asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
n=1. Що таке природа. Якою буває природа~sz=327826;pg=4;te=Світло, одяг, тепло, вода, їжа, меблі, ліки, повітря, папір, паливо, будматеріали~cat=~t=~!~1. Що таке природа. Якою буває природа

1 варіант

1. Що таке природа?

а) Все, що нас оточує; б) предмети, зроблені людиною;

в) все, що нас оточує, крім предметів, зроблених людиною.

2. Якою буває природа?

а) Жива, нежива; б) жива, мертва; в) рослини, тварини, люди.

3. Підкресли, що дає жива природа?

Світло, одяг, тепло, вода, їжа, меблі, ліки, повітря, папір, паливо, будматеріали,

сировина.

4. Назви предметів з’єднай стрілками по групам:

предмети живої природи автомобіль

сорока

предмети неживої природи кінь

Місяць

предмети, створені людиною виделка

ліс

кіт

5. Цукор і мед. Який із цих предметів слід віданести до природних матеріалів?

^ 6. Які з перелічених речовин належать до природних предметів:

а) глина; г) сіль; е) скло.

б) цукор; ґ) пластмаса;

в) мед; д) пісок;
2 варіант

^ 1. Що таке природознавство?

а) Наука, про тваринний світ; б) рослини і тварини; в) знання про природу.

2. Чим живі організми відрізняються від предметів неживої природи?

Живі організми:

а) вміють мислити;

б) дихають, живляться, ростуть, розмножуються, вмирають;

в) живляться, ростуть, розмножуються, говорять.

^ 3. Підкресли, що належить до неживої природи.

Ґрунт, Сонце, тварина, повітря, зошит, зорі, людина, гори, вода, рослина, глина

4. Назви предметів з’єднай стрілками по групам:

річка

предмети неживої природи машина

поїзд

предмети живої природи дуб

камінь

предмети, створені людиною повітря

будинок заєць

^ 5. Що ти використовуєш із предметів живої природи?
а) Їжу;

б) одяг;

в) повітря.

6. Яке значення має природа для людини?

2. Тіла, речовини, молекули

1 варіант

^ 1. Що називається тілом?

а) Предмети неживої природи;

б) живі організми і предмети неживої природи;

в) предмети живої природи, живі організми та предмети виготовлені людиною.

^ 2. Що складається з великої кількості речовин:

а) предмети;

б) живі організми.

3. Як розташовані молекули речовин у твердому стані?

а) Дуже близько одна від одної;

б) на значній від­стані одна від одної.

^ 4. Молекули кожної речовини мають:

а) запах і розмір;

б) форму і розмір;

в) форму і колір.

5. З чого складаються речовини?

а) З молекул;

б) з клітин;

в) з кисню.

^ 6. Що станеться з кристаликами марганцівки й кристаликами солі, коли їх

вкинути в склянку з водою і розмішати?
2 варіант

1. Із чого складаються тіла?

а) З води і кисню;

б) з речовин;

в) із кристалів.

^ 2. Зі скількох речовин може складатися тіло?

а) З однієї;

б) з безлічі;

в) з однієї або кількох.

3. Як розташовані молекули речовин у газоподібному стані?

а) дуже близько одна від одної;

б) на значній від­стані одна від одної.

^ 4. Все, що нас оточує, називають:

а) речовинами;

б) молекулами;

в) тілами.

5. Чим молекули одних речовин відрізняються від молекул інших речовин?

а) Формою і розміром;

б) запахом і розміром;

в) формою і кольором.

^ 6. Назви речовини.

а) Склянка; б) кисень; в) ґудзик.


3. Сонячне світло і тепло

1 варіант

1. Що таке Сонце?

а) Зірка;

б) розжарене небесне тіло;

в) планета.

2. Сонячне проміння…

а) може проникати через непрозорі предмети;

б) не може проникати через непрозорі предмети;

^ 3. Сонячне світло – це:

а) тепло;

б) теплова енергія;

в) світлова енергія.

4. Без світла стебла рослин стають:

а) міцні і яскраві;

б) безбарвні і тоненькі;

в) жовті і блискучі.

^ 5. Яке значення у природі має сонячне тепло?

а) Щоб грітися;

б) щоб росли рослини;

в) для життєдіяльності тваринного і рослинного світу.

6. Для чого сонячна енергія потрібна людям?

2 варіант

1. Сонячні промені падають на Землю:

а) криволінійно;

б) прямолінійно;

^ 2. Найбільше тепла віддають променію, якщо Сонце:

а) високо над горизонтом;

б) низько над горизонтом.

3. Сонячне тепло – це:

а) електрика;

б) теплова енергія;

в) світлова енергія.

^ 4.За допомогою світла рослини утворюють:

а) поживні речовини;

б) кисень;

в) плід.

5. Яке значення у природі має сонячне світло?

а) Щоб загорати;

б) для утворення поживних речовин, росту, розвитку;

в) щоб було видно навколишній світ.

^ 6. Для чого сонячна енергія потрібна рослинам?

4. Термометр

1 варіант

1. За допомогою термометра вимірюють:

а) довжину;

б) масу;

в) температуру.

^ 2. За допомогою такого термометра вимірюють температуру.:

а) тіла людини ; б) води; в) повітря.^ 3. Запиши покази термометра, використовуючи знаки та числа.

Десять градусів морозу.

Двадцять п'ять градусів вище нуля.

Плюс шістнадцять градусів.

^ 4. Визнач, яку властивість рідини використали для створення термометра:

а) колір;

б) запах;

в) розширюватись при нагріванні і звужуватись при охолодженні.

5. Ртуть – це:

а) рідина;

б) корисна копалина;

в) рідкий метал.

^ 6. Яка рідина знаходиться в термометрі для вимірювання температури

повітря?

а) Забарвлений спирт; б) воду; в) ртуть; г) молоко.

2 варіант

^ 1. Температуру вимірюють за допомогою:

а) годинника;

б) барометра;

в) термометра.

2. За допомогою такого термометра вимірюють температуру:

а) тіла людини ; б) води; в) повітря.^ 3. Запиши покази термометра, використовуючи знаки і чи­сла.

Десять градусів морозу .

Двадцять п'ять градусів вище нуля.

Чотирнадцять градусів тепла.

^ 4. Якщо повітря зігрівати, то рідини в термометрі буде:

а) розширюватися; б) стискуватись .

5. Цифри нижче нуля показують:

а) градуси тепла;

б) градуси холоду.

^ 6. Яка рідина знаходиться в термометрі для вимірювання температури тіла?
5. Повітря навколо нас. Властивості повітря

1 варіант

1. Як називається оболонка Землі?

а) Біосфера;

б) атмосфера;

в) гідросфера.

2. Де знаходиться повітря?

а) В усіх порожнинах;

б) у грунті;

в) у воді;

г) у космосі.

^ 3. Підкресли зайві слова.

Повітря має властивість рухатись, нагріватись, охолоджуватись, воно прозоре;

має запах, колір, смак.

4. Повітря:

а) не пропускає сонячне повітря.;

б) погано пропускає сонячне повітря;

в) добре пропускає сонячне повітря.

^ 5. Повітря потрібне людині, тваринам і рослинам, щоб:

а) дихати; б) думати; в) рухатись.

6. Тепле повітря:

а) опускається вниз;

б) піднімається вгору.
2 варіант

^ 1. Повітря – це:

а) тверде тіло;

б) рідке тіло;

в) газоподібне тіло.

2. Встав пропущені слова.

Усім живим організмам для дихання потрібне ___________. Під час

дихання вони погли­нають ___________, а виділяють____________ .

3. Атмосфера :

а) складається з кількох шарів;

б) не має шарів.

4. Властивості повітря:

а) прозоре, безбарвне, не має запаху;

б) непрозоре, безбарвне, не має запаху;

в) прозоре, безбарвне, має запах.

^ 5. Тепле повітря:

а) легше, ніж холодне;

б) таке саме, як холодне;

в) важче, ніж холодне.

6. Живі організми живуть у:

а) найбагатшому на тепло шарі атмосфери;

б) найбагатшому на кисень шарі атмосфери;

в) найбагатшому на світло шарі атмосфери.
6. Склад повітря. Охорона повітря

І варіант

^ 1. Яке значення в природі має кисень?

2. Звідки в повітря потрапляє вуглекислий газ?

а) З рослин;

б) з людського організму;

в) з ґрунту.

^ 3. Повітря – це :

а) тверде;

б) рідке;

в) газоподібне тіло.

4. Яку частину становить повітря на Землі?

а) Сьому;

б) п’яту;

в) третю.

5^ . Як у повітря потрапляє водяна пар?

Виберіть правильні відповіді.

а) Під час дихання тварин і людей,

б) виділяється листям рослин,

в) з океанів, морів, річок;

г) під час опадів;

ґ) внаслідок випаровування з водойм, ґрунту4

д) в атмосфери.

^ 6. Як люди дбають про чистоту повітря?

а) Спалюють опале листя;

б) насаджують дерева, куші, трав'янисті рослини:

в) будують повітроочисні споруди.
2 варіант

^ 1.Які речовини забруднюють повітря?

а) Водяна пара; б) пил, сажа, дим.

2. Як у повітря потрапляє кисень?

а) З рослин;

б) з людського організму;

в) з ґрунту

^ 3. Найбільше у повітрі:

а) вуглекислого газу; б) кисню; в) азоту.

4. Кисень:

а) не розчиняється у воді;

б) розчиняється у воді.

5. Повітря сухе, якщо:

а) мало водяної пари; б) жарко; в) багато азоту.

6. Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини?

Виберіть правильні відповіді.

а) З рослин;

б) промислових відходів, відпрацьованих газів,

в) аварій на хімічних заводах, атомних станціях;

г) із забруднених водойм.

7. Властивості води-рідини. Вода-розчинник

І варіант

^ 1. Що становить більшу частину поверхні Землі?

а) Суша; б) сіль; в) вода; г) повітря.

2. Вода у твердому стані --це:

а) водяна пара;

б) сніг;

в) дощ.

^ 3. Вода має такі властивості:

а) текуча, має запах, не має власної форми, прозора, безбарвна;

б) текуча, без запаху, не має власної форми, прозора, безбарвна;

в) текуча, без запаху, не має власної форми, непрозора, безбарвна.

^ 4. Яку особливу властивість має вода при замер­занні?

а) починає стискатися;

б) починає розширюватись.

5. Що відбувається з водою, коли вона проходить крізь товщу землі?

а) Нагрівається; 6) охолоджується; в) очищається; г) забруднюється.

^ 6. Речовини, які розчиняються у воді, називаються:

а) розчинниками;

б) розчином;

в) розчинними у воді.
2 варіант

1. Де на Землі зустрічається вода? Підкресли правильну відповідь.

У ґрунті, у рослинах, у повітрі, в камінцях, у тваринах, у торфі, в нафті, в людині.

2 Вода у рідкому стані - це:

а) водяна пара;

б) іній;

в) туман;

^ 3. Вода у природі перебуває у станах:

а) твердому, рідкому, газоподібному;

б) міцному, рідкому, газоподібному;

в) ) твердому, рідкому, легкому.

^ 4. Вибери правильні відповіді. Природні розчини – це:

а) оцет; б) вода у водоймах; в) мінеральні джерела;

г) сік; ґ) сік рослин; д) чай; е) кров.

5. Які речовини можуть розчинятися у воді?

а) Тверді, рідкі та газоподібні;

б) тільки тверді;

в) тільки рідкі.

^ 6. Яка речовина є розчинною?

а) Пісок;

б) марганцівка;

в) крохмаль.

8. Перетворення води. Кругообіг води в природі

І варіант

^ 1. Що таке перетворення води?

2. Запишіть відповіді: так чи ні.

а) Від розчинених у воді речовин не залежить стан води.
б) Перетворення води із одного стану в інший і переміщення її у природі

називається кругообігом.

в) перетворення води – рідини на пару називають замерзання.

^ 3. Рушійні сили кругообігу води в природі:

а) сила тертя;

б) сила тиску;

в) виштовхувальна сила;

г) сонячна енергія та сила земного тяжіння.

^ 4. Допишіть речення.

З поверхні річки, озера, ставка, моря, океану, а також з рослин вода постійно ...

5.Чому влітку у водоймах стає менше води?

а) Вона випаровується;

б) її випиває худоба;

в) її використовують люди для потреб.

^ 6. Яке значення для людини має вода?2 варіант

1. Що називається кругообігом води в природі?

2. Запишіть відповіді: так чи ні.
1) Більшу частину поверхні Землі займає вода.
2) Вода знаходиться в океанах, морях, річках, озерах, ставках, але під

землею її немає.
3) У повітрі вода одночасно є у рідкому, твердому, газоподібному станах.
3. Водяна пара:

а) легка, прозора, безбарвна;

б) легка, прозора, має блакитний відтінок;

в) легка, непрозора, безбарвна.

^ 4. Перетворення води – рідини на пару називають:

а) замерзання;

б) зникнення;

в) випаровування.

5. Які причини переходу води з одного стану в інший.

а) При нагріванні та замерзанні;

б) зміна пір року;

в) при опадах.

^ 6. Чому воду називають вічною мандрівницею?

а) Мандрує різними країнами; б) постійно переміщу­ється;

в) переходить з одного стану в інший; г) нале­жить до живої природи.

9. Гірські породи. Як гірські породи утворилися в природі.

Що таке корисні копалини

І варіант

^ 1. Що називають гірськими породами?

2. Пісок - - це гірська порода, яка перебуває у:
а) твердому стані; б) рідкому стані; в) газоподібному стані.

3. Виберіть правильну відповідь:

1) нафта утворилася із решток рослин і тварин;

2) нафта утворилася у результаті виверження вулканів;

3) нафта потрапила на Землю з космосу.следующая страница >>