asyan.org
добавить свой файл
1
Білет 1

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- біотичні екофактори

- екологічна ніша

- популяційні хвилі

- біоценоз

- міксотрофи
2. Сформулювати правило відносної незалежності адаптацій.

II рівень


 1. Що таке популяція? Як вони виникають? Показники популяцій.

 2. Порівняти поняття біогеоценоз та екосистема. Структура біогеоценозів.Білет 2

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- екологічний фактор

- вид

- мікробоценоз

- біогеоценоз

- редуценти
2. Сформулювати закон оптимуму.

II рівень


 1. Поняття про популяційні хвилі. Класифікація.

 2. Що таке ланцюг живлення? Навести приклади ланцюгів живлення. Правило екологічної піраміди.Білет 3

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- екологія

- обмежувальний фактор

- гомеостаз популяції

- автотрофи

- ланцюг живлення
2. Сформулювати правило екологічної індивідуальності.

II рівень


 1. Екологічна характеристика виду. Поняття про екологічну нішу.

 2. Поняття про біоценоз. Структури біоценозу.Білет 4

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- абіотичний екофактор

- популяція

- фітоценоз

- продуценти

- трофічний рівень
2. Сформулювати правило екологічної піраміди.

II рівень
1. Закономірності впливу екологічних факторів.

2. Що таке біоценоз? Склад біоценозу. Характеристики.

Білет 5

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- антропогенний фактор

- гетеротрофи

- екосистема

- консументи

- екологічна піраміда
2. Сформулювати правило відносної незалежності адаптації.

II рівень


 1. Що таке екологія? Поняття про екологічні фактори. Класифікація екофакторів.

 2. Що таке популяція? Структури популяцій.Білет 6

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- біотичні екофактори

- екологічна ніша

- популяційні хвилі

- біоценоз

- міксотрофи
2. Сформулювати правило відносної незалежності адаптацій.

II рівень


 1. Що таке популяція? Як вони виникають? Показники популяцій.

 2. Порівняти поняття біогеоценоз та екосистема. Структура біогеоценозів.


Білет 7

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- екологічний фактор

- вид

- мікробоценоз

- біогеоценоз

- редуценти
2. Сформулювати закон оптимуму.
II рівень


 1. Поняття про популяційні хвилі. Класифікація.

 2. Що таке ланцюг живлення? Навести приклади ланцюгів живлення. Правило екологічної піраміди.Білет 8

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- екологія

- обмежувальний фактор

- гомеостаз популяції

- автотрофи

- ланцюг живлення
2. Сформулювати правило екологічної індивідуальності.

II рівень


 1. Екологічна характеристика виду. Поняття про екологічну нішу.

 2. Поняття про біоценоз. Структури біоценозу.


Білет 9

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- абіотичний екофактор

- популяція

- фітоценоз

- продуценти

- трофічний рівень
2. Сформулювати правило екологічної піраміди.

II рівень
1. Закономірності впливу екологічних факторів.

2. Що таке біоценоз? Склад біоценозу. Характеристики.

Білет 10

I рівень
1. Дати поняття термінам:

- антропогенний фактор

- гетеротрофи

- екосистема

- консументи

- екологічна піраміда
2. Сформулювати правило відносної незалежності адаптації.

II рівень


 1. Що таке екологія? Поняття про екологічні фактори. Класифікація екофакторів.

 2. Що таке популяція? Структури популяцій.