asyan.org
добавить свой файл
1
варіант № 1


Пропонуємо Вам виконати завдання тесту за 180 хвилин. Приблизно стільки часу відводиться абітурієнтам на вико­нання тестових завдань (у середньому — хвилина часу на одне тестове завдання). Ще краще буде, якщо Ви зможете виконати тест за 45-50 хвилин.

Тест складається із двох типів завдань. За виконання закритих тестових завдань (1-55) можна отримати макси­мально 55 балів. Завдання 56-60 є напіввідкритими (потрібно вписати коротку абсолютно конкретну відповідь), відкрити­ми із розгорнутою відповіддю та власним висловлюванням (твором). Оцінюватися всі вони можуть так: за правильне виконання завдань 56-58 Ви можете отримати ще по 1 балу за кожне; за завдання 60 — 2 бали. Тобто за виконання завдань 1-59 можна отримати 60 балів. Ще 12 балів — за написання власного висловлювання (твору). Тобто максимальний бал, який можна отримати за виконання запропонованого тесту — 72 бали. Його досить легко перевести у 12-бальну шкалу:

1

2

3

1

5

6

7

8

9

10

11

12

0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

55-60

61-66

67-72

З таблиці видно, що тестування дає можливість отрима­ти високий бал і не за ідеальну роботу, проте роботи, за які можна виставити 67-72 бали, будуть, безумовно, найкра­щими і вартими такої високої оцінки. Адже під час такого важливого тестування учасники, як правило, обмежені в часі і не мають жодних допоміжних матеріалів, тому мають право на незначні недоліки.

Хоча основний позитив незалежних тестових випробу­вань у тому, що всі його учасники опиняються в однакових умовах.
Завдання 1 -49 мають одну правильну відповідь. Позначте її в бланку згідно з інструкцією.

1. Виберіть прізвище письмен­ника, якого називали «вели­ким сонцепоклонником»:

А. Г. Сковорода;

Б І. Котляревський;

В І. Франко;

Г М. Коцюбинський;

Д В. Стефаник.

2. Упізнайте, про кого сказано: Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди. Поки сонце в небі сяє, Тебе не забудуть.

А Т. Шевченка;

Б Г. Сковороду;

В І. Котляревського;

Г І. Франка;

Д О. Довженка.

3. Виберіть прізвище письмен­ника, який був ініціатором літе­ратурної дискусії 1925-1928 pp.:

А М. Куліш;

Б А. Головко;

В М. Хвильовий;

Г І. Кочерга;

Д Є. Маланюк.

4. Укажіть, яка пісня належить перу Д. Павличка:

А «Рушничок»;

Б «Стежина»;

В «Вчителько моя»;

Г «Лебеді материнства»;

Д «Два кольори».

5. Укажіть, героїня якого твору каже залицяльнику: «Знайся кінь з конем, а віл з волом»:

А «Енеїда» І. Котляревського;

Б «Конотопська відьма»

Г. Квітки-Основ'яненка:

В «Салдатський патрет» Г. Квітки-Основ'яненка;

Г «Відьма» Т. Шевченка;

Д «Наталка Полтавка» І. Котляревського.

6. Виберіть твір, у якому І. Ко­черга звертається до теми боротьби людей за свої права:

А «Народний Малахій»;

Б « Ярослав Мудрий»;

В «Майстри часу»;

Г «Маклена Ґраса»;

Д «Свіччине весілля».

7. Укажіть, хто автор поетичного твору, рядки з якого подано нижче:

Слово, чому ти не твердая криця,

Що серед бою так ясно іскриться.

А Т. Шевченко;

Б Л. Українка;

В І. Франко;

Г М. Рильський;

Д А. Малишко.

8. Виберіть прізвище письмен­ника, який є автором поетич­ного циклу «Рубаї»:

А І. Драч;

Б В. Стус;

В Д. Павличко;

Г Л. Костенко;

Д М. Бажан.

9. Виберіть прізвище письменни­ка, який є автором циклу поезій «Мандрівка по цвинтарю»:

А В. Симоненко;

Б В. Стус;

В Л. Костенко;

Г П. Тичина;

Д І. Франко.

10. Укажіть, хто автор поетичних рядків:

Я син народу, що вгору йде,

Хоч був запертий в льох.

Мій поклик — праця, щастя і свобода.

Я є мужик. Пролог — не епілог...

А Т. Шевченко;

Б І. Франко;

В Д. Павличко;

Г О. Олесь;

Д П. Тичина.

11. Укажіть, кому належать слова:

Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає!

А Марусі Чурай з одноймен­ного роману Л. Костенко;

Б Оксані з драми Лесі Україн­ки «Бояриня»;

В Олені Ляуфлер з повісті О. Кобилянської «Людина»;

Г Оксані з поеми М. Бажана «Політ крізь бурю»;

Д Мавці з драми Лесі Українки «Лісова пісня».

12. Укажіть, хто автор поетич­них рядків:

А люди, слухаючи їх, ридали...

Не усміхались навіть крадькома;

Напевне, дуже добре пам'ятали,

Що здох тиран, але стоїть тюрма!

А І. Драч;

Б Л. Костенко;

В Б. Олійник;

Г Д. Павличко;

Д В. Симоненко.

13. Укажіть, з якого циклу віршів Лесі Українки рядки:

Місяць яснесенький

Промінь тихесенький кинув до нас,

Спи, мій малесенький, пізній бо час.

А «Мелодії»;

Б «Подорож до моря»;

В «Сльози-перли»;

Г «Сім струн»;

Д «Романси».

14. Укажіть, що саме виражає Азазель у поемі «Мойсей»:

А Злагоду;

Б Упевненість;

В Сумніви;

Г Злочин;

Д Темряву.

15. Укажіть, як критики назива­ють творчість Л. Костенко:

А Поезією кохання;

Б Поезією боротьби;

В Поезією природи;

Г Поезією мислення;

Д Поезією жінки.

16. Виберіть героя повісті «Марія», який протягом твору суттєво перероджується (від зарозумілого ледацюги до справжнього господаря):

А Гнат;

Б Корній;

В Марія;

Г Максим;

Д Лаврін.

17. Виберіть твір, у якому провідними є мотиви любові і внутрішньої свободи:

А Поема Лесі Українки «Бояриня»;

Б Повість О. Кобилянської «Людина»;

В Новела М. Хвильового «Мати»;

Г Кіноповість О. Довженка «Україна в огні»;

Д Поема Лесі Українки «Лісова пісня».

18. Виберіть твір Т. Шевченка, у якому присутній мотив-міфологема:

А Поема «Наймичка»;

Б Поема «Гайдамаки»;

В Балада «Причинна»;

Г Поезія «Заповіт»;

Д Поезія «Мені тринадцятий минало...»

19. Виберіть мотив, який єднає твори «Fata morgana», «Зем­ля», «Хіба ревуть воли...»:

А Землі;

Б Збагачення;

В Кохання;

Г Боротьби;

Д Мрії.

20. Виберіть ідею, довкола якої О. Довженко розгортає основну сюжетну лінію кіноповісті «Земля»:

А Індустріалізації;

Б Голодомору;

В Колективізації села;

Г Революційних перетворень;

Д Післявоєнної відбудови.

21. Укажіть конфлікт, що має місце серед тих, про які йдеться в романі О.Гончара «Людина і зброя»:

А Людини і влади;

Б Ідеалів;

В Систем;

Г Батьків і дітей;

Д Людини і техніки.

22. Укажіть твір, у якому йдеться про конфлікт батьків і дітей:

А Роман І. Багряного «Тигролови»;

Б Роман О. Гончара «Собор»;

В П'єса М. Куліша «Патетична соната»;

Г Повість І. Франка «Перехресні стежки»;

Д П'єса І. Карпенка-Карого «Сава Чалий».

23. Укажіть твір, у якому постає проблема роздвоєння особистості і поступової втрати людяності:

А «Мати» М. Хвильового;

Б «Я (Романтика)» М. Хвильового;

В «В житах» Г. Косинки;

Г «Майстер корабля» Ю. Яновського;

Д «Зачарована Десна» О. Довженка.

24. Укажіть твір, який випадає з логічного ряду:

A «De libertate» Г. Сковороди;

Б «Стоїть в селі Суботові» Т. Шевченка;

В «Великий льох» Т. Шевченка;

Г «Чорна рада» П. Куліша;

Д «Хмари» . І. Нечуя-Левицького.

25. Виберіть прізвище пись­менника, який є представ­ником сентименталізму?

А І. Вишенський;

Б І. Котляревський;

В Г. Сковорода;

Г Г. Квітка-Основ'яненко;

Д Т. Шевченко.

26. Назвіть стиль, для якого характерний підвищений інтерес до людського почуття, емоційного сприйняття:

А Готика;

Б Бароко;

В Романтизм;

Г Класицизм;

Д Сентименталізм.

27. Виберіть твір, який є яскравим зразком сентимен­талізму в українській літературі:

А «Маруся» Л. Боровиковського;

Б «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненки;

В «Катерина» Т. Шевченка;

Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського;

Д «Горпина» Марка Вовчка.

28. Назвіть стиль характер­ам О ний для ранньої творчості Т. Шевченка:

А Бароко;

Б Класицизм;

В Сентименталізм;

Г Романтизм;

Д Доби Реформації.

29. Виберіть стиль, характерною ознакою якого є бажан­ня наблизити ідеал до дійсності:

А Бароко;

Б Імпресіонізм;

В Неоромантизм;

Г Соцреалізм;

Д футуризм.

30. Виберіть жанр, характерною ознакою якого є гли­бокий психологізм:

А Роман;

Б Повість;

В Оповідання;

Г Новела;

Д Есе.

31. Виберіть стиль, характерною ознакою якого є звер­нення до античності:

А Бароко;

Б Романтизм;

В Неоромантизм;

Г Класицизм;

Д Готика.

32. Виберіть назву ліричного жанру роздуму, само­заглиблення:

А Медитація;

Б Верлібр;

В Пастораль;

Г Експресія;

Д Філософська лірика.

33. Визначте жанр поезії за поданим уривком:

Сніг лягав пелюстками вишень.

В срібні сурми виспівував січень.

Ви пройшли крізь той сонячний день

Повз життя моє, мов Беатріче.

А Пейзажна лірика;

Б Інтимна лірика;

В Патріотична лірика;

Г Філософська лірика;

Д Громадянська лірика.

34. Укажіть поняття, яке випадає з логічного ряду:

А Пісня;

Б Байка;

В Вірш;

Г Казка;

Д Легенда.

35. Виберіть жанр, який є ліричним

А Роман;

Б Пісня;

В Новела;

Г Дума;

Д Поема.

36. Визначте, чим є загибель Катерини з однойменної поеми Т. Шевченка:

А Постпозицією;

Б Зав'язкою;

В Кульмінацією;

Г Розв'язкою;

Д Експозицією.

37. Продовжіть висловлювання:

«Своєрідність композиції новели В. Стефаника «Новина» полягає в тому, що вона починається із...»

А Експозиції;

Б Зав'язки;

В Розв'язки;

Г Кульмінації;

Д Діалогу.

38. Укажіть, яке з понять випадає з логічного ряду:

А Зав'язка;

Б Експозиція;

В Кульмінація;

Г Композиція;

Д Розв'язка.

39. Укажіть, яку кількість рядків має катрен:

А 3 рядки;

Б 4 рядки;

В 8 рядків;

Г 14 рядків;

Д 16 рядків.

40. Визначте особливості римування уривка з п'єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»:

Дзвенять мечі, щити! Гримить труба,

І батька меч, як блискавка разюча,

А зверху стріли носяться, мов тучі,

В усіх кінцях просіки проруба!

А Перехресне;

Б Паралельне;

В Опоясуюче;

Г Білий вірш.

41. Визначте віршовий розмір ТГ І наведених нижче рядків поезії Є. Маланюка:

Так зродився ти з хвиль

злото-синіх космічних вібрацій,

Метеором огнистим ударив в дніпровські степи

І, здавалося, — вріс.

І над плугом схилився до праці,

І вже мріяло серце про сонцем налиті снопи...

А Ямб;

Б Хорей;

В Анапест;

Г Дактиль;

Д Амфібрахій.
^ У завданнях 42-46 потрібно визначити яскраво вираже­ний троп.

42. У Люди — прекрасні.

Земля — мов казка.

Кращого сонця ніде нема. (В. Симоненко)

А Метафора;

Б Епітет;

В Синекдоха;

Г Літота;

Д Уособлення.

43. Снігом віяло під вечір,

Мов земля попала в сак,

Скрикнув гостро в порожнечі

Ранок білий, мов гусак. (Д. Павличко)

А Перифраза;

Б Порівняння;

В Оксиморон;

Г Синекдоха;

Д Метафора.

44. У вас язики — можна коси мантачити,

Або замітати манеж! (В. Симоненко)

А Розгорнута метафора;

Б Перифраза;

В Метонімія;

Г Порівняння;

Д Епітет.

45. Спокійний, самотній, сідав десь на ґанку порожнього дому й дивився, як будувалась ніч.

А Епітет;

Б Порівняння;

В Алегорія;

Г Метафора;

Д Перифраза.

46. Нікого так я не люблю, як вітра вітровіння.

А Епітет;

Б Порівняння;

В Метафора;

Г Анафора;

Д Тавтологія.

47. Укажіть, як називається стилістичний прийом, за­снований на повторенні окремих звуків, слів чи словосполучень на початку віршових рядків чи строф:

А Алюзія;

Б Анафора;

В Асонанс;

Г Тавтологія;

Д Епіфора.

48. Визначте, який стилістичний прийом яскраво вира­жено в рядках:

Скільки ніжності в Ваших долонях,

Скільки зоряних в зорі казок....

Знов палаю в солодкім полоні,

Знов Сахара, жага і пісок.

А Антитеза;

Б Паралелізм;

В Уособлення;

Т Полісиндетон;

Д Тавтологія.

49. Визначте, який стилістичний прийом яскраво вира­жено в рядках:

Вже жовтий жовтень гетьманує

В останнім золоті життя.

А Паралелізм;

Б Анафора;

В Антитеза;

Г Асиндетон;

Д Тавтологія.
^ У завданнях 50-52 потрібно вибрати всі правильні відповіді(їх має бути більше, ніж одна)

50. Виберіть твори, автором яких є О. Довженко:

А «Тронка»;

Б «Земля»;

В «Аероград»;

Г «Місто»;

Д «Звенигора»;

Е « Поема про море ».

51. Виберіть тропи та стилістичні засоби, які використав автор поетичних рядків:

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

А Анафора;

Б Епітет;

В Порівняння;

Г Риторичні фрази;

Д Метафора;

Е Тавтологія.

52. Виберіть твори, у яких про­відною є ідея боротьби за права людини:

А «Патетична соната» М. Куліша;

Б. «Перехресні стежки» І. Франка;

В. «Майстер корабля» Ю. Яновського;

Г «Бояриня» Лесі Українки;

Д. «Свіччине весілля» І. Кочерги;

Е. «Людина» О. Кобилянської.

^ Завдання 53-55 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповід­ник, позначений буквою, і впишіть її в таблицю.

53. Установіть відповід­ність між поетичними творами та назвами поетич­них циклів, до складу яких вони входять:

 1. «Тричі мені являлася любов».

 2. «Стояла я і слухала весну».

 3. «Земле, моя всеплодющая мати».

4. «Червона калина, чого в лузі гнешся?..»

 1. «Садок вишневий коло хати».

А Цикл «Сім струн» (Леся Українка);

Б Цикл «Веснянки» (І. Франко);

В Збірка «Мій ізмарагд» (І. Франко);

Г Збірка «Зів'яле листя» (І. Франко);

Д Цикл «В казематі» (Т. Шевченко);

Е Цикл «Давидові псалми» (Т. Шевченко); Є Цикл «Мелодії» (Леся Українка)

54. Установіть відповідність між тропами та їх назвами:

 1. Україна мовить.

 2. У небі місяць смутний.

 3. Тумани смутку сплять на дні проваль.

 4. Втопитися у морі сліз.

 5. То не химери, а сумна реальність.

А Епітет

Б Метафора;

В Порівняння;

Г Персоніфікація;

Д Метонімія;

Е Гіпербола;

Є Синекдоха;

Ж Оксиморон.

55. Установіть відповідність між назвами художніх творів та стиля

 1. «Камінний хрест» В. Стефаника.

 2. «Чорна рада» П. Куліша.

 3. «Лісова пісня» Лесі Українки.

 4. «Людина» О. Кобилянської.

 5. «Я (Романтика)» Мі Хвильо­вого.

 6. «Інститутка» Марка Вовчка.

А Реалізм;

Б Сентименталізм;

В Неокласицизм;

Г Романтизм;

Д Імпресіонізм;

Е Неоромантизм;

Є Експресіонізм;

Ж Неореалізм.


Завдання 56, 57 є напіввідкритими. Вони не мають варіантів відповідей. їх Ви повинні знайти самостійно і вписати кожну літеру чи цифру відповіді в окрему клітинку. Відповіді до завдань 56-60 запишіть у окремий, спеціально для цього призначений Бланк Б.

56. Пригадайте автора першого в українській літературі фантастич­ного роману і запишіть його прізвище в клітинках:57. Запишіть у клітинки дату, від якої бере початок історія нової української літератури:
^ Завдання 58, 59 потребують відкритих коротких відповідей.

58. Дайте визначення сине­кдохи:
59. Утворіть метафору із сло­вом вітер:
Завдання 60 передбачає написання власного висловлю­вання (твору) на визначену тему.

60. Напишіть твір на одну з тем:

 1. Українські народні пісні та думи;

 2. Жіночий ідеал Ольги Кобилянської (за повістями «Людина» і «Царівна»);

 3. Поетичне осмислення гармонійної єдності людини й природи в поезії Богдана-Ігоря Антонича.

Наводьте переконливі аргументи на підтвердження своїх думок, ілюструйте їх прикладами з творів, про які пишете.