asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Тестові завдання для контролю знань:

1. Як вiдкрити програму "Провoдник"?

 1. вибрати програму "Проводник" на панелi MS Offіce;

 2. клацнути правою кнопкою миші на піктограмі "Мой компьютеp" і у відкритому контекстному меню вибpати команду "Пpоводник";

 3. усi вiдповiдi правильні;

 4. виконати команду "Пуск / Программы / Проводник".

2. Що таке повний шлях до файлу?

 1. змiнний машинний носiй для зберiгання iнформацiї;

 2. вiкно, в якому виводиться змiст файлу;

 3. ідентифікатор файлу, який складається з iменi та розширення;

 4. послiдовнiсть імен каталогiв, якa точно задає місце знаходження файлу.

3. Як перемiстити файл або папку?

 1. видiлити об'єкт, вибрати команду "Правка / Копиpовать", перейти в іншу папку і потім вибрати команду "Пеpеместить";

 2. видiлити об'єкт, вибрати команду "Файл / Удалить";

 3. видiлити об'єкт, вибрати команду "Правка / Вставить";

 4. при натиснутій правій кнопці миші перетягнути об'єкт в іншу папку і потім з контекстного меню вибрати команду "Переместить".

4. Що таке поточний диск?

 1. послiдовнiсть iмен каталогiв або символiв;

 2. диск, з яким користувач працює на даний момент;

 3. складова частина iмені файлу;

 4. диск, на якому розташована Windows.

5. Для пошуку файлу чи папки потрібно:

 1. активізувати команду "Пуск / Справка" та скористатися вiкном діалогу "Справочная система: Windows";

 2. активізувати команду "Пуск / Поиск / Файлы и папки..." та ввести необхідні данi у вiкні діалогу "Найти: все файлы;

 3. активізувати команду "Файл / Свойства" у вікні "Мой компьютер";

 4. активізувати команду "? / Вызов справки" у вікні "Мой компьютер".

6. Команда, що супроводжується додатковою позначкою у вигляді трьох крапок означає, що при активізації цієї команди:

 1. буде відкрито вікно діалогу, в якому необхідно встановити відповідні параметри;

 2. буде відкритий наступний рівень каскадного меню;

 3. завантажиться програма "Проводник";

 4. необхідно звернутися до довідкової системи.

7. Перерахуйте способи завантаження програм на виконання у середовищі Windows-98:

 1. подвійним клацанням лівою кнопки миші на піктограмах програмних файлів або їх ярликів; командами "Пуск / Выполнить" та "Пуск / Программы";

 2. з Головного меню, Панелi задач, вiкон "Мой компьютер" i "Проводник";

 3. з Робочого столу, Панелi задач, вiкон "Мой компьютер" i "Проводник", а також за допомогою команди "Пуск / Выполнить";

 4. з Головного меню, Робочого столу, Панелi задач, за допомогою команд "Пуск / Выполнить" та "Пуск / Поиск", а також вiкна "Проводник".

8. За допомогою яких команд змінюється розмір позначок у вікнах "Мой компьютер" та програми "Проводник":

 1. допомогою відповідної команди меню "Правка";

 2. за допомогою відповідної команди системного меню "Сервис";

 3. за допомогою відповідної команди з меню "Вид" або відповідної кнопки на панелі інструментів вікна;

 4. за допомогою відповідної команди "Файл".

9. Вікно "Мой компьютер" призначено для:

 1. відображення всіх технічних пристроїв які підключені до процесору;

 2. відображення всіх ресурсів комп'ютера;

 3. відображення структуру програмного забезпечення комп'ютера;

 4. відображення технічних характеристик комп'ютера.

10. Панель завдань на Робочому столі Windows 98 може бути розташована:

 1. зліва від панелі "Microsoft Office";

 2. з будь якої сторони екрану;

 3. виключно знизу екрана;

 4. виключно під значками піктограми на Робочому столі.

11. Ms-DOS, Windows 98, Windows XP, Unix, Linux – це:

 1. системи програмування;

 2. програми – оболонки;

 3. операційні системи;

 4. системи керування базами даних.

12. Що таке форматування?

 1. інсталяція операційної системи;

 2. інсталяція програмного забезпечення на жорсткий диск;

 3. розбиття диска на сектори з метою підготовки його до прийняття інформації;

 4. розбиття жорсткого диска на логічні диски.

13. Які функції виконує операційна система?

 1. забезпечує діалог користувача з комп'ютером;

 2. управляє ресурсами комп'ютера;

 3. запускає та управляє виконанням програм користувача.;

 4. вказані в пунктах 1-3.

14. Один байт це є …

 1. десять бітів;

 2. один десятковий розряд;

 3. вісім двійкових розрядів;

 4. всі відповіді правильні

15. Пристрій для виводу на екран тестової та графічної інформації називається:

 1. принтером;

 2. монітором;

 3. сканером;

 4. модемом.

16. Для збереження нового документу використовують команду:

 1. Правка/Сохранить;

 2. Правка/Сохранить как

 3. Файл/Сохранить або Файл/Сохранить как

 4. Сервис/Сохранить.

17. Комбінація клавіш для вставки фрагмента тексту:

1). Ctrl+O;

2). Ctrl+P;

3). Ctrl+C;

4). Ctrl+V.

18. Для виділення усього документу необхідно натиснути:

1). Ctrl + А;

2). Shift + А;

3). Alt + A;

4). Ctrl + V.

19. Для вставки малюнка необхідно задати команду:

1). Вставка/Рисунок;

2). Сервис/Вставка/Рисунок;

3). Правка/Вставка/Рисунок;

4). Вставка/ Объект/Рисунок.

20. Команда для вставки спеціальних символів:

1). Правка/Символ;

2). Формат/Специальный символ;

3). Вставка/Символ;

4). Вставка/Специальный символ.

21. Створити об'єкт WordArt можна за допомогою:

1). Панелі інструментів Рисование;

2). Панелі інструментів ^ Настройка изображения;

3). Команди Вставка/ Объект WordArt;

4). Команди Формат/ Объект/ WordArt.

22. Команда для сортування таблиці

1). Правка/Сортировка;

2). Формат/Таблица/Сортировка;

3). Таблица/Сортировка;

4). Сервис/Сортировка.

23. Які необов'язкові елементи вікна?

 1. Рядки панелей інструментів,стану і область задач ліворуч від робочого поля;

 2. Рядки стану задач;

 3. Панель інструментів;

 4. Ярлики.

24. Які файли можуть бути виконані на ПЕОМ?

 1. . файли з розширенням .EXE;

 2. . файли з розширенням .COM;

 3. . усi вiдповiдi правильні;

 4. . файли з розширенням BAT.

25. Що таке повне iм'я файлу?

 1. . система позначень, яка складається з імен диску та каталогів, що містять цей файл;

 2. . система позначень, яка служить для визначення точного місця знаходження файлу;

 3. . ідентифiкатоp файлу, який складається з iменi та розширення;

 4. . немає правильної вiдповiдi.

26. Для чого призначена програма "Провoдник"?

 1. . для створення точної копiї об'єкта iз зберiганням вхiдного об'єкта;

 2. . для огляду файлової структури комп'ютера та управлiння файлами та папками;

 3. . для пiдготовки комп'ютера до роботи;

 4. . вбудований редактор системи Windows

27. Елементи вікна Windows:

 1. . відсутні;

 2. . рамка вікна, заголовок вікна, головне меню і основний робочий простір вікна;

 3. . рамка і заголовок вікна, головне меню, системна кнопка, кнопки зміни розміру вікон, панель інструментів, рядок стану та основний робочій простір вікна;

 4. . рамка вікна, системне меню, панель інструментів і основний робочий простір вікна.

28. Визначення зайнятого та вільного обсягу пам'яті на логічному диску здійснюється через:

 1. . кнопку системного меню вікна відповідного логічного диска;

 2. . команду "Поиск" меню "Пуск";

 3. . вікно "Свойства" логічного диска;

 4. . команду "Справка" меню команди "Пуск".

29. Як визначити технічні характеристики комп'ютера:

 1. . через "Панель управления";

 2. . під час запуску ОС Windows 98;

 3. . через контекстне меню "Панели задач";

 4. . прочитати напис на зворотній стороні системного блоку.

30. За якими ознаками можуть бути упорядковані піктограми у вікнах "Мой компьютер" та програми "Проводник":

 1. . за найменуваннями, типами, за зображенням рисунків піктограм і датами;

 2. . за найменуваннями, типами, датами і розмірам;

 3. . за найменуваннями, типами та датами;

 1. Як скопiювати файл у середовищi програми "Провoдник"?

 1. . усi вiдповiдi правильні;

 2. . видiлити файл, активізувати "Правка / Копировать". Перейти в папку, в яку необхідно скопіювати файл, та активізувати "Правка / Вставить";

 3. . з контекстного меню, вибрати команду "Копировать". Клацнути правою кнопкою мишi в необхідній папці та виконати команду "Вставить";

 4. . видiлити об'єкт, при натиснутою пpавою кнопкою мишi перетягнути його в необхідну папку, активізувати команду "Копировать" з контекстного меню.

32.Панель iнструментiв у програмi "Провoдник" – це

 1. . масиви бітів, які використовуються для растрових відображень курсорів миші;

 2. . масиви бітів, які використовуються для візуального зображення різних об'єктів у програмі;

 3. . набiр розташованих в ряд кнопок, кожна з яких призначена для виконання конкретної дiї;

 4. . елемент керування, за допомогою якого вибирається напрям та величина перемотки інформації у вікні програми.

33. Що таке операцiйна система?

 1. . пам'ять, в якiй розташованi дані, що виконуються комп'ютером i використовуються програмами;

 2. . немає вiрної вiдповiдi;

 3. . kомплекс програм, який керує роботою комп'ютера, процесами введення, обробки та виводу даних і забезпечує взаємодiю користувача та ПК;

 4. . пристрiй для швидкого збереження iнформацiї

34. Перерахуйте можливі стани активного вікна Windows:

 1. . згорнуте у вигляді кнопки на Панелі задач, частково закрите іншими вікнами;

 2. . розташоване зверху інших вікон, розташоване на Робочому столі у вигляді піктограми;

 3. . згорнуте, нормальне і розгорнуте;

 4. . закрите іншими вікнами, розташоване зверху інших вікон.

35. Створення ярлика на Робочому столі передбачає:

 1. . створення копії об'єкта на Робочому столі;

 2. . швидкий запуск об'єкту в лiвiй частинi вікна програми "Проводник";

 3. . швидкий доступ до об'єкту, на який він вказує (запуск програми, вiдкриття папки, тощо), безпосередньо з Робочого столу;

 4. . включення ярлика до каталогу <Об'єкт...> меню <Вставка>.

36.Контекстне меню об'єкту Windows 98 виводить:

 1. команди, що дублюють меню кнопки "Пуск";

 2. команди, що доступні для роботи з активним вікном;

 3. команди налагодження графічного інтерфейсу;

 4. команди, що доступні для роботи з даним об'єктом.

37. Вкажіть послідовність дій при копіюванні об'єктів за допомогою маніпулятора "миші":

 1. виділені об'єкти перетягнути за допомогою мишi, при цьому утримувати одночасно натиснутою ліву кнопку та клавішу;

 2. дві відповіді вірні;

 3. виділені об'єкти перетягнути за допомогою мишi з натиснутою правою кнопкою; в меню, що виникає, вибрати команду "Копировать";

38. Елементи з головному меню програми "Проводник" означають:

 1. режими вiдображення даних у вікні програми;

 2. окремі підменю елементи яких використовуються для активізації команд або відкриття вікон діалогу;

 3. процедури, якi будуть виконуватися при активiзацiї елементів меню;

39 .Для тестування комп'ютера та логічних дисків на наявність вірусів вами будуть обрані:

 1. програми Aidstest та ScanDisk;

 2. антивірусна програма Drweb та програма Backup;

 3. антивірусні програми типу Norton AntiVirus та Drweb;

 4. програми Drweb та Backup

 1. Для вибіркового виділення декількох об'єктів необхідно скористатися лівою кнопкою миші з одночасно натиснутою клавішею:

 1. ctrl;

 2. alt;

 3. shift;

 4. alt + Shift.

41. Програмне забезпечення, призначене для управління ресурсами комп'ютера та процесами (прикладними програмами), що використовують ці ресурси називається

 1. драйвером;

 2. модемом;

 3. операційною системою;

 4. контролером.

42. Що таке Вінчестер (Hard Disk Driver(HDD))?

 1. пристрій для читання інформації з компакт-дисків;

 2. основний вид зовнішньої пам'яті комп'ютера;

 3. пристрій для передачі інформації по телефонній лінії;

 4. пристрій для запису інформації на жорсткий магнітний диск.

43. Програма для тестування комп'ютера, для виконання базових функцій щодо обслуговування пристроїв комп'ютера, програма SETUP для установки конфігурації комп'ютера розміщується в:;

 1. постійній пам'яті (BIOS);;

 2. оперативній пам'яті;;

 3. напівпостійній пам'яті (CMOS).;

 4. кЕШ пам'яті.

44. Найменша одиниця інформації це є …

 1. десятковий розряд, який може приймати одне з десяти значень від 0 до 9;

 2. двійковий розряд (біт), який може приймати одне з двох значень, 0 або 1;

 3. один символ;

 4. одне число.

45. Класифікація інформації за функціями управління

 1. вхідна та вихідна;

 2. планова, облікова, нормативно-довідкова, звітно-статистична;

 3. внутрішня та зовнішня;

 4. первинна, вторинна, проміжна, результативна

46. Для збереження документу під новим іменем використовують команду

1). Правка/Сохранить как

2). Файл/Сохранить

3). Файл/Сохранить как

4). Сервис/Сохранить как

47. Команда для встановлення параметрів абзацу:

1). Формат/Параметры/Абзац;

2). Вид/Абзац;

3). Сервис/Абзац;

4). Формат/Абзац.

48. Для виділення рядка тексту необхідно:

1). Двічі клацнути ЛКМ в рядку;

2). Двічі клацнути ЛКМ у смузі виділення навпроти рядка;

3). Один раз клацнути ЛКМ у смузі виділення навпроти рядка;

4). Натиснути ПКМ і у контекстному меню вибрати команду ^ Выделить строку.

49. Команда встановлення способів вирівнювання тексту:

1). Формат/ Абзац;

2). Формат/ Выравнивание;

3). Вид/ Выравнивание;

4). Формат/ Текст.

50. Команда для розбиття документу на колонки:

1). Правка/Колонки;

2). Формат/ Колонки;

3). Вставка/ Колонки;

4). Вид/ Колонки.

51. Чим відрізняється графічний об’єкт Word від імпортованого малюнку:

1). Нічим, це однакові з точки зору Word об’єкти;

2). Різний розмір і розміщення;

3). Для малюнку не можна змінити розмір, а для графічного об’єкту Word можна;

4). Малюнок не зберігається у документі і при перенесенні файла документу треба переносити і файл з малюнком.следующая страница >>