asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Тема 18. Досконала конкуренція і чиста монополія.

18.1. СУТЬ І ОЗНАКИ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЧИСТОЇ МОНОПОЛІЇ

В економіці двох однакових галузей не буває.

Структура ринку характеризує умови, в яких відбувається конкуренція. Структуру ринку визначають за кількістю фірм та покупців на ринку, за наявністю та доступністю інформації, за можливістю змов між продавцями чи покупцями, а також: за легкістю входження і виходу з конкретного ринку. На структуру ринку може впливати також держава через ухвалення економічних законів. У свою чергу структура ринку впливає на рівень цін, обсяги виробництва та величину прибутків підприємств.

Розрізняють чотири основні ринкові структури — досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, чиста монополія. їхні характерні ознаки подано у таблиці 18.1.

Іноді в літературі використовується термін "недосконала конкуренція", яким позначають усі ті структури ринку, що відрізняються від досконалої конкуренції.

Розглянуті вище ринкові структури можна поділити на дві групи: реальні та ідеальні. До реальних структур можна віднести монополістичну конкуренте та олігополію, до ідеальних — досконалу конкуренцію і чисту монополію. Олігополія і монополістична конкуренція притаманні багатьом реально існуючим ринкам. До олігопольних структур належать, наприклад, телебачення, виробництво автомашин, сигарет; до монополістично-конкурентних — виробництво одягу, ліків, побутової електротехніки, надання банківських послуг населенню, видання журналів і газет тощо.

На відміну від монополістичної конкуренції та олігополії, досконала конкуренція і чиста монополія не характеризують які-небудь реально існуючі ринки, а представляють ідеальні типи ринкових структур. Звичайно, термін "ідеальні ринкові структури" означає не те, що ці структури є гарними, а те, що вони існують як абстрактні ідеї.

До ідеальних ринкових структур ринки, що існують реально, можуть тільки наближатися. Наприклад, найближчими до досконалої конкуренції є деякі ринки сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза), а також деякі фінансові ринки або біржі. Так само важко знайти ринки чистої монополії. Навіть у фірм, які займають монопольно-домінуюче становище на ринку, майже завжди є один — два дрібних конкуренти. Крім того, дуже рідко яка-небудь продукція унікальна настільки, що взагалі не має замінника. Отже, ідеальних ринкових структур у реальному світі не існує.
Класифікація ринкових структур

Таблиця 18.1

Характерні

ознаки

^ Структури ринку

Досконала

конкуренція

Монополістична

конкуренція

Олігополія

Чиста монополія

Кількість фірм,

які виробляють

продукт

Дуже велика

кількість неза-

лежних фірм

Багато фірм

Декілька фірм

Одна фірма

Тип продукту

Стандартизо-ваний; однорідні

товари

Диференційова-

ний залежно від

ринків

Стандартизо-ваний або диференційо-ваний

Унікальний; не

має близьких

замінників

Умови входження

на ринок

Дуже легкі,

відсутні

перешкоди

Відносно легкі

Обмежені, вимагають великих

інвестицій

Блоковані

Контроль над

Цінами

Відсутній; ціни

визначає ринок

Обмежений

Обмежений взаємною залежністю; значний у разі

таємної змови

Значний, інколи

повний контроль

Нецінова

конкуренція

Відсутня

Наголос на рекламу, торгові

знаки, марки

Типова, особливо

за диференціації

продукту

Реклама зв'язку

фірми з

громадськими

організаціями

Приклади

Сільське господарство; ринок

цінних паперів

Роздрібна торгівля, вироб-

ництво одягу,

взуття

Сталеливарна,

автомобільна,

побутові

електроприлади

Місцеві підприємства комунальних послугследующая страница >>