asyan.org
добавить свой файл
1
ГОРЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління освіти

НАКАЗ
08.04.2011 р. м. Горлівка № 308

Про посилення безпеки під час

занять та заходів з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах


Відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 521 „Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.08.2010 р. за № 651/17496, згідно з наказом управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 25.03.2011р. № 212 „Про посилення безпеки під час занять та заходів з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах”, з метою поліпшення здоров'я учнівської молоді та профілактики травматизму під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Взяти під особистий контроль виконання Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (далі – Правил), які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 521 „Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.08.2010 р. за № 651/17496.

1.2. Забезпечити проведення уроків фізичної культури в 1-11-х класах, занять у спортивних гуртках та секціях учителями фізичної культури або особами, які мають спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції.

1.3. Систематично здійснювати моніторинг проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.4. Забезпечити проведення уроків фізичної культури, занять у спортивних гуртках та секціях відповідно до вимог „Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

1.5. Зобов’язати учителів фізичної культури, тренерів, керівників гуртків, груп та секцій не допускати до уроків фізичної культури, спортивних змагань різних рівнів учнів, які не пройшли обов’язкового медико-профілактичного огляду. Посилити систематичний контроль за проведенням щорічних медичних оглядів та здійсненнями медико-педагогічного моніторингу фізичного виховання.

1.6. Забезпечити проведення уроків фізичної культури с учнями 10-11-х класів окремо з хлопцями та дівчатами відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.02.2002 р. № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділів класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.

1.7. Розробити, ввести в дію та переглядати один раз на п’ять років Правила поведінки учнів (вихованців) в спортивному залі та на спортивному майданчику, Інструкції з безпеки учнів (вихованців) під час уроків фізкультури, спортивно-масових заходів, занять в спортивних гуртках (секціях).

1.8. Забезпечити місця занять з фізичної культури та спорту аптечкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою) з відповідним набором медикаментів. Спортивні зали у прилеглих до них рекреаціях обладнати пінним або порошковим вогнегасником у кількості не менше двох на приміщення.

1.9. Переглянути вимоги правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах на відповідність до ІІІ розділу наказу МОН України від 01.06.2010 р. № 521 „Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури а спорту в загальноосвітніх навчальних закладах”.

2. Головному спеціалісту управління освіти міської ради Радіч О.С. здійснювати постійний контроль за неухильним дотриманням вимог безпеки життєдіяльності під час уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів та тренувального процесу працівниками ЗНЗ міста.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти міської ради Солодкову Н.В.
Начальник управління освіти М.І.Кружилін

міської ради
Гафіуллін А.Т. Завізовано: Солодкова Н.В. Надіслано:

0996608660 Починок С.І. ЗНЗ - 54

Радіч О.С. Солодковій Н.В. - 1

Радіч О.С. - 1

Гафіулліну А.Т. - 1

ММЦ - 1

до справи - 1