asyan.org
добавить свой файл
1
5. Послідовне введення\виведення данних

Паралельне введення\виведення (в\в) не зважаючи на свою швидкодію маю ряд недоліків. Тому в МП техніці знайшло широке розповсюдження послідовне в\в даних. При послідовному в\в дані передаються по одному провіднику біт за бітом.А) асинхронний режим

Б) синхронний режим

При послідовному обміні кабель максимально синхронізується, він має 1 сигнальний провід і 1 спільний провід(земля). Послідовний І\о висувають вимоги до синхронізації передавача і приймача. Це означає необхідність узгодження частоти передавача.

Знаходять використання 2 режими послідовного обміну: асинхронний і синхронний.

У першому вив. у пересилці даних поміщається окремий елемент, який не передає дані, а служить для синхронізації передавача і приймача. Такий елемент наз. стартовим бітом, часто це імпульс низького логічного нуля. Якщо даних для обліку немає, то лінія знаходиться у стані 1. Т.ч. перехід стану із 1 в 0 означає початок передачі даних. Далі передаються дані. Процедура передачі даних завершується рівнем лог. 1. асинхронний режим відрізн. простотою алгоритма обліку і високою надійністю. Але його продуктивність не висока.

Більшу продуктивність забезпечує синхронний режим.

При синхронному обміні по лінії передається послідовно значно більша по об’єму інформація, а для синхронізації використ 1-2 байти.

Цей режим вікорист. при необхідності передачі великих масивів інформації.

Як правило швидкість передачі по послідовному каналу значно менше ніж робоча частота МП. Для раціоналізації обмін даними зосереджуюсь в спеціалізованій мікросхемі (МС). В МП і8080 використ велика інтегрована мікросхема типу 580ВВ51 – універсальний синхронно-асинхронний програмований адаптер. ВІС дозволяє організувати процес двонаправленого послідовного обміну в різних режимах

-асинхронна передача

- синхронна передача

- синхронний прийом з вн. передачею.

Швидкість передачі до 56 тис біт\сек в синхронному і 9600 в асинхронному.Рис. Структура В\С ВВ51

З т.з. програміста В/С має х-ки регістрів. Регістр управління, регістр стану, регістр даних.

Передавач отримує дані із буферу даних у паралельній формі. В буфері передавача TBF цілі дані перетворюються з паралельної форми в послідовну, передаються біт за бітом у вигляді сигналу TxD. Канал передавача має 2 виходи TxRDY i TxE.

Приймач одержує послідовні дані по каналу RxD, у буфері RBF перетворює їх у паралельну форму. Встановлюється рівень лог.1 на вході RxRDY і тепер дані можуть бути зчитані у паралельній формі МП.