asyan.org
добавить свой файл
1
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Юридичне і правове забезпечення

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ,

нормативно-правова база.

Виконали :

Студенти ІІ курсу групи Д-12

 • Кузнєцов Єгор

 • Мельник Олесь

Київ - 2011

План

1.Вступ

2 Історія становлення

3 Нормативно-правові акти, закони, постанови

4 Напрямки досліджень

5 Рекомендації щодо взаємодії з органами державного пожежного нагляду


6.Висновок

1.Вступ

МНС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами та вибуховими матеріалами промислового призначення, рятувальної справи, техногенної, пожежної і промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, створення та функціонування системи страхового фонду документації, а також гідрометеорологічної діяльності.

^ 2. Історія становлення

Штаб
Цивільної оборони України


 

^ Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕСБондарчук
Микола
Степанович


з 1991
по 1993

 Готовчиць
Георгій
Олександрович


з 1991
по 1995Гречанінов
Віктор
Федорович


з 1993
по 1996

 Холоша
Володимир
Іванович


з 1995
по 1996

 

^ Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиКальченко
Валерій Михайлович


з 1996 по 1999 роки

 

 

 Дурдинець
Василь Васильович


з 1999 по 2002 роки

 

 

 Рева
Григорій Васильович


з 2002 по 2005 роки

 

 

 Жванія
Давид Важаєвич


2005 рік

 

 

 Балога
Віктор Іванович


з 2005 по 2006 роки

 

 

 

 Шуфрич
Нестор Іванович


з 2006 по 2007 роки

 

 

 Шандра

Володимир Миколайович

з 2007 по 2010 роки

 

 

 Шуфрич

Нестор Іванович

2010 рік

 

 

 Балога
Віктор Іванович


2011 рік

^ 3. Нормативно правові акти

Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
від 22 червня 1995 року N 400 Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні


Міністерство надзвичайних ситуацій регулюється та здійснює свою діяльність на основі положення , постанов та наказів.

Міністерство надзвичайних ситуацій має власне положення,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 р. N 1539 . В ньому зазначено:

- МНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України;

-  МНС у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України;

- МНС має свої основні завдання ;

Детальнішу інформацію можна знайти тут : http://www.mns.gov.ua/content/law.html

Спираючись на нормативну базу http://firehelp.org.ua/normative_nm/index.html ,можна визначити категорії приміщень і будівель по вибухонебезпечності та пожежній небезпеці, знайти всю необхідну інформацію по стандартам , правилам , постановам і положенням.

Також в галузі пожежної безпеки існує інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду. Вона затверджена наказом МНС України від
06.02.2006 № 59 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за № 480/12354
http://firehelp.org.ua/normative_in/norm_in0001.html Інструкція визначає порядок організації та здійснення державними інспекторами державного пожежного нагляду за дотриманням на території України вимог пожежної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, включаючи об'єкти, які становлять власність іноземних юридичних осіб або підприємців з іноземними інвестиціями, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства.


Відповідно до закoну України «Про пожежну безпеку» Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T374500.html

Закон введено в дію з дня опублікування - 29 січня 1994 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 17 грудня 1993 року N 3747-XII)

Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4 - 7) Правила пожежної безпеки в Україні є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.
^

4. Напрямки досліджень


Напрямки досліджень:

 • Дослідження закономірностей горіння в умовах пожеж та чинників їх виникнення.

 • Динаміка розвитку пожеж у конкретних умовах.

 • Дослідження щодо запобігання утворення горючого середовища, а також щодо запобігання утворення в ньому джерел запалювання.

 • Небезпечні фактори пожеж.

 • Створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.

 • Автоматизація технологічних та оперативно-тактичних процесів у системах забезпечення пожежної безпеки об’єктів.

 • Методи визначення характеристик пожежної техніки, автоматики, сигналізації, інших виробів і систем протипожежного захисту.

 • Методи і засоби випробування горючих матеріалів, вогнегасних речовин, засобів захисту від небезпечних факторів пожеж, а також методів та засобів контролю й діагностики зразків пожежної техніки, автоматики, сигналізації та інших засобів, пристроїв і систем протипожежного захисту.

 • Дослідження з проблем підвищення надійності та ефективності засобів і обладнання пожежної безпеки об’єктів.
^

5. Рекомендації щодо взаємодії з органами державного пожежного нагляду


Відомо, що взаємодія можлива виключно за умови спільних інтересів. Якщо подивитися на проблему пожежної безпеки широко, то ми побачимо, що інтереси власників об'єктів та пожежної охорони повністю співпадають.

Адже ніякий власник на бажає, щоб в нього сталася пожежа і цього ж домагається пожежна охорона. Тому на цій спільній базі в межах існуючого правового коридору і треба вибудовувати свої взаємовідносини.

Суперечки і непорозуміння найчастіше виникають внаслідок недостатньої інформованості суб'єктів підприємницької діяльності щодо діючих вимог пожежної безпеки, відсутності можливості або небажання їх фінансувати, пред'явлення необґрунтованих вимог, перевищення службових повноважень, недостатньої оптимізації та систематизації самих вимог пожежної безпеки.

Згідно діючого законодавства власники підприємств, установ і організацій, а також орендарі зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід в практику протипожежного захисту

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду

організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території

проводити службове розслідування випадків пожеж

Пожежна охорона створена з метою захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.

У підрозділах державної пожежної охорони організується цілодобове несення служби. Для виклику державної пожежної охорони в автоматичній телефонній мережі встановлено єдиний номер - 01. Підрозділи державної пожежної охорони виїжджають для гасіння пожеж на всі об'єкти незалежно від форм власності, за винятком підземних споруд (крім діючих станцій метрополітену).

Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюється безкоштовно

Державний пожежний нагляд здійснюється на центральному, територіальному та місцевому рівнях.

Основною формою роботи державного пожежного нагляду є проведення пожежно-технічних обстежень і перевірок які провадяться з метою здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, інструкціями тощо).

Обстеженням та перевіркам підлягають населені пункти, підприємства, установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.

Об'єкти незалежно від організаційних форм власності відповідно до рівня пожежної небезпеки поділяються на об'єкти I-ї та ІІ-Ї групи.

До об'єктів I-ї групи належать промислові та складські об'єкти категорії "А" і "Б" за вибухопожежною небезпекою, об'єкти з масовим перебуванням людей, житлові будинки підвищеної поверховості та інші об'єкти, що визначені Переліком об'єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки. Пожежно-технічне обстеження цих об'єктів проводиться щорічно.

До об'єктів ІІ-ї групи належать усі державні, відомчі та кооперативні житлові будинки до 9-ти поверхів включно, дачні, садівницькі, гаражні кооперативи, невеликі селянські (фермерські) господарства, де не використовуються наймані працівники, та інші дрібні об'єкти, які не увійшли в І групу.

Пожежно-технічні обстеження цих об'єктів проводяться один раз на З роки закріпленими за ними державними інспекторами.

З метою контролю за виконанням рішень (приписів, постанов) уповноважених осіб органів державного пожежного нагляду, а також з урахуванням сезонності, особливостей об'єктів, обстановки з пожежами, вибіркової перевірки працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж можуть проводитися контрольні (цільові) перевірки.

На об'єктах із цілодобовим перебуванням людей проводяться нічні перевірки з періодичністю, встановленою територіальним або місцевим органом держпожнагляду.

Позапланові перевірки, в тому числі контрольні (цільові), дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки не проводяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

Пожежно-технічні обстеження та перевірки об'єктів проводяться за участю керівників (власників) підприємств, установ, організацій або виділених ними представників, які повинні бути завчасно повідомлені про дату його проведення.

Під час перевірок та обстежень перевіряється протипожежний стан об'єкта та ступінь виконання раніше запропонованих протипожежних заходів.

За всіма невиконаними зауваженнями припису працівник держпожнагляду повинен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством.

При пожежно-технічному обстеженні огляду підлягають територія об'єкта, будинки, споруди та установки, в тому числі й ті, що знаходяться у стадії будівництва і реконструкції, стан під'їздних шляхів. забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації. засобів зв'язку, стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання тощо.

За наслідками пожежно-технічних обстежень керівникам та власникам підприємств, установ, організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки.

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативних актів

Припис має два розділи. У перший розділ включаються невиконані заходи з попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання, а в другий - нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.

Припис складається не менше як у 2 примірниках: 1-ий - не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження вручається керівнику об'єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника шодо погоджених термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю.

Припис держпожнагляду підписують державні інспектори, які проводили обстеження.

Протипожежні вимоги до орендних будинків, споруд і приміщень пропонуються сторонам згідно зі статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку" і договором оренди.

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена на протязі 10-ти днів. У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки, вищий за статусом орган (посадова особа) держпожнагляду перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає відповідне рішення.

Постанова про застосування запобіжних заходів може бути оскаржена у вищому органі або посадовій особі держпожнагляду протягом 5 робочих днів з дня її вручення. Подання скарги виконання постанови не припиняє.

Постанову може своїм рішенням змінити або відмінити особа, яка винесла її, або вища посадова особа органу держпожнагляду.

В процесі проведення пожежно-технічних обстежень, перевірок діючих підприємств та об'єктів, що будуються, як правило, виявляються порушення існуючих вимог пожежної безпеки. Спираючись на практику, що склалася, інспектор в приписі державного пожежного нагляду вказує не самі порушення, а заходи, спрямовані на їхнє усунення. В ряді випадків, коли керівництво об'єкта самостійно не взмозі розробити відповідні заходи, такий підхід себе виправдовує, але можуть виникати і інші ситуації. Розглянемо такий приклад: під час пожежно-технічного обстеження інспектор виявив, що в приміщенні малярної дільниці цеху, яке віднесено до категорії "А" за вибухопожежною небезпекою, працює 6 осіб, при цьому це приміщення має тільки один вихід, що є порушенням п. 4.3.1 Правил пожежної безпеки в Україні та п. 2.26 СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания". За таких обставин інспектор готує Постанову щодо припинення роботи малярної дільниці, а в приписі зазначає, що з приміщення необхідно улаштувати другий евакуаційний вихід у встановлений строк.

Між тим є інші варіанти усунення виявленого порушення. По-перше, адміністрація може знизити кількість працюючих до 5 осіб і тоді приміщення з одним виходом буде відповідати вимогам пожежної безпеки. По-друге, змінити категорію приміщення з "А" на "В" замінивши вибухопожежонебезпечні лаки і фарби на більш безпечні, крім того за допомогою додаткової вентиляції збільшити кратність повітрообміну, зменшити (за рахунок кількості) можливу площу розливу легкозаймистих рідин тощо. При зниженні категорії суттєво пом'ягшуються протипожежні вимоги, у тому числі і до евакуації ( достатньо одного виходу з приміщення). Критерієм вибору варіанту рішення в цьому випадку буде економічність та ефективність. Таких прикладів багато.

В кожному випадку, коли порушення вимог пожежної безпеки, пов'язане з кількістю працюючих, площею, відстанями, величиною тиску тощо, може бути декілька варіантів його усунення.

Тому керівник (власник) в процесі ознайомлення з виявленими інспектором державного пожежного нагляду порушеннями повинен з'ясувати:

 • суть кожного порушення;

 • вимоги якого конкретно нормативного акту з питань пожежної безпеки порушені, чи цей акт діє в даний час і чи він розповсюджується на об'єкт, що перевіряється;

 • чи впливає виявлене порушення на безпеку евакуації людей у випадку пожежі;

 • чи утворює виявлене порушення склад адміністративного правопорушення;

 • які заходи можуть усунути порушення;

 • реальні строки усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки.

З'ясувавши зазначені питання і зробивши відповідний аналіз керівник (власник) може:

 • виявити порушення, які необхідно усунути в першу чергу;

 • вибрати найбільш раціональний варіант усунення порушень;

 • аргументовано відхилити (оскаржити) вимоги, які є безпідставними.

Після отримання припису державного пожежного нагляду бажаного розглянути його на нараді і наказом призначити осіб, відповідальних за виконання кожного пункту припису.

Приступаючи до виконання приписів державного пожежного нагляду, підприємства, установи та організації шукають відповідного підрядника, який би міг виконати необхідні протипожежні роботи та послуги.

Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, здійснюється на підставі ліцензій, що видаються Державним департаментом пожежної безпеки МНС України.

Тому при укладенні відповідного договору, сплаті рахунку необхідно обов'язково переконатися у наявності, відповідності ліцензії, звернути увагу на строк її дії.

При придбанні продукції протипожежного призначення слід пам'ятати, що

Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати державний сертифікат відповідності.

Запроваджена обов'язкова сертифікація продукції протипожежного призначення, до якої відносяться:

 • вогнегасники;

 • елементи установок пожежогасіння;

 • вогнегасні речовини;

 • вогнезахисні речовини;

 • вогнеперешкоджуючі пристрої;

 • протипожежне устаткування;

 • спорядження пожежників;

 • елементи установок пожежної сигналізації;

 • пожежні машини;

 • пожежонебезпечні прилади.

Вітчизняні виробники продукції протипожежного призначення наносять зображення знаку відповідності з кодом органу сертифікації (рис. 1 )016

Рис. 1 Знак відповідності, код органу сертифікації

З метою посилення контролю та виявлення фактів реалізації на українському ринку протипожежної та будівельної продукції, що не відповідає вимогам чинних нормативних документів введено маркування імпортованої до України продукції, яка пройшла сертифікацію, етикетками з голографічним зображенням знаку відповідності та нанесенням символьної інформації, що ідентифікує отримувача сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання.

6 Висновок

МНС України робить все можливо щоб забезпечити нас звичайних громадян безпекою в наш час. Це не є досить легкою задачею адже пожежа може бути викликана багатьма різними явищами. Дорослі не залишайте маленьких дітей самих в дома адже маленька дитина може бавитися сірниками викликати пожежу. Не забувайте вимикати газ коли залишаєте квартиру.

Дотримуйтесь мінімальних правил і це точно допоможе вам уникнути не бажаних наслідків пожежі… За детальнішою інформацією ви можете звернутися сюди!

Пожежна допомога on-line (пожежна безпека) - ЗНАКИ БЕЗПЕКИ