asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356

________________________
Підприємство, організація
ЖУРНАЛ 1,
відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

^ Номер запису

Дата звіту касира

31 "Раху-
нки в банках"


33 "Інші кошти"

^ 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розра-
хунки з оплати праці"


^ 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76

Усього

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22УсьогоВідмітки^ II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця ___________________следующая страница >>