asyan.org
добавить свой файл
1
КУРСОВА РОБОТА

“СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ В ІНДУСТРІЇ МОДИ”


ПЛАН


Актуальність теми. Зараз мода - це не лише мистецтво, а самий реальний, до того ж прибутковий бізнес, світ фінансово-економічної конкуренції, боротьба за ринки збуту, лідерство не тільки естетичне, а й “бухгалтерське”. Вартість відомих Домів Моди оцюнюється в 5 міліардів доларів (Гучі Груп). Одяг, що випускається відомими торговими марками також недешевий, а колекції “від кутюр” взагалі можуть собі дозволити найбагатіші люди в світі. Річний обіг складає понад 3 млрд. доларів на рік (П’єр Карден). Тому актуальними постають питання розробки правильної, точної стратегії управління цією машиною бізнесу, що забезпечить постійне зростання прибутків та процвітання компанії. В наш час стратегічне управління виступає найважливішим фактором успішного існування фірми в досить складних ринкових умовах. Воно визначає, що організація повинна робити сьогодні, щоб досягнути намічених цілей в майбутньому, враховуючи зміни в навколишньому оточенні та умови життя організації протягом цього періоду. Сучасний етап розвитку економіки висуває на перший план необхідність визначення науково обгрунтованих шляхів розвитку підприємтсв: промислових, торгівельних, побутових та інших. Аналізуючи проблеми підприємтсв , в тому числі підприємств індустрії моди, було з’ясовано, що на сьогоднішній день особливо гострою є проблема вибору стратегії розвитку цих підприємств. Під час стратегічного управління керівництво організації мов би здійснює погляд в сьогодення з майбутнього, визначає дії, що необхідно здійснити сьогодні, щоб забезпечити стабільне майбутнє. Особливо це питання актуальне для індустрії моди. Свої колекції одягу дизайнери виробляють завчасно, за два роки виходу продукту на ринок. Ті речі, що фірма збирається виробити, а потім і продати, треба точно зпрогнозувати. 2

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 3


Актуальність теми. Зараз мода - це не лише мистецтво, а самий реальний, до того ж прибутковий бізнес, світ фінансово-економічної конкуренції, боротьба за ринки збуту, лідерство не тільки естетичне, а й “бухгалтерське”. Вартість відомих Домів Моди оцюнюється в 5 міліардів доларів (Гучі Груп). Одяг, що випускається відомими торговими марками також недешевий, а колекції “від кутюр” взагалі можуть собі дозволити найбагатіші люди в світі. Річний обіг складає понад 3 млрд. доларів на рік (П’єр Карден). Тому актуальними постають питання розробки правильної, точної стратегії управління цією машиною бізнесу, що забезпечить постійне зростання прибутків та процвітання компанії. В наш час стратегічне управління виступає найважливішим фактором успішного існування фірми в досить складних ринкових умовах. Воно визначає, що організація повинна робити сьогодні, щоб досягнути намічених цілей в майбутньому, враховуючи зміни в навколишньому оточенні та умови життя організації протягом цього періоду. Сучасний етап розвитку економіки висуває на перший план необхідність визначення науково обгрунтованих шляхів розвитку підприємтсв: промислових, торгівельних, побутових та інших. Аналізуючи проблеми підприємтсв , в тому числі підприємств індустрії моди, було з’ясовано, що на сьогоднішній день особливо гострою є проблема вибору стратегії розвитку цих підприємств. Під час стратегічного управління керівництво організації мов би здійснює погляд в сьогодення з майбутнього, визначає дії, що необхідно здійснити сьогодні, щоб забезпечити стабільне майбутнє. Особливо це питання актуальне для індустрії моди. Свої колекції одягу дизайнери виробляють завчасно, за два роки виходу продукту на ринок. Ті речі, що фірма збирається виробити, а потім і продати, треба точно зпрогнозувати.Отже, метою роботи є визначення та дослідження сучасних, новітніх стратегій управління в індустрії моди, які забезпечують їхню ефективну діяльність.

Для досягнення даної мети слід виконати наступні завдання:

 • Визначити сутність понять «стратегія», «стратегічне управління»;

 • Обгрунтувати концептуальні підходи стратегій управління в індустрії моди;

 • Розглянути стратегії управління, що застосовують в сучасній індустрії моди на прикладах компаній-лідеров;

Предметом дослідження є теоритичні, методологічні, прикладні проблеми визначення стратегій управління в індустрії моди. Об’єктом дослідження є компанії-лідери з індустрії моди, які завдяки своїм стратегіям управління мають прибутковий бізнес.

Інформаційну базу дослідження склали: вітчизняні та зарубіжні публікації з питань вибору, обгрунтування стратегій управління, діючі методи та методики управління. Під час роботи були опрацьовані сучасні теорії стратегії управління видатних авторів, таких як: І. Ансофф, Б. Карлоф, Т. Пітерс. Також інформація галузевих періодичних видань, таких як: «Индустрия моды», «Модный бизнес», «Индустрия рекламы”.

^

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абросимов И. Д. Менеджмент, как система управления хозяйственной деятельностью - М.: Знание, 1996г.

 2. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996г.

 3. Анна Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998, с.с. 53-54.
 1. Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с английского Е. Л. Леонтьева, 1989г.

 2. Афанасьев М. П. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы - М.: Финстат, 1995г.

 3. Борисовский Ю. Nike// Индустрия рекламы. – 2003. №3.

 4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: пер. с английского - М: Юнити, 1997г.

 5. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник для вузов по напр. И спец. «Менеджмент» - М.: Гардарика, 1998г.

 6. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, 1997г.

 7. Карлоф, Бенг. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы: перевод с английского. Научный редактор и автор послесл. В. А. Приписнов, 1991.

 8. Килошенко М. Менеджмент индустрии моды: специализация в духе времени. //Директор. - № 10 (48), 2002.

 9. Королева моды: Габриэль Коко Шанель//Караван историй. – 2001. №8.

 10. Кондратенко Е. Человек без свойств//Огонек. – 2002. №7

 11. Лебсак-Клейманс А. Все об индустрии моды// Индустрия моды. 2002. №4.

 12. Менеджер и модельер превратили Gucci во второй в мире дом моды//Индустрия фэшн-бизнеса. – 2001. №2.

 13. Неделя высокой моды. Тенденции 2003-2004// Индустрия моды – 2002.№9.

 14. Особенности фэшн-маркетинга//Индустрия моды. – 2001. №6

 15. Тимофеев И. Ваше острейшество “Gillette»// Огонек. – 2003. №3.

 16. Хузина В. Разработка стратегии: свои мозги – чужие руки//Fashion Guide. – 2004.№4.

 17. http://www.fashionconsult.ru/pressa/5.htm  .