asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9

План проведення нарад та засідань на______(період) у________Дата прове-дення

Тема та порядок денний

Місце

прове-

дення

Час

по-чат-

ку

Час

За-кін-

Чен

Склад

учас-ників

Відпові-дальн. за під- готовку

Допо-відач

Приміт-ки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ Завдання 6. Проведіть самофотографію робочого дня.

Передумовою того, що Ви почнете використовувати час саме як ресурс, є перш за все уява про те, куди витрачається Ваш час, що конкретно і як Ви робите.

^ Аналіз використання часу (табл. 6).

Таблиця 6

Самофотографія робочого дня
^ Види діяльності

Інтер-вал часу

(з_до)

Тривалі

сть

(хв)

А

Б

В

Г

Важли­вість

Фіксо­ваність

Ініціативність

Термі­новість

1

Уточнення плану дня

8.45- 9.00

15

Т

Т

Т

Н

важл

Нефік­сов

власна

нетер.

2

Підготовка до семінару

9.00-9.30

30

Т

Н

Т

Т

важл

Нефік­сов

власна

термін

3

Домашні справи

9.30- 10.15

45

Т

Н

Т

Н

важл

Нефік­сов

власна

нетер.

.........

..............................

............................

...........................

..........

...........

...........

........

................

..................

.....................

..................

.....................

..................

........................

.....................

.....................

9

Лекція

16.10-17.30

80

Т

Т

Н

Т

важл

фікс

зов

не-

тер.

10

Дорога з університету

17.30-18.20

50

Т

Н

Н

Т

невж

Нефік­сов

зов

не-тер

І

^ Підсумки І-го дня

8.30-19.30

660

Н 140

Н 210

Н

180

Н

250

вж

430

фк

310

вл

190

н/т260

І

.... другий день,

...........................................................
підсумки ІІ дня


... третій день,

..........................................................

підсумки ІІІ дня

^ У середньому за три дні


у відсоткахПроведіть інвентаризацію часу за кілька робочих днів, щоб виявити причини дефіциту часу.

^ Перший крок – складання інвентарного опису всіх видів діяльності, в яких Ви берете участь. Заповніть, будь ласка, послідовно без пропусків 1-4 стовпчики табл. 4.1 на прикладі трьох типових днів на наступному тижні.

Залишайтеся при цьому якомога чесними та самокритичними. Прагніть провадити негайну реєстрацію, уникайте більш пізніх записів по пам'яті.

Фіксуйте всі види діяльності у формі результату за п'ятнадцятихвилинні відрізки часу. Робочим днем вважатимемо час після сніданку та самообслуговування і до 21-22 години
^ Обробка даних

 1. Оцініть кожну виконану Вами діяльність за такими критеріями (стовпчики 5-8):

А - Чи була робота необхідною? - Так/ Ні

Відповідь "Ні" занесіть також у графи "Б" і "В".

Б - Чи були виправдані витрати часу? Так/ Ні

(зіставлення з досягнутим результатом, чи він вартий витраченого на нього часу)

^ В - Чи було доцільним виконання роботи? Так / Ні

(як вона виконувалася, чи була добре організованою)

Г - Чи було свідомо визначено відрізок часу (інтервал) для виконання роботи?

(робота планувалася чи ні) Так / Ні

Занесіть відповіді, які відповідають кожному запису, до окремого відповідного стовпчику. ("т" - "н")

2. Визначте загальну тривалість роботи відповідного дня ( ТрД).

3. Підрахуйте по кожному стовпчику тривалість робіт, по яких Ви дали відповідь "Ні" ( Ан; Бн; Вн; Гн).

4. Проведіть розрахунки за такими співвідношеннями:

4.1. Якщо виявиться, що більше ніж на 10% Ваша діяльність була необов'язковою, то це свідчить, що у Вас проблеми з передорученням справ (делегування) і зі встановленням пріоритетів.

4.2. Якщо більш ніж у 10% випадків витрати часу були надто великими, то це може бути наслідком недосконалих технічних навичок у роботі, недосконалої концентрації та самодисципліни тощо.

4.3. Якщо більш ніж у 10% випадків виконання було недоцільним, то Вам необхідно приділити увагу плануванню, організації, самораціоналізації.

4.4. Якщо більш ніж у 10% випадків момент виконання роботи було визначено спонтанно (без плану), то у Вас є проблеми з плануванням робочого часу та підготовкою до роботи.

 1. Відповідні розрахунки зробіть у середньому за три досліджуваних дні в цілому

5. Розрахуйте структуру робочого часу за показниками: характер ініціативи, фіксованість у часі, важливість, терміновість (стовпчики 9-12)

 1. Проаналізуйте втрати часу. Спробуйте визначити фактори, які відволікали Вас, та причини перешкод.

Перелік найпоширеніших поглиначів часу менеджера:

 • нечітка постановка мети;

 • відсутність пріоритетів у справах;

 • намагання надто багато зробити за один раз;

 • погане планування робочого дня;

 • особиста неорганізованість;

 • невпорядковане робоче місце, «завалений» робочий стіл;

 • недоліки кооперації та поділу праці;

 • недостатнє делегування;

 • телефонні розмови;

 • незаплановані відвідувачі;

 • нездатність сказати «ні»;

 • відсутність самодисципліни;

 • шумові відволікання;

 • тривалі очікування;

 • розпорядок денний не співпадає з індивідуальним ритмом продуктивності.

 • погана організація зберігання документів;

 • безсистемне формування справ;

 • нестача мотивації (байдуже ставлення до справи);

 • безсистемне ведення робочих нотаток,

 • безладна фіксація адрес та телефонних номерів;

 • затягнуті наради;

 • недостатня підготовка до бесід та обговорень;

 • балаканина на приватні теми;

 • надмірна комунікабельність;

 • невміння довести справу до кінця, синдром відкладання;

 • надмірне читання;

 • відсутність сучасних технічних засобів (уточнити, яких саме)

 1. Зробіть стислі висновки.

8. Оформіть роботу у вигляді таблиці з супроводжувальною запискою на окремих аркушах. У записці дотримуйтесь нумерації пунктів!

Завдання 7. Складання і виконання денного плану роботи

(виконується на окремих аркушах у клітинку).

Завдання виконується по варіантах А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, кількісні значення наведено у дужках поряд з кожним показником. Варіант визначається за останньою цифрою заліковки:

АІ – 0, 1; АІІ – 2, 3; БІ – 4, 5; БІІ – 6, 7; ВІ – 8; ВІІ – 9.
Вихідна інформація:

Кожен студент очолює відповідне торговельне підприємство:

Варіанти: А – ТОВ «Сільпо»

Б – ВАТ «Білла»

В – ЗАТ «Велика кишеня»

Працює з секретарем, з заступником, у розпорядженні – службовий автомобіль з водієм. Режим роботи апарату управління - з 9 до 18, обідня перерва з 13 до 13.45.

^ Таблиця 6.1

Умовні витрати часу на переміщення у один кінець (у хвилинах):


Переміщення

В а р і а н т и

А

Б

В

До постачальників

40

50

40

До райадміністрації

20

10

15

До податкової інспекції

15

10

20

До філії

30

30

20

До складу

10

15

10

Інше

30

30

30І етап


Напередодні відомо:

1. Згідно тижневого плану особистої роботи на цей день – вівторок заплановано таке:

варіант А – об 11 щотижнева оперативна нарада апарату - очікувана тривалість -30 хв., о 17 - запрошення до участі у презентації фірми-постачальника (до кінця робочого дня);

варіант Б – з 9 – засідання балансової комісії за результатами інвентаризації – 60 хв., з 14 - візит до одного з філіалів – 60 хв., потім – о 15-30 – до банку - ділова зустріч -30 хв.;

варіант В – о 9 – нарада у райадміністрації (торговий відділ) - приблизно 40 хв., о 16-30 - прийом з особистих питань - до 18

2. Розгляд пошти – тривалість: (варіанти А – 30 хв.; Б – 25 хв.; В – 35 хв.

3. Стратегічне завдання на ці дні (для всіх варіантів) – підготовка доповіді до річного збору акціонерів – планується приблизно 2 години приділити цьому.

Далі вся студенти поділяється на варіанти 1 і 2 –утворюється 6 варіантів – А1, А2, Б1, Б2, В1, В2.

Очікувана тривалість у подальшому зазначається за варіантами 1 і 2.

4. З минулого дня залишилися незробленими такі справи:

4.1. Підписання листів: 1 - 10 хв.; 2- 15 хв.

4.2. Зателефонувати до постачальника з приводу узгодження зустрічі на наступний тиждень: 1, 2- по 5 хв.

4.3. Бесіда з порушником трудової дисципліни – його робоче місце тут, у апараті управління: 1 – 10 хв.; 2 – 20 хв.

4.4. У заступника сьогодні день народження.

Завдання до І етапу:

Скласти план роботи на день.

5. Додаткова інформація: самофотографія робочого дня та досвід свідчать:

відносно "спокійні" години: 1 – з 11-30 до 13-00; 2 – з 15-30 до 17-00;

години "перешкод": 1 – з 9-00 до 11-00, 2 – з 9-00 до 10-00 і з 14-00 до 15-00.

індивідуальна працездатність – така. яка у кожного студента особисто - студенти повинні зазначити її у зошитах («жайворонок», «сова», «голуб»)

^ Форма плану - сторінка ділового щоденника. Але для подальшої роботи зручно розмістити його вздовж розгорнутої сторінки зошита та слід залишити вільним немало місця праворуч (робоча таблиця).

План складається кожним студентом у колонці 2.
2 етап

Надалі викладач буде диктувати реальні події, які трапилися за кожну годину. Студенти їх фіксуватимуть на чернетці, прийматимуть рішення щодо кожної справи (виконати, делегувати, перенести та ін.) та послідовно заноситимуть у відповідну годину до щоденника. Відповідно коригується денний план особистої роботи на день, кожен студент у ролі менеджера демонструє вміння визначати пріоритети та делегувати діяльність.

^ Таблиця 6.2

Діловий щоденник


Год

ПЛАН

КОРЕКТУВАННЯ

ФАКТИЧНО

До 9


9-10


10-11


11-12


12-13


13-14

14-15


15-16


16-17


17-18


18-19


! Якщо відбуваються якісь події, а керівник відсутній, то студент зазначає, що відбуватиметься з кожним видом діяльності (залишиться невиконаною, чекатиме на повернення, делегована секретарем тощо).

^ Реальний день менеджера склався таким чином.
5. У інтервалі з 9 до 10 трапилося таке:

Вар. 1 – захворіла дитина у секретаря (вона зателефонувала) - лікарняний. Прийняти рішення – заміна та інструктаж, 15 хв. Телефонні розмови – 10 хв. Телеграма від постачальника – потрібне обговорення з юристом та керівником торгового відділу – 15 хв.

Вар. 2 – вийшла з декретної відпустки начальник торгового відділу - 15 хв., телефонні розмови – 15 хв., з'явилася перший день група студентів-практикантів - коротка бесіда 10 хв.

^ 6. Інтервал 10 до 11.

Вар. 1. Зателефонували з філії – там аварія системи опалювання – прийняти рішення, викликати відповідні служби – 15 хв. Головний бухгалтер зайшов підписати платіжні документи – 10 хв. Телефонні розмови – 5 хв.

Вар. 2. Візит податкового інспектора – 20 хв., юрист з терміновою справою – оформлення претензії – 10 хв. Телефонні розмови – 10 хв. Одна з них – від сокурсника, який прибув до Києва у відрядження. Домовитися про можливість зустрічі на сьогодні. Має бути на вокзалі о 19.

7. Інтервал 11 до 12.

Вар. 1. Постачальник (у відрядженні) – ділова бесіда, 20 хв. Перевірка комітетом захисту справ споживачів – 20 хв. Телефонні розмови – 5 хв.

Вар. 2. Закінчилася інвентаризація в одному з підрозділів – прийняти рішення. – 10 хв. Телеграма від постачальника – рішення – 5 хв. Телефонні розмови – 10 хв.

8. Інтервал з 12 до 13.

Вар. 1. Прибув вагон товару – розпорядитися, куди і як розвантажувати – 10 хв. Прийняти претендента на посаду начальника. Відділу організації торгівлі – 15 хв. Телефонні розмови – 5 хв.

Вар. 2. Перевірка комітету цін – 20 хв. Постачальник (у відрядженні) – 15 хв. Телефонні розмови. – 5 хв. Зателефонувала Ваша дитина – вона занедужала, відправлена зі школи. Бажано обідати вдома.

 1. Інтервал 13 – 13.45 – обідня перерва

 2. Інтервал з 14 до 15

Вар. 1. Головний бухгалтер – підписати накази про інвентаризації у підрозділах – 10 хв. Візит податкового інспектора – 20 хв. Телефонні розмови – 5 хв.

Вар. 2. Прибув вагон товару – 10 хв., раптово зубний біль у секретарки – відпустити, найти заміну – 10 хв. Телефонні розмови – 10 хв.

^ 10. Інтервал з 15 до 16

Вар. 1 Нещасний випадок – вантажник і ліфт – рішення – 15 хв. Телефонні розмови - 10 хв.

Вар. 2. Головний бухгалтер – підписати накази про інвентаризації – 15 хв. Телеграма від постачальника – 5 хв. Телефонні розмови – 10 хв.

^ 11. Інтервал з 16 до 17

Вар. 1. Невідкладна справа у юриста - позов до арбітражу – 25 хв. Телефонні розмови – 5 хв.

Вар. 2. Аварія опалювальної системи на складі - рішення, термінова зустріч з головним інженером – 20 хв. Термінова телефонограма з податкової інспекції – завтра бути о 10 з головним бухгалтером – узгодити – 5 хв. Телефонні розмови 10 хв.

^ 12. Інтервал з 17 до 18.

Вар. 1 Телефонограма з відділу боротьби з економічною злочинністю. Узгодження стосовно візиту на завтра – 10 хв. Телефонні розмови – 5 хв.

Вар. 2. Телефонні розмови 10 хв.
3 етап

Проаналізувати фактичний робочий день керівника (фактично, зроблено фотографію робочого дня). Структура за видами діяльності. Аналіз втрат часу. Що було делеговано, що залишилося невиконаним? Висновки.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основний


 1. Балабанова Л.В., Сардак О. Організація праці менеджера. – К.: 2007.

 2. Веснин В.Р. Основи менеджмента. – СПб.: Спец. лит-ра, 1995.

 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 1998.

 4. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. – К.: ЕксОб, 2002.

 5. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управ­лінської діяльності. – К.: Вища шк., 1994.

 6. Іванова І.В. Менеджер-професійний керівник. – К.: КНТЕУ, 2001.

 7. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. – К.: КНТЕУ, 2001.

 8. Папкин А.И. Основы практического менеджмента. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 288 с.

 9. Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1993.


Додатковий


 1. Адаир Дж. Эффективный тайм-менеджмент. – М.: ЭКСМО, 2003.

 2. Власов А.П. Японский стиль управлення и его сравнение с управлением в США и Западной Европе. – М., 1993.

 3. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджмер. – М.: Дело, 1991.

 4. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород: НИМБ, 1999.

 5. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. – М.: Экономика, 1989.

 6. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1992.

 7. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 8. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. - К.: КНТЕУ, 2003.

 9. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск: БГЭУ, 1996.

 10. Как добиться успеха. Практические советы деловым людям. – М.: Республика, 1992.

 11. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на
  людей. – К.: Наук. думка, 1989. – 222 с.

 12. Карсекін В.І., Манов М.А. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування: Підручник. – К.,1994. – 272 с.

 13. Кортис Д. Найди свой путь в менеджменте. – М.: Новости, 1992.

 14. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. – Л., 1995.

 15. Ладанов Н.Д. Практический менеджмент: Пособие для руководителей и предприятий. – М.: Комерч. фирма "Яика", 1992.

 16. Льюис Д. Стресс-менеджер: Как сэкономить 10 часов в неделю и уйти от стресса. – М.: Рефл-бук, АСТ, 2000. – 264с.

 17. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы.– К.: МП "Леся", 1995.

 18. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента. – К.: МП "Леся", 1997.

 19. Мацусита К. Десять заповедей менеджера // Потребкооперация. –1991. – № 9.

 20. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. – К.: Ин-т праксеологии, 1993.

 21. Не повторить ошибок. Практические советы руководителю. – М.: Экономика, 1988.

 22. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. – М.: Экономика, 1990.

 23. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. – М.: Прогресс, 1989.

 24. Сацков Н.Я. Практический менеджмент: методы и приемы деятельности руководителя. – Днепропетровск: Сталкер, 1998.

 25. Секреты умелого руководителя. – М.: Экономика, 1992.

 26. Стеттнер М. Карьера начинающего менеджера. – М.: Гранд Фаир-Пресс, 2003. – 213 с.

 27. Терещенко В.І. Організація і управління. – К.: Знання, 1990.

 28. Хміль Ф.І. Менеджмент. – К.: Вища шк., 1995.

 29. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 328 с.

 30. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1992.

 31. Фишер Р. Подготовка к переговорам. – М.: Филин, 1996.

 32. Шегда А.В. Основы менеджмента. – К.: Знання, 1998.

 33. Эрнст О. Слово предоставлено вам. – М.: Экономика, 1998.

 34. www.career.ru

 35. www.ecolife.ru

 36. www.e-xecutive.ru

46. www.job-today.ru

 1. www.ispp.ru

 2. www.manegment.com.ua

49. www.tehnopolis.dp.ua
Додаток А

^ ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ ККР
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра менеджменту організацій

^

КОМПЛЕСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА»

зі спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»

(або 6.050205 «Менеджмент ЗЕД»)

студента (-тки) ____ курсу

заочної форми навчання

групи _________________

_______________________

_______________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Електронна адреса: ______

_______________________

Тел. ___________________

№ залікової книжки
___________
Дата здачі роботи на перевірку ______________

Викладач, який перевірив контрольну роботу ______________________________________________________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали)
Кількість балів Оцінка _________
Підпис_________
Київ – 2008
<< предыдущая страница