asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Місце

для фотокартки 4х6

ФОРМА № П - 2ДС


Затверджена наказом Мінстата України

_________________________ від ______ 199___ р. №________

(державний орган, відомство, організація) Код за УКУД

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


номер документа

Стать (ч/ж)

Табельний №

Алфавіт
ж
І


ОСОБОВА КАРТКА №___________

  1. Загальні відомості*


1. Прізвище_Іваненко (Петренко)__________ 3. Місце народження____м. Ьахчисарай__

Ім’я__Оксана_________________________ _____________________________________

по батькові___Івановна________________ _____________________________________

2. Громадянство України з _____________________________________

__13.11.1991*________________________ _____________________________________

4. Дата народження___05.08.1980________

5.Освіта________повна вища**_____________

(вища, середня)

Назва навчального закладу та його місце знаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Спеціальність

Кваліфікація

№ диплома дата видачі диплома

Кримський економічний

СМ 230511

інститут КНЕУ

від 26.06.2003

ім. В. Гетьмана

1997

2003

фінанси

фінансист
Одеський регіональний ін-т
Держуправління НАДУ
при Президентові України

2010
державне

управління
6. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

№ диплома, дата видачі диплома

Не маю7. Якими мовами володієте і якою мірою_ українською, російською - вільно, англійською - зі словником__

(читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

8. Наукові праці та винаходи___не маю_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
9. Сімейний стан _____заміжня______________ 10. Паспорт: серія____ЕС______ №____235508_____

(перелічити членів сім і із зазначенням дати народження) Ким виданий _Бахчисарайським РВ ГУ МВС___

_чоловік Іваненко Сергій Миколайович –______ України в Криму_____________________________

1980 року народження ________________________

________________________________________________ Дата видачі __12.06.2001______________________

________________________________________________

________________________________________________
11. Домашня адреса, телефон_____м. Бахчисарай, вул. Будівельників, буд. 14а_________________________

*) Заповнює державний службовець Особистий підпис__________________________

* дата прийняття ЗУ «Про громадянство» - для тих, хто 24.08.1991 був громадянином УСРС; в інших випадках – дата отримання паспорта;

** «повна вища» або «вища» обов’язково відповідає диплому та даті його видачи.


- 2 -
12.Дата прийняття Присяги державного 14. Загальний стаж роботи____________________

службовця “_____” ____________________________ р. 15. Безперервний стаж роботи _________________

16. Стаж державної служби____________________

13. Прийняття на державну службу:

а) на підставі конкурсу. Протокол № _________ від “_______” ____________________________ р.

б) до патронатної служби______________________________

(посада керівника)

в) з резерву “________” __________________________ р. 17. інше___________________________________

(дата включення в резерв) (згідно з встановленим законодавством)


II. Продовження терміну перебування на державній службі
На термін ___________ років з _______________ до ______________ Підстава ____________________

На термін ___________ років з _______________ до ______________ Підстава ____________________

На термін ___________ років з _______________ до ______________ Підстава ____________________
следующая страница >>