкультури у розкладі.

Місце уроку математики у розкладі.

Тривалість перерв.У робочих пдземних виробітків при виконанні деяких операцій як-от: ручне буріння шпурів перфораторами, навантаження вручну лопатою породи в цебер,- Р - 108-124/хв, що характеризує роботу як дуже важку, ІІІ-ІV ступеню важкості. За яким критерієм гігієнічної класифікації найбільш доцільно оцінювати працю робочих в наведених умовах?

* Потужність зовнішньої роботи, вт.

Емоційне напруження.

Інтелектуальна напруженість.

Монотонність.

Об'єм оперативної пам'яті.На одній із дільниць залізничної станції, де проводиться розвантаження вагонів з пеком навалом, при фізіолого-гігієнічному дослідженні характеру роботи вантажників, що вручну лопатою розбивають запечену масу і перевалюють її, встановлено, що їх праця відноситься до ІІІ ступеню важкості. За яким із перелічених критерієм могла бути проведена оцінка праці вантажників?

* Максимальна маса вантажу, що переміщується.

Величина статичного навантаження за зміну.

Час активних дій, \% до тривалості зміни.

Час пасивного спостереження, \% до тривалості зміни.

Інтелектуальна напруженість.Розглядаючи генеральний план забудови земельної ділянки корпусами багатопрофільноі лікарні експерти відзначили, що іі розміри та раціональна конфігурація забезпечують оптимальне розташування лікарняних комплексів з гігієнічних і медико-технологічних позицій. Яка конфігурація земельної ділянки, з перелічених, зображена на генеральному плані?

* Прямокутна.

Квадратна.

Трикутна.

Кругла.

Овальна.Перед випуском у каналізаційну мережу міста стічні води інфекційної лікарні очищуються та знезаражуються на локальних спорудах, у комплекс яких входять пристрої: решітка, аеротенк, вторинний відстійник, контактний резервуар, дегельмінтизатор.У якому з наведених пристроїв відбувається біологічне очищення стічних вод?

* Аеротенку.

Вторинному відстійнику.

Контактному резервуарі.

Решітці.

Дегельмінтизаторі.Для контролю якості передстерилізаційної обробки медичного інструментарію на повноту відмивання виробів від крові та лужних компонентів миючих засобів застосовують ряд проб, а саме: фенолфталеінову, ортотолуїдинову, азопірамову, бензидинову, бензоат натрієву. Яка з перелічених проб є чутливою при виявленні слідів крові і водночас безпечною для медичного персоналу та оточуючого середовища?

* Азопірамова.

Фенолфталеїнова.

Бензидинова.

Бензоат натрієва.

Ортотолуїдинова.У відділеннях інфекційної лікарні планується інструментальний контроль за ефективністю роботи вентиляційної системи та дотриманням оптимальних параметрів мікроклімату. Для його здійснення підготовано прилади, зокрема: апарат Кротова, крильчатий анемометр, термограф, кататермометр, аспіраційний психрометр Ассмана. Який з наведених приладів призначений для вимірювання швидкості руху повітря у лікарняних приміщеннях?

* Кататермометр.

Крильчатий анемометр.

Аспіраційний психрометр Ассмана.

Апарат Кротова.

Термограф.У приміщення лікарняних палат та кабінети лікарів у денний час проникає постійний широкосмуговий шум від зовнішніх джерел. Отримані результати заміряних рівнів звуку (дБА) з врахуванням фону і відповідних поправок оцінено як такі, що забезпечують в денний час акустичний комфорт для перебування хворих та праці персоналу. Назвіть з переліченого допустимий рівень звуку, на підставі якого сформульовано дане заключення.

* 35 дБА.

25 дБА.

30 дБА.

40 дБА.

45 дБА.следующая страница >>