asyan.org
добавить свой файл
1

1. Основні об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації.

2. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця.

3. Стандарти інформаційної безпеки.

4. Поняття про соціальний інжиніринг. Політика безпеки.

5. Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті.

6. Призначення й використання брандмауера.

7. Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням.

8. Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму.

9. Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

10. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання й отримання повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи.

11. Безкоштовні сервери електронної пошти.

12. Етикет електронної переписки.

13. Огляд середовища текстового процесора.

14. Використання довідкової системи.

15. Таблиці в текстових документах.

16.Використання стилів, поняття про структуру документа.

17. Поняття й принципи побудови векторних зображень.

18. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.

19.Огляд інтерфейсу табличного процесора.

20. Поняття електронної книги, аркушу, клітинки, діапазону клітинок.

21. Методи навігації аркушем і книгою у електронній таблиці

22. Створення й редагування зображення в документах

  1. Формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати.

  2. Різновиди помилок під час уведення даних і формул у електронниій таблиці та способи їх усунення;

  3. Призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

  4. Правила запису абсолютних, відносних та змішаних адрес клітинок і діапазонів клітинок

  5. Правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах

  6. Майстер діаграм

  7. Макроси для автоматизації виконання повторюваних дій у табличному редакторі

30. Способи опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні конструкції.

31. Поняття про булеву логіку.

32.Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження. Вкладені оператори розгалуження.

33. Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з післяумовою та з передумовою. Оператори циклів.

34. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та інших повідомлень, використання інтерактивної дошки.

35. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

36. Спілкування в чатах.

37. Етикет інтерактивного спілкування.

38. Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

39. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Топології комп’ютерних мереж. Мережні протоколи. Телекомунікації.

40. Поняття робочої групи, домена, користувача й сеансу користувача; вхід у мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів.

41. Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Поняття про слайдові, потокові та мультимедійні презентації.

42. Принципи стильового оформлення презентацій.

Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

43. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення.

44. Введення текстової та графічної інформації на слайдах.

45. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів і складні анімаційні ефекти.

46. Анімаційні ефекти зміни слайдів.

47. Використання гіперпосилань та кнопок дії.

48. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

49. Відновлення видалених даних.

50. Пошук інформації на комп’ютері.

51. Запис інформації на оптичні носії.

52. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

53. Зведені таблиці.

54. Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм та їх настроювання.

55. Поняття й призначення систем керування базами даних.

56. Мова запитів SQL: запити на вибірку, додавання та видалення даних. Запити, що вибирають дані з кількох таблиць. Оператори JOIN та IN. Параметризовані запити.

57. Поняття експертної системи.

58. Поняття про веб-сайт, веб-сторінку, структуру сайту.

59. Основні принципи ергономічного дизайну веб-сторінок.

60. Автоматизоване створення й адміністрування форумів і чатів.

61. Поняття веб-журналу й різновиди веб-журналів. Створення й оформлення веб-журналу, публіка­ція повідомлень у веб-журналі та настроювання його параметрів.

62. Мова HTML. Структура гіпертексто­вого документа. Різновиди тегів.

63. Застосовування шаблонів для створення сайтів.

64. Розв’язання рівнянь та систем рівнянь у табличному редакторі.

65. Побудова графіків функцій від однієї змінної у табличному редакторі.