asyan.org
добавить свой файл
1
1. Зразки заяв на отримання дозволу

на укладення угод неповнолітніми за згодою батьків

та їх перереєстрацію

(містять переліки необхідних документів)

1.1. Заява щодо надання дозволу

на відчуження акцій

1.1.1. Заява неповнолітнього

Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська
(прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього)

________________________________________

(дата народження)

________________ ________________________

(адреса проживання)

________________ ________________________

(навчальний заклад)

Заява

За згодою моїх батьків (чи осіб, які їх заміняють) __________________________ ___________________________________________________________________________________________________

прошу Вас дати мені дозвіл на відчуження належних мені на правах особистої власності акцій ___________________________________________________________________________________________________

( назва акціонерного товариства )

згідно сертифікату акцій (виписки (ок) з реєстру) _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

( назва акціонерного товариства )

виданого_________________________________________________________________

( ким виданий)

“____”____________________ р. в кількості __________________________________________ штук

Після відчуження, виручені кошти______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

До заяви додаю:

1.Копія сертифікату акцій, що відчужуються.

2.Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навчального закладу)

4. Акт обстеження житлово-побутових умов дитини (готує соц.педагог школи або гром.інспектор садочка)

5.Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини.

6 .Довідки з місця роботи батьків або довідка ЖЕО про те, що на підставі певного документу особа не працює.

7. Довідка ЖЕО ф.3 про склад сім’ї та займану житлову площу з місця реєстрації дитини.

8. Заява-згода батьків.

9. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей.

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2. Заявникам необхідно визначитись про порядок використання виручених від продажу коштів в інтересах дитини.

3. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.
_____________ _____________________

(дата) (підпис)

_________________________________________________ служби у справах дітей ____________________________

^ 1.1.2. Заява-згода батьків
Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр.____________________________________,

(п і п батька)

гр.____________________________________,

(п і п матері)

______________________________________

(адреса проживання)

конт. тел. ______________________________
З А Я В А

Не заперечуємо проти відчуження належних нашій дитині __________________________________________________________________________________________________, ( п і п дитини) ( дата нар.)

_________________________________________________________________________________________________,

( п і п дитини) ( дата нар.)

які належать на правах особистої власності _____________________________________________________________________________________

( назва акціонерного товариства )

згідно сертифікату акцій (виписки (ок) з реєстру) ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( назва акціонерного товариства )

виданого_________________________________________________________________________________________

( ким виданий)

“____”____________________ р. в кількості __________________________________________ штук

Зобов’язуємось кошти, виручені від продажу акцій _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Зобов’язуємось підтверджуючий документ подати в службу у справах неповнолітніх протягом місяця з дня отримання витягу з розпорядження міського голови.

Про що й розписуємось:

Батько:______________________( підпис)

«___» ______________ 200__ р.

паспорт батька: серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)

Мати: _______________________( підпис)

паспорт матері: серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)
_____________________________________________служби у справах дітей__________ _________________

^ 1.2. Заява щодо надання дозволу на укладення договорів дарування,

купівлі-продажу щодо придбання майна на ім’я дитини

1.2.1. Заява неповнолітнього
Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська
(прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього)

_________________________________________

(дата народження)

_________________________________________

(адреса проживання)

_________________________________________

(навчальний заклад)

ЗаяваПрошу Вас дати мені дозвіл за згодою моїх батьків (чи осіб, які їх заміняють) _____________________ ___________________________________________________________________________________________________

на укладення договору дарування (купівлі-продажу щодо придбання) на моє ім’я ___________ частини кв. _____ в буд. _____ на вул. ________________________ в місті (селі)______________________________________ ___________________________________________________________________________________________________
___________________ ____________________________

(дата) (підпис)
До заяви додаю:

1.Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло, де дитина є власником (співвласником). витяг з реєстру власників (БТІ)

2.Копія технічного паспорта цієї ж квартири.

3. Інформація про стан заборгованості та розрахунків з Ощадбанку (копії відповідних квитанцій) в квартирі, що буде придбана (подарована), та житла, в якому на даний час проживає (зареєстрована, є співвласником) дитина

4.Копія свідоцтва про народження дитини.

5 Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навчального закладу).

6.Копія технічного паспорта квартири, що купується (дарується).

7. Акт обстеження житлово-побутових умов квартири, яка купляється (дарується) (готує соц. педагог школи або гром. інспектор садка)

8 Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини.

9.Довідка ЖЕО ф.3 про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

9. Заява-згода батьків.

10. В разі бажання укласти договір дарування на ім’я дитини необхідно подати заяву дарувальника про його намір; копія його паспорта.

11. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей.

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.

______________________________________ служби у справах дітей ___________________________


^ 1.2.2. Заява-згода батьків

Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр.________________________________________________,

(п і п батька)

гр.________________________________________________,

(п і п матері)

__________________________________________________

(адреса проживання)

конт. тел. ______________________________

З А Я В А

Не заперечуємо проти укладення договору дарування (купівлі-продажу щодо придбання) _________________частини кв. №____ в будинку №______, що на вул.______________________________________, в місті (селі) ________________________________________________________, власником якої на підставі свідоцтва на право власності (чи іншого документа) _____________________________________ _____________________________________________________________________________________

є _________________________________________________________________________________________________
на ім’я неповнолітньої дитини (дітей):

__________________________________________________________________________________________________, ( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

_________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

Батько:______________________( підпис)

паспорт батька: серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)

Мати: _______________________( підпис)

паспорт матері: серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)
_______________________________________служби у справах дітей__________ _________________

^ 1.2.3. Заява дарувальника
Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр.____________________________________,

(п і п заявника)

______________________________________

(адреса проживання)

конт. тел. ______________________________


З А Я В А

Прошу Вашого дозволу на укладення договору дарування ________________________ кв. №____ в будинку №______, що на вулиці __________________________________, в місті (селі) ________________________________________________________, власником якої на підставі свідоцтва на право власності (чи іншого документа) ________________________________________

_____________________________________________________________________________________ є я, _________________________________________________________________________________,

( п і п ) ( дата нар.)

на ім’я дитини (дітей):

_____________________________________________________________________________________, ( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

_________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

Ступінь родинних зв’язків з обдарованим (обдарованими) ___________________________________.
Заявник:______________________( підпис)

«___» ______________ 200__ р.

паспорт : серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)

^ 1.3. Зразок заяви щодо надання дозволу

на відчуження належного дитині житла (майна)

1.3.1. Заява неповнолітнього
Органу опіки і піклування м.Івано-Франківська
(прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього)

__________________________________________

(дата народження)

________________ _________________________

(адреса проживання)

________________ __________________________

(навчальний заклад)

Заява
За згодою моїх батьків (чи осіб, які їх заміняють) __________________________ ___________________________________________________________________________________________________

прошу Вас дати мені дозвіл на укладення договору купівлі-продажу щодо відчуження належної мені ___________ частини кв. _____ в буд. _____ на вул. ________________________________________________ в місті Івано-Франківську___________________________________, яка належить мені на правах спільної сумісної власності згідно із __________________________________________________________________________________

виданого __________________ госпрозрахунковою групою з приватизації (агентством) по приватизації державного житлового фонду на підставі розпорядження міського голови (рішення МВК) _______________________________.

Мої житлові та майнові права будуть забезпечені шляхом придбання на моє ім’я ________________ частини кв. _____ в буд. _______ на вул. ________________________________________________________________

в місті (селі) _______________________________________________________________________________________
^ До заяви додаю:

1.Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло, де дитина є власником (співвласником), витяг з реєстру власників (БТІ)

2.Копія технічного паспорта цієї ж квартири.

3. Інформація про стан заборгованості та розрахунків з Ощадбанку (копії відповідних квитанцій) в квартирі, що буде відчужуватись.

4.Копія свідоцтва про народження дитини.

5 Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навчального закладу).

6. Акт обстеження житлово-побутових умов житла, де проживає дитина (готує соц. педагог школи або гром. інспектор садка)

7. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини.

8. Довідки з місця роботи батьків або довідка ЖЕО про те, що на підставі певного документу особа не працює.

9. Довідка ЖЕО ф.3 про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

10. Заява-згода батьків або осіб, які їх замінюють.

11. Копія технічного паспорта житла, яке батьки зобов’язуються придбати.

12. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей.

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.

_________________ _____________________________

(дата) (підпис)

__________________________________________ служби у справах дітей ___________________________________

^ 1.3.2. Заява-згода батьків

Органу опіки і піклування м.Івано-Франківська

гр.________________________________________________,

(п і п батька)

гр.________________________________________________,

(п і п матері)

конт. тел. ______________________________


З А Я В А

Не заперечуємо проти укладання договору купівлі-продажу щодо відчуження належної нашій неповнолітній дитині (дітям)

__________________________________________________________________________________________________, ( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)
___________частини кв.____ в буд.____ на вул.._____________________________________ в м.Івано-Франківську __________________________________________________________________________________________________.
Зобов’язуємось забезпечити житлові та майнові права дитини (дітей) шляхом придбання на (її) їх ім’я ________________ частини кв.______ в буд._____ на вул.______________________________________ в місті (селі) ____________________ ______________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________________________________
Зобов’язуємось підтверджуючий документ подати в службу у справах дітей протягом місяця з дня отримання витягу з розпорядження міського голови.
Батько:______________________( підпис)

«___» ______________ 200__ р.

паспорт батька: серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)

Мати: _______________________( підпис)

«___» _____________200_ р.

паспорт матері: серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)
___________________________________________служби у справах дітей__________ ____________________

^ 1.4. Зразок заяви щодо надання

дозволу на перереєстрацію

1.4.1. Заява неповнолітнього

Органу опіки і піклування м.Івано-Франківська
(прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього)

__________________________________________

(дата народження)

_________________________________________

(адреса проживання)

__________________________________________

(навчальний заклад)

Заява
За згодою моїх батьків (чи осіб, які їх заміняють) __________________________ ___________________________________________________________________________________________________

прошу Вас дати мені дозвіл на зняття мене з реєстрації за адресою:

місто______________________________________________________________________________________________, вул.___________________________________________________________________________, буд. _____ кв._______

на та на реєстрацію в місті (селі) _____________________________________________________________________ ,

__________________________________________________________________________________________________

вул._________________________________________, буд.________, кв.____________.

______________________ _____________________

(дата) (підпис)

До заяви додаються наступні документи:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навчального закладу).

3. Акт обстеження житлово-побутових умов житла, де проживає дитина (готує соц. педагог школи або гром. інспектор садка)

4. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини.

5. Довідки з місця роботи батьків або довідка ЖЕО про те, що на підставі певного документу особа не працює.

6. Довідка ЖЕО ф.3 про склад сім’ї та займану житлову площу з місця реєстрації дитини.

7. Довідка ЖЕО (сільської ради) про фактичний склад сім’ї та займану житлову площу приміщення, де дитина буде зареєстрована.

8. Документ, що засвідчує власника квартири, де дитина зареєстрована.

9. Заява власника житла до органу опіки і піклування м.Івано-Франківська про згоду на реєстрацію дитини та її батьків; копія його паспорта

10. У разі виїзду сім’ї за межі України, документи, які підтверджують даний факт.

11. Заява-згода батьків або осіб, які їх замінюють.

12. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей.

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2.. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.

3. Надання дозволу на перереєстрацію з неприватизованої квартири розглядається виключно за умови попереднього забезпечення дитини правом власності на житло (в тому числі інше житло).


_______________________________________________ служби у справах дітей _____________________________
^ 1.4.2. Заява-згода батьків

Органу опіки і піклування м.Івано-Франківська

гр.________________________________________________,

(п і п батька)

гр.________________________________________________,

(п і п матері)

конт. тел. ______________________________

З А Я В А

Не заперечуємо проти зняття з реєстрації з квартири №____ в будинку №______, що на вулиці ____________________________________________________________________________в місті Івано-Франківську _________________________________________________________________________________________________

неповнолітніх дітей (дитини):
( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

_________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

та на (їх, його, її) реєстрацію в квартирі №_____ в будинку №______, що на вулиці _________________________ ______________________________________ в місті (селі) _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

у зв’язку з _________________________________________________________________________________________
Про що й розписуємось:
Батько:______________________( підпис)

___ ______________ 200__ р. паспорт батька: серія _____ № ____________
___________________________________________

( ким виданий) ______________________

( коли)
Мати: _______________________( підпис)

паспорт матері: серія _____ № _____________
___________________________________________

( ким виданий) _______________________

( коли)


_______________________________________________служби у справах дітей ___________________________

^ 1.5. Зразок заяви щодо надання дозволу на укладення

договору купівлі-продажу (дарування, міни) житла, право

користування (спільної сумісної власності) яким мають діти
^ 1.5.1. Заява особи (майбутнього власника),

яка має бажання укласти такий договір
Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр._________________________________________________

(п і п заявника)

__________________________________________________

(адреса проживання)

___________________________________________________

(місце праці)

конт. тел. _____________________________________________
ЗАЯВА

Прошу Вашого дозволу на укладення між мною та _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

договору купівлі-продажу (дарування, міни) житла на моє ім’я за адресою:
місто (село)_____________________________________________________________________________________

вул.________________________________________________, будинок _________, квартира__________________, право спільної сумісної власності на яку (право користування якою) має неповнолітній (-я, -ні):
________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

Зобов’язуюсь

  1. після укладення такого договору зберегти за дитиною її майнові та житлові права в даному житлі;

  2. подати згідно визначеного розпорядженням міського голови терміну підтверджуючі документи.

До заяви додаю:

1.Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло, де дитина є співвласником або має правок користування житлом, витяг з реєстру власників (БТІ).

2.Копія технічного паспорта цієї ж квартири.

3. Інформація про стан заборгованості та розрахунків з Ощадбанку (копії відповідних квитанцій) в квартирі, щодо якої буде укладений договір.

4.Копія свідоцтва про народження дитини.

5.Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навч. закладу)

6.Акт обстеження житлово-побутових умов квартири, щодо якої буде укладатись даний договір (готує соц.педагог школи або гром.інспектор садочка)

7. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини.

8. Довідка ЖЕО ф.3 про склад сім’ї та займану житлову площу з місця реєстрації дитини.

9. Заява-згода батьків, неповнолітнього.

10. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків, дітей та заявника

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.
Заявник:______________________( підпис)

«___» ______________ 200__ р.

паспорт : серія _____ № ___________

____________________________________________

( ким виданий)

_______________________

( коли)

_________________________________________служби у справах дітей ___________ ___________________


^ 1.5.2. Заява-згода батьків, неповнолітнього
Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр._________________________________________________

(п і п батька)

гр. ________________________________________________

(п і п матері)

гр._________________________________________________

(п і п неповнолітнього)

гр._________________________________________________

(п і п неповнолітнього)

конт. тел. _____________________________________________

З А Я В А
Не заперечуємо проти укладення між _____________________________________________________________ та ______________________________________________________________________________________________

договору купівлі-продажу (дарування, міни) житла за адресою:
місто (село)_____________________________________________________________________________________

вул.________________________________________________, будинок _________, квартира__________________, право спільної сумісної власності на яку (право користування якою) має неповнолітній (-я, -ні):
________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

Зобов’язуємось

  1. після укладення такого договору зберегти за дитиною її майнові та житлові права в даному житлі;

  2. подати згідно визначеного розпорядженням міського голови терміну підтверджуючі документи.

Про що й розписуємось:

Неповнолітній______________________________________

(піп дитини)

__________________________________________________

(місце навчання)

____________________________________

(підпис)

Неповнолітній______________________________________

(піп дитини)

__________________________________________________

(місце навчання)

____________________________________

(підпис)


Батько:______________________( підпис)

паспорт батька: серія _____ № ____________

___________________________________________

( ким виданий) ______________________

( коли)

Мати: _______________________( підпис)

паспорт матері: серія _____ № ___________

___________________________________________

( ким виданий) _______________________

( коли)

_________________________________________служби у справах дітей ___________ ___________________
^ 1.6. Зразок заяви щодо надання дозволу на укладення

договору про припинення права на аліменти на дитину

у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно

^ 1.6.1. Заява батьків

Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр._________________________________________________

(п і п батька)

гр. ________________________________________________

(п і п матері)

конт. тел. _____________________________________________

З А Я В А
Просимо дати дозвіл на укладення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно, а саме:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, розташованого за адресою:

місто (село)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, на ім’я дитини (дітей):

________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

^ До заяви додаємо:

1.Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло (майно), щодо якого буде укладатися угода; витяг з реєстру власників (БТІ).

2.Копія технічної документації на житло (майно), щодо якого буде укладатись угода.

3. Інформація про стан заборгованості та розрахунків з Ощадбанку (копії відповідних квитанцій) в житлі, щодо якої буде укладений договір.

4.Копія свідоцтва про народження дитини.

5 Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навчального закладу).

6. Акти обстеження житлово-побутових умов квартири, щодо якої буде укладатись даний договір, та житла, в якому фактично проживає дитина (готує соц. педагог школи або гром. інспектор садка).

7. Документ щодо вартісної оцінки нерухомого майна, на яке переходить право власності дитини.

8. Копія свідоцтва про розлучення батьків.

9. Довідка ЖЕО ф.3 з місця реєстрації дитини.

10. Заява-згода неповнолітнього.

11. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків.

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.

Про що й розписуємось: Батько:______________________( підпис)

___ ______________ 200__ р. паспорт батька: серія _____ № ____________

___________________________________________

( ким виданий) ______________________

( коли)

Мати: _______________________( підпис)

паспорт матері: серія _____ № ___________

___________________________________________

( ким виданий) _______________________

( коли)
_________________________________________служби у справах дітей ___________ ___________________

^ 1.6.2. Заява-згода неповнолітнього.

Органу опіки і піклування м.Івано-Франківська
(прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього)

__________________________________________

(дата народження)

_________________________________________

(адреса проживання)

__________________________________________

(навчальний заклад)

Заява


Не заперечую проти укладання договору про припинення права на аліменти на моє ім’я у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно, а саме:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, розташованого за адресою:
місто (село)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.


______________________ _____________________

(дата) (підпис)


_________________________________________служби у справах дітей ___________ ___________________

^ 1.7. Зразок заяви щодо надання дозволу

на оформлення кредиту під заставу

нерухомого майна, право власності

(користування) яким має дитина
^ 1.7.1. Заява неповнолітнього
Органу опіки і піклування м.Івано-Франківська
(прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього)

__________________________________________

(дата народження)

_________________________________________

(адреса проживання)

__________________________________________

(навчальний заклад)

ЗаяваЗа згодою моїх батьків (чи осіб, які їх заміняють) ______________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

прошу дати дозвіл на оформлення кредиту під заставу нерухомого майна за адресою:

місто (село) _____________________________________________________________________________________

вул. __________________________________________________________________________________________.

право власності на яке згідно _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ,

або право користування яким я маю.
^ Мої майнові та житлові права забезпечені шляхом придбання (дарування) на моє ім’я ______ частини кв._________ в буд. _____________на вул.____________________________________________________________

в місті (селі) ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

згідно ______________________________________________, посвідченого _________________ р. __________ нотаріусом _____________________________________________________________________________________ за Р/№___________________.
^ До заяви додаю:

1.Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло (майно), щодо якого буде укладатися угода; витяг з реєстру власників (БТІ).

2.Копія технічної документації на житло (майно), щодо якого буде укладатись угода.

3. Інформація про стан заборгованості та розрахунків з Ощадбанку (копії відповідних квитанцій) в житлі, щодо якої буде укладений договір.

4.Копія свідоцтва про народження дитини.

5 Довідка зі школи, садка (отримується в приймальні навчального закладу).

6. Акт обстеження житлово-побутових умов квартири, щодо якої буде укладатись даний договір (готує соц. педагог школи або гром. інспектор садка)

7. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини.

8. Довідка ЖЕО ф.3 про склад сім’ї та займану житлову площу з місця реєстрації дитини.

9. Заява-згода батьків.

10. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей.

Примітка: 1.Батькам дитини під час прийому необхідно при собі мати паспорти для встановлення їх особи .

2. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі.

______________________ _____________________

(дата) (підпис)

_________________________________________служби у справах дітей ___________ ___________________

^ 1.7.2. Заява-згода батьків
Органу опіки та піклування м.Івано-Франківська

гр._________________________________________________

(п і п батька)

гр. ________________________________________________

(п і п матері)

конт. тел. _____________________________________________

З А Я В А
Не заперечуємо проти оформлення кредиту під заставу нерухомого майна за адресою:

місто (село) _____________________________________________________________________________________

вул. __________________________________________________________________________________________.

право власності на яке згідно _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ,

або право користування яким має неповнолітній:

________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

( п і п дитини) ( дата нар.)

________________________________________________________________________________________________

( п і п дитини) ( дата нар.)

^ Майнові та житлові права дитини (дітей) забезпечені шляхом придбання (дарування) на її (їх) ім’я ______ частини кв._________ в буд. _____________на вул._______________________________________________________

в місті (селі) _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

згідно ______________________________________________, посвідченого _________________ р. __________ нотаріусом _____________________________________________________________________________________ за Р/№___________________.

Про що й розписуємось: Батько:______________________( підпис)

___ ______________ 200__ р. паспорт батька: серія _____ № ____________

___________________________________________

( ким виданий) ______________________

( коли)

Мати: _______________________( підпис)

паспорт матері: серія _____ № ___________

___________________________________________

( ким виданий) _______________________

( коли)
_________________________________________служби у справах дітей ___________ ___________________