asyan.org
добавить свой файл
1 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький державний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


До виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ТОЕ

на тему: “Трифазні кола”

для студентів спеціальності 7.0906032001

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графичної роботи з дисципліни ТОЕ на тему “Тріфазні кола” для студентів спеціальності 7.090603/ Укл.: С.М. Тиховод , В.В. Козлов , Г.М. Романіченко. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2001.- с.Укладачи.: С.М. Тиховод, доцент, к.т.н.,

В.В. Козлов, асистент,

Г.М. Романіченко, асистент
Рецензенти: О.В. Старіцин, доцент каф. ТЗЕ

В.І. Корнілова, ст. викл. каф. ЕСЕ
Відповідальний за випуск: Е.В. Власенко

Затверджено

на засіданні кафедри ТЗЕ

Протокол № від

^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Мета розрахунково-графічной роботи- засвоїти методику розрахунку трифазних електричних кіл.

Розрахунково-графічна робота з дисципліни ТОЕ для кожного студента містить 10 задач із пропонованого переліку (Таблиця 1). Номер варіанта відповідає номеру студента в списку журналу академічної групи, складеному на початок семестру. Кожній задачі, у залежності від труднощів (див. перший рядок Таблиці 1), відповідає деяке максимально можлива кількість балів (від 1 до 5). Кожна задача підлягає захисту викладачу, що проводить практичні заняття з ТОЕ (чи комісії). Захист повинен виконуватися рівномірно протягом семестру в спеціально виділений час. При захисті викладач ставить на кожній задачі зараховане число балів і повертає роботу студенту. Зараховане число балів може бути менше максимально можливого числа. Зниження балів залежить від якості захисту і від несвоєчасного виконання РГЗ. Робота (із зарахованими задачами) пред'являється на іспиті і сумарне количество набраних балів впливає на екзаменаційну оцінку.

У деяких задачах у вихідних даних використовуються числа d, g, h (від 0 до 30). Для кожної академічної групи їх задає викладач, що провадить практичні заняття по ТОЕ.

Терміни захисту задач у навчальному семестрі :

першого рівня складності (задачі №№1-30) - 2-3 тиждень

другого рівня складності (задачі №№31-50) - 4-5 тиждень

третього рівня складності (задачі №№51-70) - 5-6 тиждень

4-го і 5-го рівнів складності (задачі №№71-108) - 7-8 тиждень
Таблиця 1

Варіант№

I

II

III

IV

V

Номери задач

1

20

15

1

40

50

70

60

92

107

2

2

9

28

32

47

62

56

80

100

3

13

8

3

35

43

63

53

93

108

4

4

24

30

34

44

67

61

91

101

5

5

27

11

39

49

52

69

95

104

6

6

31

17

36

45

61

58

79

103

7

7

32

29

41

39

57

68

89

102

8

8

12

23

38

42

51

54

72

105

9

9

25

1

46

37

53

55

76

106

10

10

14

26

49

33

68

52

84

98

11

11

18

5

31

48

67

61

88

99

12

20

22

4

32

45

52

68

87

102

13

21

30

9

44

36

64

58

90

103

14

29

3

14

47

35

57

60

73

97

15

6

15

25

33

49

55

61

71

105

16

16

26

16

37

46

59

66

78

106

17

17

24

8

47

31

62

52

89

104

18

18

28

3

50

34

50

63

75

103

19

1

9

15

42

33

68

55

83

102

20

21

2

12

50

32

54

70

81

97

21

10

11

28

35

48

65

51

85

105

22

22

4

13

49

38

67

59

86

108

23

23

7

14

35

40

58

61

72

107

24

24

9

17

46

36

70

53

74

106

25

25

19

8

37

45

57

69

77

100

26

26

3

11

43

39

67

60

78

97

27

27

8

16

31

50

53

63

80

98

28

28

13

1

38

41

70

60

88

99

29

29

5

15

33

42

57

69

87

102

30

30

25

4

34

43

67

58

95

101

следующая страница >>