asyan.org
добавить свой файл
1
9 клас

Уроки №20.

Машинобудування і металообробка

Структура галузі. Роль машинобудування в господарстві держави

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад машинобудування, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; визначити регіональні відмінності розвитку машинобудування в Україні; розвивати навички роботи з картами (показ основних районів і великих центрів машинобудування), уміння аналізувати схему внутрішньогалузевих, міжгалузевих зв'язків машинобудування; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), економічне мислення (вихід з кризи для галузі).

Тип уроку: комбінований.

^ СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Мотивація навчальної діяльності

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Закріплення знань

 6. Домашнє завдання

^ ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних понять

1.«Естафета»

Учні передають коробку з різними предметами циклу виробництва чорної металургії.

По порядку кожна парта витягає предмет та описує його.

Поступово відтворюється цикл виробництва у металургійній промисловості.

1)Карєр,

2)залізна руда (кор.коп.),

3)видобування,

4) перевезення на завод,

5)подрібнення руди на конвеєрі,

6)окатиші,

7)доменна піч,

8)виплавка заліза,

9)прокат (труби).

2.«Географічна розминка»

 1. Металургія поділяється на 2 галузі. Які? (чорну і кольорову)

 2. Назвіть основний чинник розміщення чорної металургії. (родовища зал. руди)

 3. Назвіть основний чинник розміщення кольорової металургії. (електроенергія)

 4. Назвіть принципи та райони розміщення підприємств чорної та кольорової металургії.

 5. Яке значення має кольорова металургія для господарського комплексу України? Яку продукцію вона виробляє?

 6. Назвіть та покажіть на карті основні залізорудні басейни України. (Криворізький, Білозерський, Керченський, Кременчуцький залізорудні басейни; Нікопольський марганцеворудний басейн)

 7. Де в Україні знаходяться родовища золота? (^ Закарпаття, Укр. Кристал. щит)

ІII. Мотивація навчальної діяльності

Соціогеографічний практикум (ст. 126)

Продукція машинобудування надзвичайно різноманітна. Кожна галузь машинобудування виробляє продукцію певного призначення, що застосовується повсюдно: у промисловості, сільському господарстві, побуті, на транспорті.

Визначте, яка продукція машинобудування є у вашому домі:

 • використовується на кухні;

 • є у вітальні та інших кімнатах.

Визначте марку холодильника, телевізора, пилососа. Де вони були виготовлені? Це продукція імпортного чи вітчизняного виробництва? Чому ваша родина зробила такий вибір?

Висловіть думку про конкурентоспроможність вітчизняної побутової техніки.

Зробіть висновок про роль машинобудування в економіці в цілому й у житті кожної родини,

^ IV. Вивчення нового матеріалу

1. Роль машинобудування в господарстві держави

Машинобудування — головна галузь не тільки промисловості, але й усієї сфери матеріального виробництва. Її продукція використовується усіма галузями господарства країни, без неї важко уявити собі життя всього суспільства.

Машинобудування — провідна галузь промисловості, яка забезпечує випуск різноманітних машин й устаткування для всіх галузей господарства та населення.

Сучасне машинобудування — наукомістка галузь. Досягнення науково-технічного прогресу впроваджуються насамперед у машинобудівних галузях. Для галузі характерна велика кількість видів продукції, щороку асортимент виробів стає більш широким та досконалим. Це обумовлює перетворення виробів галузі на найбільш масовий товар, який користується постійним попитом у споживачів.

У сучасному машинобудівному комплексі України зайнято більше третини населення, що бере участь у промисловому виробництві. Обсяги виробництва більшості видів продукції останніми роками суттєво збільшилися.

^ 2. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв'язки

Машинобудівний комплекс складається з власне машинобудування, металообробки та «малої металургії».

 • «Мала металургія» займається випуском деталей для різноманітних машин і представлена штампуванням, ковальсько-пресовим та ливарним виробництвом.

 • Металообробка виготовляє металоконструкціії, різні металеві вироби, до цієї галузі також входить ремонт обладнання й машин.

 • Власне машинобудування включає понад 70 різних підгалузей і виробляє величезну кількість продукції.

Основним конструкційним матеріалом у машинобудуванні є чорний метал, тобто головним постачальником сировини є чорна металургія. Водночас у сучасному машинобудуванні чорні метали дедалі частіше заміняються кольоровими, насамперед легкими (алюміній), а також композитами (матеріали з металів, пластмас, кераміки) і пластмасами.

Машинобудування має складну галузеву класифікацію. Цю галузь можна також поділити на підгалузі за стадіями технологічного процесу: заготівля механічна обробка складання продукції.

Машинобудування поділяється на три великі галузі: загальне машинобудування, транспортне машинобудування та точне машинобудування (схема 19, ст. 127).Завдання. За табл. 12 у «Додатку» ст. 282-285 виокремте продукцію машинобудування побутового призначення. Охарактеризуйте динаміку її виробництва.

Для машинобудування характерні спеціалізація і кооперування. (ст. 128, схема 20)

Машини складаються з великої кількості деталей та агрегатів. В електровозі, наприклад, їх близько 250 тис. Виготовити їх на одному заводі неможливо. Простіше і дешевше робити окремі частини машин на спеціалізованих підприємствах (схема 21, ст. 128). Для випуску готового виробу між підприємствами встановлюються зв'язки, тобто здійснюється кооперування підприємств.Завдання. З'єднайте стрілками види спеціалізації та назви продукції машинобудування (технологічні процеси).

Підшипник

Автомобіль

Мотор

Телевізор

Кування і лиття

Сівалки

Кінескопи

Холодильники

Токарна обробка

Мотор
Електронні плати

^ Відповідність спеціалізації та видів продукції
Важке машинобудування об'єднує підприємства, які виробляють великогабаритне устаткування для гірничої, вугільної, нафтогазової, металургійної, машинобудівної, хімічної промисловостей.

Енергетичне машинобудування виробляє турбіни для різних видів електростанцій та дизелів.

Верстатобудування займається виробництвом металообробних, деревообробних, алмазорозточувальних, фрезерувальних, свердлувальних, верстатів-автоматів та верстатів з програмним управлінням.

Тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування виробляє комбайни, трактори та інші сільськогосподарські машини.

Транспортне машинобудування займається виробництвом усіх транспортних засобів.

Точне машинобудування — новітня галузь, яка базується на досягненнях науково-технічного прогресу та виробляє вимірювальні прилади, електронне та електротехнічне обладнання, побутову техніку.

^ V. Закріплення знань

Завдання 1. Дивлячись на картки, розподіліть продукцію по галузям машинобудування.

Важке

Енергетичне

Верстатобуд.

Трактороб. і с/г буд.

Транспортне

Точне

Екскаватор,

Бурова маш.,

Елеватор ківшовий.

Трансформатор,

Турбіна,

Атомні реактори.

Алмазний станок,

Деревообробний верстат,

Фрезерувальний верстат.

Трактор,

Комбайн,

Бурякозбиральн. комбайн.

«Богдан»,

«Славута»,

Корабель.

Телевізор «Електрон»,

Електронний мікроскоп,

Холодильник.

Завдання 2. Доповніть схему галузевої структури машинобудування, скориставшись картою атласу (зашипіти назви міст — центрів машинобудування).

Завдання 3. За картою атласу «Машинобудування й металообробка» (кругова діаграма «Галузева структура машинобудування й металообробки») визначте, які галузі машинобудування дають найбільшу частку продукції.

Завдання 4. Які схеми машинобудування відображають внутрішньогалузеві (ВГ) зв'язки, а які — міжгалузеві?

Приклад (ст. 129)

Завдання 5. Запропонуйте свої приклади внутрішньо- та міжгалузевих зв'язків машинобудування.

VI. Домашнє завдання

Читати § на ст. 126-130;