asyan.org
добавить свой файл
1

Локалізація: рак яєчка

Таблиця

№ 1: стандартне обстеження хворихДиспансерне відділення

Стаціонарне відділення

Термін обстеження

До 7 днів

До 10 днів

Обсяг стандартного обстеження

1. Фізикал ьне обстеження

2. УЗД черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору.

3. пункцій на біопсія яєчка

4. УЗД регіонарних л/в ( за показаннями)

5. ЛКК. Консультація терапевта, анестезіолога (за показаннями)

1. Фізикальне обстеження

2. Дабораторні дослідження

3. Стандартне обстеження при неможливості амбулаторного до обстеження

4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців (за показаннями)

Таблиця № 2 обсяг та терміни стандартного лікування хворих на рак яєчка ( семінома)

Стадія

Обсяг стандартного лікування

Ліжко-дні до

Загальний

Ускладнення

Летальність

захворювання
лікування

ліжко-день

%

%
1. комбіноване:

Стадія І

а) хірургічне лікування -

до 4

до 12

до 2%

до 0,5%

(Т1-2N0М0)

орхіфунікулектомія
б) післяопераційна променева

до 4

до 35 - 1 етап

до 10%

доО, 1%
терапія на регіонарні л/в до СОД 30
- 35 Гр.

Стадія II

1. комбіноване:

(ТЗ-4N0М0 )

а) хірургічне лікування -

до 4

до 12

до 2%

до 0,5%
орхіфунікулектомія

Стадія III

б) післяопераційна променева

до 4

до 35 - 1 етап

до 10%

до 0, 1%

(Т1-4N1М0)

терапія на регіонарні л/в до СОД 40
-45Гр.
1. комбіноване ( комплексне )

див. вище

див. вище

див. вище

див. вище

Стадія IV

а) хірургічне лікування

ДО 4

до 14

до 10%

до 0,1%

(Т1-4N2-ЗМ0)

б) післяопераційна променева
терапія на регіонарні л/в
в) післяопераційна ХТ

Стадія IV

1. комплексне:

(Т1-4N0-ЗМ1)

а) хірургічне лікування
б) ХТ - не менше 5 курсів
в) паліативна променева терапія
СОД 30-40 ГР.

(продовженню

Таблиця № 2 обсяг та терміни стандартного лікування хворих на рак ясчка ( несеміномні пухлини)

Стадія захворювання

Обсяг стандартного лікування

Ліжко-дні до лікування

Загальний ліжко-день

Ускладнення %

Летальність %

Стадія І (Т1-2N0М0) Стадія II (ТЗ-4N0М0)

1. Хірургічне лікування -орхіфунікулектомія з подальшою за очеревинною лімфаденектомією або ХТ з подальшим щомісячним моніторингом ( рентген обстеження ОГП, УЗД чи КТ органів черевної порожнини, малого тазу та за очеревинного простору - кожні чотири місяці


до 4


до 22


до4%


до 1%

Стадія III (Т1-4N1М0) Стадія IV (Т1-4N2-ЗМ0)

1. Хірургічне лікування -орхіфунікулектомія з подальшою за очеревинною лімфаденектомією або ХТ з подальшим щомісячним моніторингом

2. комплексне лікування:

а) хірургічне лікування

б) ХТ - не менше 5 курсів

в) хірургічне лікування - видалення резидуальної пухлини при її наявності


див. вище

до 4

до 4


див. вище

до 14 - 1 курс до 28


див. вище

до 10%

до 20%


див. вище

до 1%

до 5%

Стадія IV (Т1-4N0-ЗМ1)

2. комбіноване ( комплексне )

а) хірургічне лікування

б) післяопераційна променева терапія на регіонарні л/в

в) післяопераційна ХТ

див. вище до 4

див. вище до 14

див. вище до 10%

див. вище до 0,1%

Стадія IV (Т1-4N0-ЗМ1)

1. комплексне:

а) хірургічне лікування -орхіектомія

б) ХТ - не менше 5 курсів

див. вище

див. вище

див. вище

див. вище