asyan.org
добавить свой файл
1

1.Умій пробудити в собі гнів, злість на себе, якщо тобі чогось не хочеться. Не хочеться — це небезпеч­ний ворог справжнього людського буття. З «не хо­четься», якщо воно вийшло переможцем над «треба», починаються нікчемність і безвілля.

2. Пробуди в собі почуття настороженості, якщо тобі щось здається неможливим, нездійсненним, нез­доланним. Збери всі сили свого духу, щоб неможли­ве стало можливим.

3. Активна ненависть до негідного — подвиг духу.

4.Умій владарювати духом, волею над слабостями свого тіла. Сила людської волі безмежна. Занепад ду­ху в тяжкій життєвій ситуації — це твоя поразка, за­гибель.

5. Гідність мужчини — це заявити про свій біль.

6.Біль, страждання, недуга, якими б сильними і не­відступними вони не були, не повинні стати сильні­шими за твою волю.

7. Найбільша перемога — це перемога над самим собою.

8. Якщо ти вмієш тільки підкорятися волі інших — ти виростеш «тінню» людини. Справжня людина вміє наказувати собі. Це і є вміння жити.

9. Ти станеш справжньою людиною тільки тоді, ко­ли зрозумієш, що таке «важко».

10. Не йди легким шляхом. Іди найважчим! Подо­лання труднощів підносить людину.

11. Постав над собою хоч сто вчителів — вони бу­дуть безсилі, якщо ти сам не зможеш примусити се­бе й вимагати від себе.
1.Негідно будувати своє благополуччя, радощі, втіхи, спокій за рахунок утисків, невлаштованості, горя, хви­лювання іншої людини.

2. Негідно залишати товариша в біді, небезпеці, прохо­дити повз чуже горе, страждання. Моральна глухота і сліпота, здерев’яніння серця — одна з найогидніших вад.

3. Негідно користуватися результатами праці ін­ших, ховатися за чужу спину.

4.Негідно бути боязким, розслабленим; ганебно виявляти нерішучість, відступати перед небезпекою. Хоробрість, відвага — джерело мужності.

5.Негідно давати волю потребам і пристрастям, що ніби вийшли з-під контролю людського духу.

6.Негідно мовчати, коли твоє слово — це чесність, благородство і мужність, а мовчання — легкодухість, підлість.

7. Негідно справжньої людини не тільки обманю­вати, лицемірити, плазувати, підладжуватися під чи­юсь волю, а й не мати власного погляду, втратити своє обличчя.

8. Негідно легковажно кидатися словами, давати нездійсненні обіцянки.

9. Негідною є надмірна жалісливість до самого се­бе, як і безжальне ставлення, байдужість до іншої лю­дини. Негідно бути спокійним і байдужим, коли поряд із тобою важко жінці.

10.Негідне п'янство і обжерливість. Алкоголь затуманює свідомість і дає волю інстинкту, приводячи людину до тварин­ного стану.
1. Не можна сміятися над старістю і старими людь­ми — це величезне блюзнірство.

2. Не можна сперечатися з шановними і дорослими людьми, особливо зі старшими.

3. Не можна ледарювати, коли всі працюють.

4. Не можна виявляти незадоволення тим, що в те­бе немає якоїсь речі, а у товариша є.

5. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі — кращий шматочок на столі, смачнішу цукерку, кращий одяг.

6. Не можна робити того, що осуджують старші.

7. Не можна залишати рідну людину одинокою, особливо матір, якщо в неї немає нікого.

8. Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозво­лу і поради у старших, особливо в діда, не попрощав­шись із ними, не дочекавшись від них побажання щас­ливої дороги.

9. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого.

10.Не можна сидіти, коли стоїть доросла, особливо літ­ня людина, тим більше жінка; не чекай, поки з тобою привітається старший, ти повинен перший привітати його, зустрівшись, а прощаючись, побажати доброго здоров'я.