asyan.org
добавить свой файл
1
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………....

1 Загальна характеристика підприємства…………………………………….

2 Тепловий розрахунок котла КАТОН-1,5……………………………...........

2.1 Розрахунок параметрів енергоносія………………………………………

2.2 Тепловий розрахунок отельного агрегату……………………………......

2.2.1 Початкові дані ……………………………………………….…………..

2.2.2 Тепловий баланс котельного агрегату………………………………….

2.2.3 Розрахунок топки…………………………..……………………………

2.2.4 Розрахунок конвективного пучка№1…………………….…………….

2.2.5 Розрахунок конвективного пучка№2………..…………………...……. Аналіз та вибір теплообмінного апарату………………………………..........

3.1.1 Основні рівняння теплового розрахунку………….………….…….......

3.1.2 Обчислення середнього температурного напору …………………......

3.1.3 Розрахунок раціональних швидкостей руху робітничих середовищ в теплообмінних апаратах …………………………..……………………….


3.1.4 Розрахунок коефіцієнта теплопередачі ………………………………..

3.1.5 Розрахунок середньої температури стінки.………………………….....

3.2 Загальні завдання й послідовність компоновочного розрахунку ………

3.3 Проектний розрахунок пластинчастого теплообмінник...………………

3.3.1 Тепловий розрахунок ……………………………………………..….....

3.3.2 Компоновочний розрахунок і уточнення величини робочої

поверхні……………………………………………………………………….


4 Автоматичне оптимальне керування технологічним процесом виробництва теплоенергії в котельні,працює без постійно обслуговуючого персоналу………………………………………………………………………

5. Економічний аналіз ефективності застосування розроблених рішень.. ..

5.1 Розрахунок програми річної продуктивності котельні …………………

5.2 Розрахунок річної продуктивності котельні …………………………....

5.3 Баланс часу роботи встаткування ……………………………………......

5.4 Розрахунок капітальних вкладень на здійснення запропонованих заходів і питомих амортизаційних відрахувань……………………….…..


5.5 Розрахунок чисельності робітників котельні ……………………………

5.6 Розрахунок фонду заробітної оплати праці ………………...……………

5.7 Розрахунок собівартості 1 Гдж тепла ………………………..…………..

5.8 Економічна ефективність запропонованих заходів …………………......

6 Охорона навколишнього середовища………………………………………

6.1 Утворення шкідливих викидів NOx при спалюванні палива ……………

6.2 Розрахунок розсіювання шкідливих домішок в атмосфері й вибір димаря ………………………………………………………………………….


7 Охорона праці…………………………………………………………….......

7.1 Основні шкідливі й небезпечні фактори проектованого виробництва……………………………………………………………………

7.2 Заходи щодо усунення шкідливих і небезпечних факторів ……………..

7.2.1 Захист персоналу котельні від впливу високих температур …….…….

7.2.2 Захист від шуму ……………………………………………………….....

7.2.3 Електробезпечність ………………………………………………………

7.2.4 Заходи щодо захисту персоналу від впливу обертаючих механізмів…

7.2.5 5 Засоби індивідуального захисту ……………………………..……......

7.2.6 Побутові й допоміжні приміщення ……………………………………..

7.2.7 Вибухопожежна безпека …………………………………………………

7.3 Визначення необхідної кількості повітря для загальобмінної вентиляції………………………………………………………….……………

7.3.1 Розрахунок штучної освітленості …..……………………………..…….

7.4 Усунення аварійної ситуації………………………………………………

Висновки…………………………………………………………………………

Перелік посилань………………………………………………………………..

Додаток А - Перелік зауважень нормо контролера…………………………..

Додаток Б – Програма розрахунку утворення шкідливих викидів NOx при спалюванні палива………………………………………………….……..........

Додаток В – Графічна частина……………………………………….………...