asyan.org
добавить свой файл
1

Порівняння КЕКВ 2012-2013 років

Діюча редакція

Проектна редакція

Код 

Найменування 

Код

Найменування

1000 

Поточні видатки 

2000

Поточні видатки

1100 

Видатки на товари і послуги 

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

2110

Оплата праці

1111 

Заробітна плата 

2111

Заробітна плата

1112 

Грошове утримання військовослужбовців 

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

1120 

Нарахування на заробітну плату 

2120

Нарахування на оплату праці

1130 

Придбання товарів і послуг 

2200

Використання товарів і послуг

1131 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1132 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1133 

Продукти харчування 

2230

Продукти харчування

1134 

Оплата послуг (крім комунальних) 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1135 

Інші видатки 
Змінено код на 2800

1140 

Видатки на відрядження 

2250

Видатки на відрядження

1150 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161 

Оплата теплопостачання 

2271

Оплата теплопостачання

1162 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1163 

Оплата електроенергії 

2273

Оплата електроенергії

1164 

Оплата природного газу 

2274

Оплата природного газу

1165 

Оплата інших комунальних послуг 
Змінено код на 2240 (влився)

1166 

Оплата інших енергоносіїв 

2275

Оплата інших енергоносіїв

1170 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

2280

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1171 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1172 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1200 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

2400

^ Обслуговування боргових зобов'язань
Новий код

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Новий код

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

1300 

Субсидії і поточні трансферти 

2600

Поточні трансферти

1310 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1320 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

Трансферти органам державного управління інших рівнів
Змінено код з 1350

2630

Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

1340 

Поточні трансферти населенню 

2700

Соціальне забезпечення

1341 

Виплата пенсій і допомоги 

2710

Виплата пенсій і допомоги

1342 

Стипендії 

2720

Стипендії

1343 

Інші поточні трансферти населенню 

2730

Інші виплати населенню

1350 

Поточні трансферти за кордон 
Змінено код на 2630
Змінено код з 1135

2800

Інші видатки
Змінено код з 3000

2900

Нерозподілені видатки

2000 

Капітальні видатки 

3000

Капітальні видатки

2100 

Придбання основного капіталу 

3100

Придбання основного капіталу

2110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2120 

Капітальне будівництво (придбання) 

3120

Капітальне будівництво (придбання)

2121 

Будівництво (придбання) житла 

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

2123 

Інше будівництво (придбання) 

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

2130 

Капітальний ремонт 

3130

Капітальний ремонт

2131 

Капітальний ремонт житлового фонду 

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

2133 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

2140 

Реконструкція та реставрація 

3140

Реконструкція та реставрація

2141 

Реконструкція житлового фонду 

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

2143 

Реконструкція інших об'єктів 

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

2144 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2200 

Створення державних запасів і резервів 

3150

Створення державних запасів і резервів

2300 

Придбання землі і нематеріальних активів 

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

2400 

Капітальні трансферти 

3200

Капітальні трансферти

2410 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2420 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2430 

Капітальні трансферти населенню 
Змінено код на 3240
Змінено код з 2440

3230

Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

2440 

Капітальні трансферти за кордон 
Змінено код на 3230
Змінено код з 2430

3240

Капітальні трансферти населенню

3000 

Нерозподілені видатки 
Змінено код на 2900