asyan.org
добавить свой файл
1
Викладач Ярошевич Ірина Арнольдівна 307 кімната 5 корпус

методичний кабінет 324 є словники методична література

1. підручник ккафедри

2. підручник « Українська словесність для самостійного вивч»

3. автор Шевчук Світлана « Українське ділове мовлення» самий нормальний підручник, морфологічне, синтаксичне, анотація – самий толковий підручник;

4. Ермоленко С.Я «Нариси з української словесності»

5. Пономарів Олександр «Стилістика сучасною української літературної мови» -

На екзамені теоретичні питання усього 68 питань.

Наприклад

^ Основні характеристикі мови –дати не тільки теоретичні але і теоретичну відповідь. Мовна норма- орфографія – правописання. Наприклад радісний – без «ст.».

Зачинатель української мови – Котляревський, а Шевченко – основоположник. Шевченко у творі Гайдамаки – розвивав літерат

^ Специфіка публічною монологічною мови - якщо писати доповідь то не побачать, але якщо говорити то видно що. В української мові наголос падає на перший склад.

Етикет наукової мови – ніколи в мові не були матюків. Але грубі слова прийшла із Росії. Наприклад звернення пане Олександре, пане Ігорю.

Як складається характеристика, заява.

^ Вона – викладач дає три сторінки (питання та ін.)

КЕЙС – складається з трьох етапів - відносится до домашнього завдання.

 1. Презентація словника – наукова робота. Напр є мовні словники, а є словник термінології. Три бали, на кого він призначений ( на вузькі кола). В алфавітному порядку, в зворотньому порядку, розмір приблизно дві сторінки А-4, титульна сторінка, зайти на сайт української мови , є інтернет адреса. На сайті є зразок роботи. Можна набирати на комп‘ютері.

 2. Написання документів – написати автобіографію, резюме, характеристику на колегу з групи на вибір три документи. Можна написати на комп’ютері;

 3. Конспект певний 10 питань . Наприклад які вимоги ставлять на виступі ( ні не повинен, чи повинен). Обсяг півтори сторінки учнівського зошиту.

Прийти на консультацію, а домашне завдання принести на іспит.

УВАГА!!! Можна, але не обов’язково виконати реферативну роботу 5 – 7, це дає плюс 10 балів.

В білеті є приклади відредагувати тексти – знайти помилкі.

На момент обрання на саму вищу посаду обидва

3. -у – ю бізнесу, капіталу, підручник з паперу, в кінці вказуєте яка норма порушена.

« Обидвоє погано володіли українською мовою»

набувати досвід, накопичувати статки. Ликсема – слово.

Активних дієприкметників немає це є порушення, працюючи, говорячи – замінити

По – понеділках – щопонеділка,

Відповідно до, відповідно з постанови

 1. Завдання Пароніми – звучать подібно але мають різне значення ефект та афект;

Відносини – філософська категорія

Стосунки - кокретна

 1. Впадає в око, впадає в очі але не кидається. Відпустка за хворобою, чотири студенти;

Два викладачі, три викладачі, чотири викладачі.

П’ятдесят восьмого.

Котра година, о дванадцятої .

Українська мова виникла до прийняття христянство.

Мова, література, фольклор.

Літературна мова – мова з певними нормамі, ку мають дотримуватися в суспільстві

Національна мова – суржик, студентський сленг

Державна, офіційна мова - закріплена законодавчо. 10 ст. конституції.

Функція мови – основна функція мови –комунікація.

Функціональний стиль – використання мовних засобів, відповідно до мети спілкування, мети комунікації 9науковий, офіційно дловий, художній.

Культура мови – звичайне дотримання культурних норм.

Мовні норми:

 1. Фонетичні норми – акцентуаційні норми (нашголош);

 2. орфоепічні ( вимовлення);

 3. графічна норма – позначення мовних звуків;

 4. Лексичні норми- слововживання (пароніми);

 5. Фразеологічна –

 6. Морфологічні норми – мовотворення слів, частини слово написання;

 7. Синтаксична норма – розстановка розділових знаків;

 8. Пунктуаційна

 9. Стилістичні норми - вивчає всі норми відповідно до стилю;