asyan.org
добавить свой файл
1

CТАНДАРТИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЕНДОМЕТРІЯ (МКХ-10 С-54)
ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА: Детальне опитування про анамнез життя та захворювання, наявні скарги, фізикальне обстеження, загальний та біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі; рентгенографія органів грудної клітини, ультразвукове дослідження, обстеження на ВІЛ, сифілис, вірусний гепатит; електрокардіографія; комп’ютерна томографія в складних випадках, консиліум.

Критерії результату діагностики:

 • тривалість – 10 днів

 • частка (%) виконаних діагностичних процедур

 • наявність морфологічної верифікації діагнозу

 • обгрунтованість визначення стадії (розмір пухлини, наявність метастазів регіонарних та віддалених, ступінь диференційованості, гістологічний тип пухлини, вік пацієнта).

МЕТА ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ В ОНКОЛОГІЧНИЙ ЗАКЛАД – проведення хірургічного втручання, проведення променевої терапії, проведення хіміотерапії, реабілітація після спеціального лікування.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ: тяжкий стан хворого внаслідок декоменсованих порушень функції печінки, нирок, ендокринних залоз, стійка лейкопенія, анемія, вагітність.

^ АЛГОРИТМ РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ:

Стадія T1аNоMо

 1. Хірургічне лікування – Пангістеректомія

Стадія T1вNоMо (поверхня інвазія, локалізація пухлини у верхній частині матки, висока ступінь диференціювання)

 1. Хірургічне лікування – Пангістеректомія

Стадія T1вNоMо (інвазія до ½ міометрія, локалізація пухлини у нижній частині матки, помірна та низька ступінь диференціювання)

Комбіноване лікування:

 • Хірургічне лікування – Розширена пангістеректомія

 • Променева терапія - брахітерапія СОД 40 ГР

Стадія T1с-2аNоMо (помірна та низька ступінь диференціювання), Т2вNоMо- (висока ступінь диференціювання)

Комбіноване лікування:

 • Хірургічне лікування – Розширена пангістеректомія

 • Поєднана променева терапія. СОД 45-50 Гр (РОД–2,0-2,2Гр)+брахітерапія СОД 40ГР

Стадія T2вNо-N1Mо (низька ступінь диференціювання)

Комбіноване лікування:

 • Хірургічне лікування – Розширена пангістеректомія

 • Поєднана променева терапія. СОД 45-50Гр (РОД –2,0-2,2Гр)+брахітерапія СОД 40ГР

Стадія T3аNо-N1Mо-1 (висока, помірна та низька ступінь диференціювання)

Комбіноване лікування:

 • Хірургічне лікування – Розширена пангістеректомія +оментектомія

 • Поєднана променева терапія. СОД 45-50Гр (РОД –2,0-2,2Гр)+брахітерапія СОД 40ГР

 • Хіміотерапія - Адріабластин, доксорубіцин тощо) 75-90 мг/м +

Карбоплатин 600мг\м + Циклофосфан 600 мг\м, 6 курсів

Стадія T3вNо-N1Mо-1 (висока, помірна та низька ступінь диференціювання)

Комбіноване лікування:

 • Хірургічне лікування – Розширена пангістеректомія

 • Поєднана променева терапія. СОД 45-50Гр (РОД –2,0-2,2Гр)+брахітерапія СОД 40ГР

Стадія Т4аNо-N1Mо-1 (при виявленні метастатичного ураження парааортальних лімфатичних вузлів)

Комбіноване лікування:

 • Хірургічне лікування – Розширена пангістеректомія, видалення парааортальних лімфатичних вузлів

 • Поєднана променева терапія. СОД 45-50Гр (РОД–2,0-2,2Гр)+брахітерапія СОД 40ГР, опромінення зони парааортальних лімфатичних вузлів

 • Хіміотерапія - Адріабластин, доксорубіцин тощо) 75-90 мг/м +

Карбоплатин 600мг\м + Циклофосфан 600 мг\м, 6 курсів

Стадія Т4вNо-N1Mо-1 (при виявленні метастатичного ураження парааортальних лімфатичних вузлів)

Проводиться за індивідуальним планом

^ Терапія супроводу: протиблювотні (метоклопрамід, ондансетрон, тропісетрон), радіопротектори (аміфостин), колонієстимулюючи (ленограстим, молграстим, філграстим, цефарансин), епоетини (еритропоетини, епокрин).

Критерії результату лікування:

 • частка виконаних лікувальних заходів

 • регресія пухлини за шкалою ВООЗ.

Контроль результатів лікування та стану хворого:

а) перед початком лікування та 1 раз на тиждень (за показаннями – скільки потрібно) в процесі лікування аналіз крові загальний, аналіз сечі загальний, аналіз крові біохімічний (азот сечовини, креатинин, загальний білок, тимолова проба, електроліт, Са++, глюкоза, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, коагулограма), електрокардіографія;

Термін контролю: через 1 місяць.

РЕАБІЛІТАЦІЯ-

а) лікування ускладнень спеціального лікування в онкологічному закладі;

б) санітарно-курортне лікування в місцевому санаторії загального профілю.

ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ В ОНКОЛОГІЧНОМУ ДИСПАНСЕРІ.

Обов’язкові огляди на протязі першого року кожні 3 місяців, наступні 2 роки – 2 рази на рік, із застосуванням спеціальних обстежень (див. контроль результатів лікування).